Nota Ceramah

download Nota Ceramah

of 68

 • date post

  11-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  368
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Nota Ceramah

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  1/68

  Disampaikan Oleh

  Rijal Jamalludin @ Rizal Jammaludin

  ( Pegawai Eksekutif Kanan )

  Pertubuhan Keselamatan Sosial

  Sandakan

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  2/68

  Pejabat PERKESO Sandakan

  Lot 4, Blok 5, Lorong Bandar Indah 1,Bandar Indah, Batu 4,Jalan Utara,

  90000 Sandakan, SABAH.

  No. Telefon : 089-219937/274243/235200

  No. Faksimili : 089-272507

  Email : pkssandakan@perkeso.gov.my

  PERKESOwww.perkeso.gov.my

  PERKESO PRIHATIN, BERBAKTI DEMI KESEJAHTERAAN PEKERJA

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  3/68

  Menyediakan

  RawatanPerubatan

  Memberi

  Jaminan

  Ekonomi

  Menyediakan

  Kemudahan

  Pemulihan

  Meningkatkan

  Keselamatan

  Industri

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  4/68

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  5/68

  Social Security Organisation of Malaysia

  Reported Accidents 2006 - 2010

  58,321

  56,339

  54,133

  55,186

  57,656

  52,000

  53,000

  54,000

  55,000

  56,000

  57,000

  58,00059,000

  2006 2007 2008 2009 2010

  Accidents Reported (2006 - 2010)

  0.50% 0.46% 0.43% 0.42% 0.42%

  Registered Workers

  No. of workers

  (Perception)

  (Reality)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  6/68

  (Perception)

  Social Security Organisation of Malaysia

  Reported Accidents 2000 - 201095,006

  85,92681,810

  73,858

  69,132

  61,182

  58,321 56,33954,133 55,186

  57,656

  75,386

  67,16363,423

  56,249

  50,803

  43,88540,617

  38,65735,092 34,376 35,616

  19,62017,170 18,387 17,609 18,329 17,297 17,704 17,682

  19,041 20,81022,040

  0

  10,000

  20,000

  30,000

  40,000

  50,000

  60,000

  70,000

  80,000

  90,000

  100,000

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Total Accidents Reported Industrial Accidents Commuting Accidents

  Result of Prevention Strategies

  Perception

  Reality

  (Reality)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  7/68

  92.30% 89.50% 94.10% 90.00% 86.20%95.00%

  85.30%77.50%

  61.77%

  7.70% 10.50% 5.90% 10.00% 13.80%5.00%

  14.70%22.50%

  38.23%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%70%

  80%

  90%

  100%

  Spain France Italy Belgium Finland Portugal Germany Malaysia(2002)

  Malaysia(2010)

  Occupational Accidents Commuting Accidents

  Social Security Organisation of Malaysia

  Breakdown of Total Number of Accidents

  Europe vs Malaysia

  Breakdown of Total Number of Accidents - Europe 2002

  Average

  (Reality)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  8/68

  Social Security Organisation of Malaysia

  Reported Accidents 2000 - 201095,006

  85,92681,810

  73,858

  69,132

  61,182

  58,321 56,339 54,133 55,186 57,656

  75,386

  67,16363,423

  56,249

  50,803

  43,88540,617

  38,65735,092 34,376 35,616

  19,62017,170 18,387 17,609 18,329 17,297 17,704 17,682

  19,041 20,81022,040

  0

  10,000

  20,000

  30,000

  40,000

  50,000

  60,000

  70,000

  80,000

  90,000

  100,000

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Total Accidents Reported Industrial Accidents Commuting Accidents

  (Perception)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  9/68

  63,240,962 61,989,99071,176,577 67,864,706 71,777,133

  85,213,88994,063,947

  104,007,611109,177,424

  166,746,360

  147,189,831 153,510,745

  171,535,250 170,168,886187,892,229

  214,624,319

  274,841,608

  306,382,930

  0

  50,000,000

  100,000,000

  150,000,000

  200,000,000

  250,000,000

  300,000,000

  350,000,000

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Payment for Temporary Disablement Benefits Payment For Permanent Disablement Cases

  Social Security Organisation of Malaysia

  Reported Accidents vs Benefit Payments (Reality)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  10/68

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  11/68

  PERKESO melindungi pekerja yang layak melalui dua skim :

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  12/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Kejadian Di Luar Jangkaan Atau

  Kemalangan Yang Terbit Atau

  Berpunca Dari Pekerjaan

  Seseorang

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  13/68

  BENCANA PEKERJAAN

  PERJALANAN - S 24(1)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  14/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Ulang-alik Dari Tempat Kediaman

  Ke Tempat Kerja.

  PERJALANAN [Seksyen 24(1)]

  Ulang-alik Pada Masa Rehat Yang

  Dibenarkan Untuk Makan.

  Semua Perjalanan Yang Berkaitan

  Pekerjaan.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  15/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Tempat Kediaman

  Tiada Lencongan Atau Pemberhentian Peribadi

  Laporan Polis

  Peta Lakar

  Syarat-syarat Perjalanan :-

  PERJALANAN [Seksyen 24(1)]

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  16/68

  Nama Pekerja

  No. Mykad Tarikh

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  17/68

  BENCANA PEKERJAAN

  PERJALANAN - S 24(1)

  SEWAKTU BEKERJA- S 2(6)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  18/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Pengendalian Jentera Dan Peralatan.

