JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK … · Calon-calon mestilah tiba tepat pada waktu...

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK … · Calon-calon mestilah tiba tepat pada waktu...

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2018/2019PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH

USM/PTJNC/BPA-PEP/PK01/AK01/L08

Final Examination Timetable, Academic Session 2018/2019Distance Learning Programme

9.00 PAGIISNINTARIKH : MASA :HARI :

MASA

10 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (9.00 Morning)Day : (Monday)Date : (10 June 2019)

JIK326 3

JIM413 3

JKA218 3

JKE316E 3

JKE420E 3

JMG215 2

JMK219E 3

JMS216 3

JTW302 3

2.15 PETANG10 JUN 2019 ISNINTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(10 June 2019)Date : (Monday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB322 3

JIF319 3

JIM201 3

JIM412 3

JKA512 3

JKE213 3

JMS515E 3

JRW445 2

JUH101 1

1

9.00 PAGISELASATARIKH : MASA :HARI :

MASA

11 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (9.00 Morning)Day : (Tuesday)Date : (11 June 2019)

JIM414 3

JKP211 3

JTU396E 3

2.15 PETANG11 JUN 2019 SELASATARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(11 June 2019)Date : (Tuesday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB116 3

JIF216 3

JIF316 3

JIF418 3

JKE415 3

JKE516 3

JKP314 3

JKP320 3

JKP511E 3

JMG101 3

JMG413E 3

JRP443 3

9.00 PAGI12 JUN 2019 RABUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(12 June 2019)Date : (Wednesday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB438 3

JIK322 3

JIK421 3

JIM420 3

JKA317 3

JMK222 3

JMS321 3

JTW125 3

2

2.15 PETANGRABUTARIKH : MASA :HARI :

MASA

12 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (2.15 Afternoon)Day : (Wednesday)Date : (12 June 2019)

JIF315 3

JKA219 3

JKE414 3

JKP213 3

JMG512 3

JUT101 2

9.00 PAGI13 JUN 2019 KHAMISTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(13 June 2019)Date : (Thursday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JFP463E 3

JMG211 3

JOW459 3

2.15 PETANG13 JUN 2019 KHAMISTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(13 June 2019)Date : (Thursday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIK223 3

JIM312 3

JKE217 3

JMG315 3

JMS316E 3

9.00 PAGI14 JUN 2019 JUMAATTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(14 June 2019)Date : (Friday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIF213 2

JKP319 3

JMK312 3

JTP480 3

3

3.00 PETANGJUMAATTARIKH : MASA :HARI :

MASA

14 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (3.00 Afternoon)Day : (Friday)Date : (14 June 2019)

JIB221 3

JIF314 2

JIK224 3

JKJ203 3

JKP512E 3

JMG314 3

JMG415 3

JMK316 3

JRW348 3

JUJ103 3

2.15 PETANG15 JUN 2019 SABTUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(15 June 2019)Date : (Saturday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB115 3

JIB531 3

JIF419 3

JIM211 3

JIM419 3

JKA321 3

JMG214 3

JMK323 3

JMS214 3

JTW224 3

JUL301 1

9.00 PAGI16 JUN 2019 AHADTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(16 June 2019)Date : (Sunday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JFW460 3

JIM213 3

4

9.00 PAGIAHADTARIKH : MASA :HARI :

MASA

16 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (9.00 Morning)Day : (Sunday)Date : (16 June 2019)

JMG316 3

JMG516E 3

JMK321 3

JMS101 3

JMS411 3

JTW252 3

JTW253 3

JUE402 2

9.00 PAGI17 JUN 2019 ISNINTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(17 June 2019)Date : (Monday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JFW462 3

JIB326 3

JIF415 2

JIK310 3

JIK420 3

JKA214 3

JKA215 3

JKA419 3

JKP204 3

JKP317 3

JKP414 3

JKP514 3

JMG401 3

JMS318 3

JOW460 3

JRW441 3

JUE100 1

2.15 PETANG17 JUN 2019 ISNINTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(17 June 2019)Date : (Monday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIK101 3

5

2.15 PETANGISNINTARIKH : MASA :HARI :

MASA

17 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (2.15 Afternoon)Day : (Monday)Date : (17 June 2019)

