Kursus Induksi PPT 2011

download Kursus Induksi PPT 2011

If you can't read please download the document

 • date post

  23-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  83
 • download

  29

Embed Size (px)

description

Kursus induksi PPT 2011

Transcript of Kursus Induksi PPT 2011

 • KURSUS INDUKSI

  PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIAPENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT) 2011 Jabatan Pembangunan KemahiranKementerian Sumber Manusia

 • KANDUNGAN

 • JADUAL KURSUS HARI 1

  TarikhMasaTajuk/PerkaraHari Pertama8.30 10.00 pg(1 jam)Pengenalan KursusPengenalan JPKPersijilan Kemahiran MalaysiaStandard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan(NOSS)10.00 12.00 tgh(2 jam)5. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)6. Syarat & Kaedah Permohonan PPT12.00 - 1.00 tgh(1 jam)Kerja Sindiket 1 1.00 2.00 ptg(1 jam)Rehat (Makan Tengahari)2.00 ptg 3.00 ptg(1 jam)7. Peranan & Tanggungjawab Personel PPTCalonPegawai Penilai (PP-PPT)Pegawai Pengesah Luaran (PPL-PPT)3.00 ptg 5.30 ptg (2 jam)8. Kaedah & Prosedur Penilaian PPTKerja Sindiket 2

 • JADUAL KURSUS HARI 2

  TarikhMasaTajuk/PerkaraHari Kedua8.30 10.30 pg(2 jam)9. Persijilan PPT Kerja Sindiket 3

  10. Tuntutan dan Elaun PPT

  10.30 1.00 tgh(2 jam)11. Pengiktirafan Khas secara PPT12. PB-PPT

  1.00 2.00 ptg(1 jam)Rehat (Makan Tengahari)2.00 ptg 4.30 ptg(2 jam)13. Permohonan PP-PPT melalui eJPK (DPIN)Sesi Soal Jawab 4.30 ptg 5.30 ptg (1 jam)14. Penilaian Kursus (Ujian)

 • SENARAI KEPENDEKAN

  Bil.SingkatanMaksud1.AASBALAF ANGGUN SDN BHD (PSA)2.ASCASEAN SKILLS COMPETITION3.ATMANGKATAN TENTERA MALAYSIA4.CIASTPUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN 5.DKMDIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA6.DLKMDIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA7.DPINDIREKTORI PAKAR INDUSTRI NEGARA8.JKMLJAWATANKUASA KABINET MENGENAI LATIHAN 9.JPCJOB PROFILE CHART (CARTA PROFIL PEKERJAAN)10.JPK (DSD)JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN11.JPPKJAWATANKUASA PENASIHAT PEMBANGUNAN KEMAHIRAN12.KPSMKHIDMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA13.LBK (CBT)LATIHAN BERASASKAN KETERAMPILAN 14.LLPPKKLEMBAGA LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PERSIJILAN KETUKANGAN KEBANGSAAN15.MLVKMAJLIS LATIHAN VOKASIONAL KEBANGSAAN 16.MPPKMAJLIS PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN17.MOSQMALAYSIAN OCCUPATIONAL SKILLS QUALIFICATION

 • SENARAI KEPENDEKAN

  Bil.SingkatanMaksud18.NASDAAKTA PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN 2006 [Akta 652] 19.NDTNON-DESTRUCTIVE TESTING (UJIAN TANPA MUSNAH 20.NITPNATIONAL INSTRUCTOR TRAINING PROGRAM21.PB-PPTPUSAT BERTAULIAH PENTAULIAHAN PENCAPAIAN TERDAHULU22.PCPENYATA PENCAPAIAN 23.PKPEMBANGUNAN KEPAKARAN24.PKMPERTANDINGAN KEMAHIRAN MALAYSIA25.PMOPROJECT MANAGEMENT OFFICE26.P,P,&PPERANCANGAN, PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN27.PP-PPTPEGAWAI PENILAI PENTAULIAHAN PENCAPAIAN TERDAHULU28.PPBPENGURUS PUSAT BERTAULIAH 29.PPL-PPTPEGAWAI PENGESAH LUARAN-PENTAULIAHAN PENCAPAIAN TERDAHULU30.PPTPENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU 31.PSMBPEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD32.RPKREKOD PENILAIAN KUMULATIF