  SEMASA BEKERJA [Seksyen 2(6)]

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  19/68

  BENCANA PEKERJAAN

  SEMASA BEKERJA [Seksyen 2(6)]

  Keadaan Tempat Kerja.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  20/68

  BENCANA PEKERJAAN

  SEMASA BEKERJA [Seksyen 2(6)]

  Jenayah.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  21/68

  BENCANA PEKERJAAN

  PERJALANAN - S 24(1)

  SEWAKTU BEKERJA- S 2(6)

  PENYAKIT KHIDMAT- S 28

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  22/68

  BENCANA PEKERJAAN

  Bekerja Dan Mendapat Penyakit Seperti Di Jadual

  Kelima Akta, seperti :

  a. Masalah Pendengaran Akibat TerdedahKepada Kebisingan.

  b. Asma Akibat Terdedah Kepada Habuk

  Dan Debu.

  c. Barah Disebabkan Arsenik, Kromium,

  Hidrokarbon Dan Sebagainya.

  PENYAKIT KHIDMAT [Seksyen 28]

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  23/68

  LAPORAN KEMALANGAN

  Tanggungjawab Pekerja Lapor Pada Majikan.

  Tanggungjawab Majikan Lapor Kepada PERKESO.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  24/68

  FaedahPerubatan

  Faedah

  Pinjaman

  Pendidikan

  Faedah

  Pemulihan

  Faedah

  Layanan

  Sentiasa

  Faedah

  Orang

  TanggunganFaedah

  Pengurusan

  Mayat

  Faedah

  HilangupayaKekal

  7

  8

  1

  6

  3

  2

  5

  Faedah

  DibawahBencana

  Kerja

  Faedah

  Hilangupaya

  Sementara

  4

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  25/68

  1. Rawatan percuma.

  2. Melalui Doktor Panel yang dilantik, atau

  3. Rawatan Kelas Dua di Hospital Kerajaan kepada pesakit dalam wad.

  4. Rawatan Pakar hanya dibenarkan di Hospital Kerajaan.

  5. Rawatan luar negeri hanya atas pengesyoran Pakar Perunding

  Perubatan Kerajaan.6. Perbelanjaan rawatan tradisional ( bomoh/sinseh ) tidak akan

  dibayar ganti rugi.

  7. Rawatan bukan di Klinik Panel PERKESO

  majikan boleh memohon bayaran ganti belanja untukdipertimbangkan.

  Nota :

  Sekiranya pekerja menjalani rawatan perubatan di Kl inik panel PERKESO,

  pekerja tersebut dikehendaki meneruskan rawatan d i Kl inik tersebut

  sehingg a pul ih. Perpind ahan rawatan ke Hosp ital kerajaan h anya boleh

  dibu at atas ruju kan kl inik Panel sahaja.

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  26/68

  Orang Berinsurans

  mengalami

  kemalangan

  Tuntutan Rawatan Perubatan (Borang PKS(P)24)Tuntutan Bantuan Perubatan (Borang PKS(P)25)Tuntutan Belanja Ganti Am (Borang PKS(P)26) Bil & Resit Rawatan Asal Kad Temujanji / Rawatan

  Dokumen Yang Diperlukan

  Dapatkan Rawatan

  ( Bil & Resit Rawatan )

  32

  33 34

  BENCANA Kerja(Bayar)BUKAN BENCANA KERJA(Maklumkan keputusan)

  RAYU(jika tidak berpuashati)

  Semakan

  Kes BK /

  BBK

  Keputusan BGB3531

  Kemukakan

  Tuntutan ke Pejabat

  PERKESO

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran Faedah Perubatan

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  27/68

  Definasi [ Seksyen 2(23) ] - Sesuatu keadaan diakibatkan oleh suatu bencana kerja yang

  memerlukan rawatan doktor dan menyebabkan seseorang pekerja, sebagai akibatbencana itu, tidak boleh bagi sementara membuat kerja yang dibuat olehnya sebelumatau pada masa bencana itu.

  1. Merupakan bayaran gaji sepanjang cuti sakit.

  2. Kadar harian ialah 80% dari gaji harian purata anggapan.

  3. Kadar minima ialah RM 10.00 sehari.

  4. Bilangan hari cuti hendaklah sekurang-kurangnya 4

  hari termasuk hari kemalangan.

  5. Cuti sakit hendaklah diperakukan oleh doktor yang

  diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan/Kerajaan Malaysia.

  6. Faedah akan dibayar sepanjang tempoh cuti sakit, kecualipekerja tersebut kembali berkerja pada tempoh tersebut.

  (Majikan hendaklah mengesahkan pekerja tidak berkerja sekiranya cuti sakit dinyatakansebagai Light Duty)

 • 7/23/2019 Nota Ceramah

  28/68

  Cara Membuat Tuntutan & Proses Bayaran FHUSW

  Orang Berinsurans

  mengalami kemalangan

  bencana kerja

  Borang 21- Laporan Kemalangan

  Borang 10 Borang Tuntutan

  Salinan Kad Pengenalan (depan &

  belakang)

  Sijil Cuti Sakit Asal / Borang 13

  Salinan Rekod Kedatangan / Kad Perakam

  Waktu / Surat P