JIM421 3

JKE421 3

JMK315E 3

JTW212 3

JTW213 3

JTW501 2

9.00 PAGI18 JUN 2019 SELASATARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(18 June 2019)Date : (Tuesday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIK327 3

JKE518 3

JKP212 3

JMK214 3

JTW113 3

JTW114 3

2.15 PETANG18 JUN 2019 SELASATARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(18 June 2019)Date : (Tuesday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JFP312 3

JIK423 3

JIM101 3

JIM319 3

JKA320 3

JMS517 3

9.00 PAGI19 JUN 2019 RABUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(19 June 2019)Date : (Wednesday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB323 3

JKA519 3

JKE319 3

JKP315 3

JKP412 3

6

9.00 PAGIRABUTARIKH : MASA :HARI :

MASA

19 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (9.00 Morning)Day : (Wednesday)Date : (19 June 2019)

JMG517 3

JMK423 3

JMS413 3

JTP501 3

JTW106E 3

JUW106E 2

2.15 PETANG19 JUN 2019 RABUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(19 June 2019)Date : (Wednesday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JUE200 1

9.00 PAGI20 JUN 2019 KHAMISTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(20 June 2019)Date : (Thursday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIK410 3

JRP447E 3

JUE300 1

2.15 PETANG20 JUN 2019 KHAMISTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(20 June 2019)Date : (Thursday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JUL401 2

9.00 PAGI21 JUN 2019 JUMAATTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(21 June 2019)Date : (Friday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB434 3

JIK414 3

JKE417 3

JKE517 3

JKP417E 3

JKP513E 3

JMG518 3

JMS313E 3

JTW503E 3

7

3.00 PETANGJUMAATTARIKH : MASA :HARI :

MASA

21 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (3.00 Afternoon)Day : (Friday)Date : (21 June 2019)

JIF103 3

JIF424 3

JKA315 3

JKJ104 3

JTW101 3

JTW104 3

9.00 PAGI22 JUN 2019 SABTUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(22 June 2019)Date : (Saturday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB432 3

JIM417 3

JMG318 3

JMS213 3

JMS516 3

JTP393E 3

2.15 PETANG22 JUN 2019 SABTUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(22 June 2019)Date : (Saturday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB437 3

JIF320 3

JIK422 3

JIM105 3

JIM106 3

JIM310 3

JKP101 3

JKP318 3

JMG213E 3

JMK324 2

JMK421 3

8

2.15 PETANGSABTUTARIKH : MASA :HARI :

MASA

22 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (2.15 Afternoon)Day : (Saturday)Date : (22 June 2019)

JTW109 3

JTW201 3

9.00 PAGI24 JUN 2019 ISNINTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(24 June 2019)Date : (Monday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB321 3

JIM411 3

JKA513 3

JMK415 3

JOW457 2

JUH102 2

2.15 PETANG24 JUN 2019 ISNINTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(24 June 2019)Date : (Monday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB226 3

JIF212 3

JIF220 3

JIF423 3

JMG419 3

JMS217 3

JTW208 3

9.00 PAGI25 JUN 2019 SELASATARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(25 June 2019)Date : (Tuesday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JFW464 3

JIB433 3

JIF104 3

JKP413 3

JMG201 3

JMK211 3

JMK419 3

JMS414 3

9

9.00 PAGISELASATARIKH : MASA :HARI :

MASA

25 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (9.00 Morning)Day : (Tuesday)Date : (25 June 2019)

JOW453 3

2.15 PETANG25 JUN 2019 SELASATARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(25 June 2019)Date : (Tuesday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB222 3

JIK225 3

JIM212 3

JKA217 3

JKE216 3

JTW103 3

9.00 PAGI26 JUN 2019 RABUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(26 June 2019)Date : (Wednesday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIF417 3

JKA518 3

JKE320 3

JUR101 2

2.15 PETANG26 JUN 2019 RABUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(26 June 2019)Date : (Wednesday)Day : (2.15 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB225 3

JMS211 3

JMS417 3

JOW452 3

9.00 PAGI27 JUN 2019 KHAMISTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(27 June 2019)Date : (Thursday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JKA414E 3