 • SENARAI KEPENDEKAN

  Bil.SingkatanMaksud33.ROBREGISTRATION OF BUSINESS34.ROCREGISTRATION OF COMPANIES35.ROSREGISTRATION OF SOCIETIES36.SKMSIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA37.SKPK/NOSSSTANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN38.TPOTERMINAL PERFORMANCE OBJECTIVE (OBJEKTIF PRESTASI AKHIRAN) 39.VTOVOCATIONAL TRAINING OFFICER40.VTEVOCATIONAL TRAINING EXECUTIVE41.VTMVOCATIONAL TRAINING MANAGER42.TEVTTECHNICAL EDUCATION & VOCATIONAL TRAINING43.WIMBAHAN PEMBELAJARAN BERTULIS (WRITTEN INSTRUCTION MANUAL)44.WSCWORLD SKILLS COMPETITION

 • TUJUAN KURSUSKonsep pelaksanaan Persijilan Kemahiran Malaysia melalui PPTPeranan dan tanggungjawab personel Persijilan Kemahiran Malaysia dalam pelaksanaan PPTKriteria & Syarat Permohonan PPTKaedah & Prosedur Penilaian PPT Kaedah & Prosedur Persijilan PPT

 • LATARBELAKANG JPK

 • AKTA 652

 • JPK DALAM RMKe10

 • CARTA ORGANISASITIM. KETUA PENGARAH

 • LATAR BELAKANG PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

 • PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

 • PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

 • Skill & Job Abilities DevelopmentKnowledge & TechnologySKM(TAHAP 1)SKM(TAHAP 2)

  SKM(TAHAP 3)DKM DLKM Operation &ProductionSupervisoryManagement& DesignKnowledgeDiploma

  Dip. LanjutanAcademic SkillQualification QualificationCore Abilities STRUKTUR PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA

 • TAKRIFAN TAHAP

  TAHAP PERSIJILANTAKRIFANSKM 1Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja, sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangkaSKM 2Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks, sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diriSKM 3Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks, kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi, disamping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain.DKMTerampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi, di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumberDLKMTerampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi, serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. Bertanggungjawab juga terhadap analisis, diagnosis, rekabentuk, perancangan, pengendalian dan penilaian

 • STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK/NOSS)

 • PENGGUNAAN NOSS

 • KANDUNGAN SKPK/NOSSSKPK/NOSS

 • KANDUNGAN SP

 • KANDUNGAN SCCarta ProfilProfil Tugasan

 • **

  JUNIOR ELECTRICAL TECHNICIAN/ELECTRICAL TECHNICIAN/ SENIOR ELECTRICAL TECHNICIAN

  DUTYTASKNOSSKAUNSELING

 • *STANDARD PRESTASIPERFORMANCE STANDARD (PS)Action, Condition& CriteriaALANGKAH-LANGKAHSTEPSBCDEPROGRAM PEMBELAJARAN TERASCORE ABILITIESPERKAKASAN/PERALATAN & BAHANTOOLS/EQUIPMENT & MATERIALSKEPERLUAN MEMBOLEHENABLING REQUIREMENTSKnowledge, Skill, Attitude & SafetyPROFIL TUGASAN (TASK PROFILE)

 • *Sumber : Daftar SKPK/NOSS 2011

 • PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU (PPT)

 • PPT sambungan.

 • PPT sambungan.