JKA422E 3

JTW223 3

10

2.15 PETANGKHAMISTARIKH : MASA :HARI :

MASA

27 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (2.15 Afternoon)Day : (Thursday)Date : (27 June 2019)

JIK102 3

JMG212 3

JOP452 3

9.00 PAGI28 JUN 2019 JUMAATTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(28 June 2019)Date : (Friday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JFW470 3

JKE101 3

JMK517E 3

JOW465E 3

3.00 PETANG28 JUN 2019 JUMAATTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(28 June 2019)Date : (Friday)Day : (3.00 Afternoon)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JIB430 3

JIF460 3

JKE215 3

JMK101 3

JMK416 3

JMK514 3

JMS412 3

9.00 PAGI29 JUN 2019 SABTUTARIKH : HARI :

KOD KURSUS MASA

(29 June 2019)Date : (Saturday)Day : (9.00 Morning)Time :MASA :

Course Code Hour(s)

JKA101 3

JKA420 3

JKE214E 3

JKE314E 3

JKE413 3

JMK422 3

11

2.15 PETANGSABTUTARIKH : MASA :HARI :

MASA

29 JUN 2019

KOD KURSUSCourse Code Hour(s)

Time (2.15 Afternoon)Day : (Saturday)Date : (29 June 2019)

JIF211 3

JKE512E 3

JMK221 3

JMS212 3

JRP445 2

JTW241 3

[MOHD AZIZUDIN BIN MOHD SHARIFF]Ketua Penolong Pendaftar Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan

Rujukan : USM. (0) 25/1/i Jld. 13Tarikh Keluar : 17 APRIL 2014Tarikh Luput : 23 JUN 2014

E-mel : [email protected]

E-mel : [email protected] : [email protected]

Laman Sesawang : http://www.usm.my

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA""Memastikan Kelestarian Hari Esok"

Bahagian Pengurusan Akademik

Telefon : 04-653 4311 [Pejabat Operasi Peperiksaan] 04-653 3479/657 9033

http://registry.usm.my/examtt/jadual.asp

ZAM/RH/zmd

12

PEPERIKSAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN UNTUK CALON-CALON

PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH 1. Calon-calon mesti mengambil perhatian yang teliti tentang jadual waktu peperiksaan dari segi tarikh,

masa, tempat dan susunan tempat duduk untuk kertas-kertas peperiksaan masing-masing. Calon-calon dinasihatkan supaya sentiasa melihat papan-papan kenyataan jika terdapat sebarang pindaan terhadap jadual waktu peperiksaan. Pindaan seperti itu, jika ada, akan dicetak di atas kertas biru dan dipaparkan di semua papan kenyataan di Universiti dan Pusat-pusat Peperiksaan. Kesilapan membaca jadual waktu tidak diterima sebagai alasan untuk gagal menghadiri peperiksaan. (Calon akan diberi Gred F* dan tidak dibenar mengambil peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang/Tambahan).

2. Calon-calon mestilah tiba tepat pada waktu peperiksaan dan membawa Kad Pengenalan, Kad Daftar

Pelajar dan Slip Peperiksaan masing-masing. Calon-calon yang tidak mempunyai Slip Peperiksaan tidak dibenarkan masuk sehingga kelayakannya untuk mengambil peperiksaan itu dibuktikan. Calon-calon yang tidak mempunyai Kad Pengenalan akan dikehendaki menyakinkan Ketua Pengawas/Pengawas yang bertugas di dewan peperiksaan berkenaan dengan pengenalan diri mereka. Calon tidak akan dibenar mengambil peperiksaan bagi kursus yang tidak tercatat di dalam Slip Peperiksaan. Slip peperiksaan adalah dokumen rasmi Universiti dan calon tidak dibenarkan menulis pada mana-mana bahagian di atas slip peperiksaan.

3. Calon-calon tidak dibenarkan masuk ke dewan peperiksaan sehingga Pengawas yang bertugas

memberi isyarat untuk berbuat demikian. Calon dibenarkan masuk sepuluh minit (10 minit) sebelum peperiksaan bermula. Setelah dibenarkan calon hendaklah mengambil tempat duduk dengan senyap dan teratur. Calon yang hadir lewat lebih dari setengah jam (30 minit) tidak dibenarkan masuk ke dewan peperiksaan.

4. Selepas berada di tempat masing-masing calon-calon dikehendaki :

(a) mengisi Borang Kehadiran dan meletakannya di atas meja di sudut sebelah kanan; (b) meletak Kad Pengenalan dan Slip Peperiksaan di atas Borang Kehadiran yang telah

dilengkapkan. Borang Kehadiran akan dipungut oleh Pengawas-pengawas. Calon-calon diingatkan supaya menyimpan Kad Pengenalan dan Slip Peperiksaan mereka selepas disemak.

5. Di atas kulit buku jawapan, Angka Giliran hendaklah ditulis dengan menggunakan ejaan dan juga

angka seperti `Tujuh Kosong Kosong Kosong Satu' (70001). Calon-calon mesti menulis Angka Giliran dengan angka sahaja di atas semua kertas jawapan yang digunakan. Calon-calon dilarang menulis NAMA mereka di atas buku/kertas jawapan.

6. Calon-calon yang tidak menulis Angka Giliran atau tersilap menulis Angka Giliran di

buku jawapan/borang OMR, skrip jawapan berkenaan tidak akan diperiksa oleh pemeriksa dan calon-calon tidak akan menerima sebarang markah.

7. Calon-calon diingatkan supaya meneliti dan mematuhi segala arahan yang tercatat di atas kulit buku

jawapan. Catatan kasar mestilah dibuat di atas kertas jawapan sahaja. Buku Jawapan Tambahan akan dibekalkan kepada calon-calon jika diminta. Semua kertas jawapan sama ada digunakan atau belum mestilah ditinggalkan di dewan peperiksaan. Calon-calon tidak dibenarkan membawa keluar buku jawapan dan/atau kertas jawapan dari dewan peperiksaan.

8. Buku, kertas dokumen, nota atau gambar, kecuali bahan-bahan yang dibenarkan oleh pemeriksa

tidak boleh dibawa masuk atau dibawa keluar oleh calon dari tempat peperiksaan. Semasa berada di tempat peperiksaan, calon boleh menerima daripada Pengawas, buku-buku, kertas-kertas, dokumen-dokumen, gambar-gambar atau sebarang bahan yang telah dibenarkan oleh Dekan/Pengarah di atas nasihat pemeriksa atau Majlis Pemeriksa.

14

PEPERIKSAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN UNTUK CALON-CALON

PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH 9. Calon-calon tidak dibenarkan merokok di dalam dewan peperiksaan semasa peperiksaan. 10. Calon-calon tidak dibenarkan membawa masuk ke dalam dewan peperiksaan sebarang jenis beg,

telefon bimbit, dompet, kotak pensel, kotak geometri atau bekas lain. Mesin kira boleh dibawa masuk tanpa sarungnya jika dibenarkan oleh pemeriksa. Sila ambil perhatian, penggunaan KAMUS ELEKTRONIK semasa peperiksaan adalah dilarang. Calon-calon hanya boleh membawa masuk pen, pensel dan alat tulis lain yang dibenarkan sahaja.

11. Calon-calon tidak dibenarkan berhubung di antara satu dengan lain semasa peperiksaan, sama ada

melalui percakapan atau cara yang lain. Jika calon ingin berhubung dengan Pengawas, beliau mestilah mengangkat tangan.

12. Ketua Pengawas/Pengawas yang bertugas akan memberi isyarat yang nyata dan jelas untuk

menandakan bahawa peperiksaan telah tamat. Sebaik sahaja isyarat ini diberikan, semua calon hendaklah berhenti menulis.

13. Calon-calon adalah bertanggungjawab untuk mengikat buku jawapan (jika perlu) dan

terus berada di tempat masing-masing sehingga skrip jawapan dikutip oleh Ketua Pengawas/Pengawas dan calon-calon hanya dibenarkan keluar dari dewan peperiksaan setelah dimaklumkan oleh Ketua Pengawas/Pengawas.

14. Calon-calon hanya dibenarkan meninggalkan tempat peperiksaan selepas setengah

jam (30 minit) peperiksaan bermula. Walau bagaimanapun, tidak seorang calon pun dibenarkan meninggalkan dewan peperiksaan lima belas minit (15 minit) sebelum tamat peperiksaan.