 • SYARAT PERMOHONANSesiapa sahaja yang mempunyai pengalaman kerja dan kemahiran serta memenuhi tempoh pengalaman yang ditetapkan, iaitu:Nota: Bagi permohonan Sijil pada tahap yang lebih tinggi, pemohon hendaklah memiliki Sijil pada tahap sebelumnya, jika diperlukan oleh Stantard berkenaan.

  PersijilanTempoh Pengalaman Kerja SKM 12 tahun pengalaman kerjaSKM 23 tahun; atauMemiliki SKM 1 dan satu (1) tahun pengalaman kerjaSKM 34 tahun; atauMemiliki SKM 2 dan satu (1) tahun pengalaman kerjaDKM5 tahun; atauMemiliki SKM 3 dan dua (2) tahun pengalaman kerjaDLKM7 tahun; atauMemiliki DKM dan dua (2) tahun pengalaman kerja

 • SYARAT PERMOHONANBagi program Pengawai Latihan Vokasional (VTO/VTE/VTM), pemohon hendaklah memenuhi kriteria berikut, iaitu:Bidang yang dipohon tersenarai dalam daftar NOSS

  PersijilanTempoh Pengalaman Mengajar & Mengurus Latihan KemahiranVTO 4 tahun pengalaman mengajar latihan kemahiranVTEMemiliki VTO dan satu (1) tahun pengalaman mengurus latihan kemahiranVTMMemiliki VTE dan dua (2) tahun pengalaman mengurus latihan kemahiran

 • SYARAT PERMOHONANBagi program Pengawai Latihan Vokasional (VTO/VTE/VTM) secara fast track, permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan PPT Program VTO/VTE/VTM Secara Fast Track dan Single-Tier [JPK/PPT/1001(Fast Track-VTOEM);Bagi permohonan VTO, pemohon hendaklah memenuhi kriteria berikut, iaitu:

  PersijilanTempoh Pengalaman Mengajar & Mengurus Latihan KemahiranVTODiploma dengan dua (2) tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran; SKM 2 dengan tiga (3) tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran; atau Tujuh (7) tahun pengalaman mengajar latihan kemahiran

 • SYARAT PERMOHONANBagi permohonan VTE, pemohon hendaklah memenuhi kriteria berikut, iaitu:

  PersijilanTempoh Pengalaman Mengajar & Mengurus Latihan KemahiranVTEIjazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan dengan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman mengajar dan menyelia program latihan kemahiran;Diploma dengan sekurang-kurangnya empat (4) tahun pengalaman mengajar dan menyelia program latihan kemahiran; SKM 3 atau VTO dengan sekurang-kurangnya empat (4) tahun pengalaman mengajar dan menyelia program latihan kemahiran; atauTerlibat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran dengan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh (10) tahun dan menjawat jawatan sekurang-kurangnya peringkat penyeliaan.

 • SYARAT PERMOHONANBagi permohonan VTM, pemohon hendaklah memenuhi kriteria berikut, iaitu:

  PersijilanTempoh Pengalaman Mengajar & Mengurus Latihan KemahiranVTMIjazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan dengan sekurang-kurangnya empat (4) tahun pengalaman mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran;Diploma dengan sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran;VTE dengan sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran;SKM 3 atau VTO dengan sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman mengajar dan menyelia program latihan kemahiran; atauTerlibat dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran program latihan kemahiran dengan pengalaman sekurang-kurangnya dua belas tahun dan menjawat jawatan sekurang-kurangnya peringkat pengurusan.

 • SYARAT PERMOHONANBagi Standard Pemandu Pelancong (HT-021-2, HT-023-3 & HT-025-3) & Penjagaan Kanak-Kanak (MP-010-2/3/4/5 & CC-010-2/3) perlu memenuhi Syarat-syarat Tambahan Mengikut Keperluan Agensi/Badan Penguatkuasa

  Lampiran 1: Syarat-syarat Tambahan Mengikut Keperluan Agensi/Badan Penguatkuasa

 • BIDANG YANG TIDAK DILIPUTI PPT

  BILNAMA BIDAN