15. Calon-calon yang jatuh sakit semasa peperiksaan sedang berlangsung mestilah melaporkannya

kepada Pengawas yang bertugas di dewan peperiksaan dengan secepat mungkin. 16. Calon-calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan bagi mana-mana kertas yang didaftarkannya

hendaklah memberi sebab-sebab mengapa mereka gagal menghadiri peperiksaan (secara bertulis) kepada Pendaftar [melalui Timbalan Pendaftar (Unit Peperiksaan dan Pengijazahan)], disokong oleh dokumen-dokumen yang sah [Sijil Cuti Sakit hendaklah dikeluarkan oleh Pusat Sejahtera (Kesihatan dan Pergigian) USM, doktor panel Universiti atau hospital/klinik kerajaan] dalam tempoh 7 HARI selepas peperiksaan kertas berkenaan dijalankan. Kegagalan untuk berbuat demikian akan dianggap bahawa calon tidak mempunyai sebarang alasan yang sah dan berkemungkinan diberi Gred " F* " bagi kertas tersebut.

17. Jika seseorang calon didapati meniru/menipu ataupun mempunyai bahan-bahan yang

tidak dibenarkan untuk dibawa ke dalam dewan peperiksaan semasa peperiksaan diadakan, tindakan disiplin yang sewajarnya akan diambil terhadap calon yang berkenaan. Jika seseorang calon disyaki meniru/menipu ia boleh disingkir dari Universiti.

18. Calon-calon yang tidak menghadiri kesemua kertas peperiksaan tanpa sebab yang dapat diterima

oleh Majlis Peperiksaan Universiti ataupun tanpa kelulusan pihak Universiti terlebih dahulu, akan dianggap gagal di dalam keseluruhan peperiksaan dan boleh dikeluarkan daripada Senarai Pelajar Berdaftar Universiti.

19. Bagi calon-calon yang mengalami masalah kesihatan, sila dapatkan nasihat Pengarah, Pusat

Sejahtera (Kesihatan dan Pergigian) Universiti Sains Malaysia atau doktor dari hospital/klinik kerajaan.

ARAHAN INI HENDAKLAH DISIMPAN UNTUK RUJUKAN

MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

C : PPJJ . 182 PPJJ Arahan Peperiksaan Untuk Calon . 12 APRIL 2019

15

P E M B E R I T A H U A N Semua Pelajar Ijazah Pertama Program Pengajian Jarak Jauh (PPJJ)

PERCETAKAN

SLIP PEPERIKSAAN PELAJAR PPJJ

Peperiksaan Akhir, Sidang Akademik 2018/2019 Tarikh permulaan percetakan adalah :

RABU, 2 MEI 2019

Semua pelajar PPJJ diwajibkan mencetak slip peperiksaan masing-masing melalui portal Campus Online (campusonline.usm.my).

Setiap pelajar PPJJ perlu mempunyai SLIP PEPERIKSAAN untuk menduduki peperiksaan. Pelajar PPJJ yang tidak mempunyai slip peperiksaan tidak dibenarkan memasuki dewan peperiksaan.

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

12 APRIL 2019

MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

campusonline.usm.my

16

P E M B E R I T A H U A N

PUSAT-PUSAT PEPERIKSAAN PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2018/2019

1. ALOR SETAR Dewan Iskandar Kolej Sultan Abdul Hamid Jalan Langgar 05460 Alor Setar, KEDAH

8. KUALA TERENGGANU Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nilam Jalan Kubang Tangga 20050 Kuala Terengganu TERENGGANU

2. PULAU PINANG Kampus Induk, Universiti Sains Malaysia 11800 USM, PULAU PINANG [Untuk aturan tempat duduk muktamad, sila rujuk kepada jadual waktu peperiksaan (HIJAU) yang dipaparkan di Kampus Induk].

9. KUANTAN Dewan Jubli Perak Kolej Poly-Tech Mara Kuantan KM8 Jalan Gambang 25120 Kuantan PAHANG

3. IPOH YMCA of Ipoh No. 211 Jalan Raja Musa Aziz 30300 Ipoh PERAK

10. KUCHING Kolej Sunway Kuching No. 1, Song Plaza, Lot 12168 1st & 2nd Floors, Block 16 KCLD Jalan Tun Jugah, 93350 Kuching, SARAWAK

4.

SHAH ALAM Dewan Besar dan Gimnasium INTEC Education College Jalan Senangin Satu, 17/2A, Seksyen 17 40200 Shah Alam SELANGOR

11. SIBU Pejabat Pendidikan Daerah Sibu (Dalam Kawasan SMK Kampung Nangka) Unit Penilaian dan Peperiksaan Jalan Kampung Nangka 96000 Sibu, SARAWAK

5. MELAKA Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam KM 13 Kampung Gelam 76400 Tanjong Kling, MELAKA

12. MIRI Pejabat Pendidikan Daerah Miri Unit Penilaian & Peperiksaan Jalan Bintang 98000 Miri, SARAWAK

6. JOHOR BAHRU Dewan Produktiviti Perbadanan Produktiviti Malaysia Pejabat Wilayah Selatan No. 8 Jalan Padi Mahsuri Bandar Baru UDA, 81200 Johor Bahru, JOHOR

13.

14.

KOTA KINABALU Maktab Sabah Peti Surat 10548 88806 Kota Kinabalu, SABAH NIBONG TEBAL (USM - KJ) Dewan Serbaguna (DSG)

7. KOTA BHARU Dewan Peperiksaan, Kompleks Pentadbiran(DPKP) Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan 16150 Kubang Kerian, KELANTAN

Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia 14300 Nibong Tebal Seberang Perai Selatan, PULAU PINANG

P E R H A T I A N Anda hanya dibenarkan mengambil peperiksaan di Pusat Peperiksaan seperti yang dicatatkan dalam SLIP PEPERIKSAAN anda. Bagi mengelakkan kekeliruan, anda dinasihatkan menyemak/memastikan lokasi Pusat Peperiksaan anda terlebih awal sebelum tarikh peperiksaan bermula.

12 APRIL 2019 . MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

17

P E M B E R I T A H U A N Keputusan Majlis Peperiksaan Universiti

Decision of the University Examination Council

Majlis Peperiksaan Universiti telah membuat keputusan seperti berikut bagi calon yang tidak menghadiri peperiksaan. The following decision has been made by the University Examination Council regarding students who are absent from examinations.

Catatan/Notes Gred Diperoleh Grade Obtained

SLJW Silap Lihat Jadual Waktu Peperiksaan Misread Examination Timetable

F*

THTA Tidak Hadir Tanpa Alasan Absent Without Valid Reason

F*

ADT Alasan Ditolak Unacceptable reasons for absence

F*

Pelajar Tahun Akhir yang akan berijazah dan mendapat Gred F* tidak dibenarkan menduduki peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP). Final year students who may be graduating and who obtain Grade F* are not allowed to sit for the examination held during the Long Vacation Course ( KSCP ).

Patuh semua PERATURAN PEPERIKSAAN. Calon yang ditangkap kerana meniru/menipu dalam peperiksaan akan diambil tindakan tatatertib. Obey all EXAMINATION RULES. Disciplinary action will be taken against any candidate caught copying/cheating during the examination.

Pelajar taraf akademik PERCUBAAN 2 (P2) perlu memastikan pencapaian akademik pada Peperiksaan Akhir ini memperoleh PNG 2.00 dan ke atas. Students with PROBATION 2 (P2) status must strive to ensure that they obtain a GPA of 2.00 and above this Final Examinations.

12 APRIL 2019 MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

18

P E M B E R I T A H U A N

Semua Pelajar Ijazah Pertama (Program Pengajian Jarak Jauh)

KETIDAKHADIRAN DALAM PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2018/2019

Saya ingin menarik perhatian semua pelajar kepada Arahan-arahan Peperiksaan Untuk Calon-calon No. 16 yang dipetik seperti berikut :

Calon-calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan bagi mana-mana kertas yang didaftarkannya hendaklah memberi sebab-sebab mengapa mereka gagal menghadiri peperiksaan (secara bertulis) kepada Pendaftar [melalui Timbalan Pendaftar (Unit Peperiksaan dan Pengijazahan)], disokong oleh dokumen-dokumen yang sah [Sijil Cuti Sakit hendaklah dikeluarkan oleh Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian) USM, doktor panel Universiti atau Hospital/Klinik Kerajaan] dalam tempoh 7 hari selepas peperiksaan kertas berkenaan dijalankan. Kegagalan untuk berbuat demikian akan dianggap bahawa calon tidak mempunyai sebarang alasan yang sah dan berkemungkinan diberi Gred " F* " bagi kertas tersebut.

2. Untuk peringatan anda, Sijil Akuan Sakit yang dikeluarkan oleh doktor yang lain dari Pusat Sejahtera (Kesihatan & Pergigian) USM, doktor panel Universiti dan Hospital/Klinik Kerajaan tidak diterima sebagai alasan yang sah. 3. Bagi pelajar yang berkenaan, sila ambil tindakan sewajarnya. Pihak Universiti tidak akan menghantar Surat Tunjuk Sebab kepada pelajar yang tidak menghadiri peperiksaan.

Sekian, terima kasih. 12 APRIL 2019

MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

19

6

P E M B E R I T A H U A N

SILA AMBIL PERHATIAN 1. Semua calon yang menduduki Peperiksaan Akhir,

Program Pengajian Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia hendaklah berpakaian kemas dan sopan.

2. Pemakaian seluar pendek dan selipar getah adalah dilarang dan tidak dibenarkan sama sekali ketika menduduki peperiksaan.

3. Dilarang membawa masuk beg.

4. Dilarang merokok dalam kawasan sekolah/bangunan peperiksaan.

SILA PATUHI PERATURAN LARANGAN MEROKOK YANG TELAH DITETAPKAN.

Terima kasih

12 APRIL 2019 MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

20

P E M B E R I T A H U A N

Sila ambil perhatian, telefon bimbit tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik/dewan peperiksaan. Penggunaan telefon bimbit semasa peperiksaan adalah satu kesalahan (termasuk semua alatan komunikasi elektronik, peranti storan dan alatan digital lain). Use of hand phones during the examination is against the Examination Regulations. Please take note that hand phones are not allowed into the examination room/hall (inclusive of all types of electronic communication/storage device and digital facilities).

12 APRIL 2019 MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

21

P E M B E R I T A H U A N

Sila ambil perhatian, sebarang jenis beg tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam dewan peperiksaan. Please take note that any type of bags are not allowed into the examination room/hall.

12 APRIL 2019 MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

22

P E M B E R I T A H U A N

SILA AMBIL PERHATIAN PENGGUNAAN KAMUS ELEKTRONIK SEMASA PEPERIKSAAN BERLANGSUNG ADALAH DILARANG. Use of Electronic Dictionary is prohibited during the examination.

12 APRIL 2019 MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

23

P E M B E R I T A H U A N

Semua Pelajar Ijazah Pertama (Program Pengajian Jarak Jauh)

** KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2018/2019

Dimaklumkan bahawa semua pelajar Ijazah Pertama PPJJ boleh menyemak keputusan peperiksaan melalui portal Campus Online. Portal Campus Online boleh diakses mulai :

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN

(BERGRED) 17 JULAI 2019

MULAI 11:00 PAGI

campusonline.usm.my

** Pengumuman keputusan peperiksaan ini adalah tertakluk kepada sebarang pindaan oleh keputusan Mesyuarat Majlis Peperiksaan Universiti dan Senat Universiti. Sebarang perubahan (jika ada) akan dimaklumkan melalui portal Campus Online.

Pelajar dinasihatkan menyimpan slip peperiksaan yang boleh digunakan sebagai laluan kepada akses perkhidmatan tersebut.

Sekian, harap maklum dan terima kasih.

12 APRIL 2019 MEMASTIKAN KELESTARIAN HARI ESOK

Unit Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Malaysia, Aras 5, Bangunan Canselori, 11800 USM, PULAU PINANG. Telefon : 04 653 3479 . Faksimile : 04 657 3409 E-mel : [email protected] . [email protected] . [email protected] Laman Sesawang : pendaftar.usm.my . bpa.usm.my

NRH/mfm C : HEBAHAN - 182 PPJJ PEMBERITAHUAN C : PPJJ . 2019 PEP PPJJ .

24