PK KKTM 23 Pengendalian Tatatertib

Click here to load reader

 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  6

Embed Size (px)

description

PK KKTM 23 Pengendalian Tatatertib

Transcript of PK KKTM 23 Pengendalian Tatatertib

 • PK-KKTM/23 PENGENDALIAN TATATERTIB

  No Keluaran : 1

  No Pindaan : 0

  Tarikh : 1 Julai 2015

  1.0 TUJUAN

  Memastikan kes-kes Tatatertib Pelajar dikendalikan mengikut peraturan supaya

  Tatatertib Pelajar dapat dikawal sepanjang masa latihan.

  2.0 SKOP

  Prosedur ini digunapakai untuk mengendalikan kes-kes Tatatertib Pelajar sepanjang

  masa mengikuti latihan.

  3.0 RUJUKAN

  3.1 Buku Peraturan Tatatertib (Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

  MARA) Pindaan 2013

  4.0 SINGKATAN

  4.1

  JKTKKTM

  -

  Jawatankuasa Tatatertib Kolej Kemahiran Tinggi MARA

  4.2

  LTKKTM

  -

  (Lembaga Tatatertib/Rayuan Tatatertib KKTM

  4.3

  KP

  -

  Ketua Program

  4.4 KJ - Ketua Jabatan

  4.4

  KF/ KW

  -

  Ketua Felo/Ketua Warden .

  4.5

  BKT

  -

  Bahagian Kemahiran Dan Teknikal MARA

 • PK-KKTM/23 PENGENDALIAN TATATERTIB

  No Keluaran : 1

  No Pindaan : 0

  Tarikh : 1 Julai 2015

  5.0 DEFINISI

  5.1 Kes Tatatertib - Pelanggaran satu atau lebih mana-mana perkara

  di bawah Peraturan Pengurusan Tatatertib

  Latihan Kemahiran MARA (Peraturan Tatatertib

  Pelajar) yang sedang berkuatkuasa atau

  pelanggaran mana-mana undang-undang bertulis

  yang bersabit dengan jenayah oleh seseorang

  pelajar.

  5.2

  Pelapor

  -

  Mana-mana individu yang membuat laporan atau

  memberi maklumat mengenai salah laku pelajar.

  5.3

  Pengadu

  -

  Semua tenaga Pengajar, KP atau KF/KW mana-

  mana berkenaan yang akan menyediakan Aduan

  Bertulis untuk dibawa kepada Pihak Berkuasa

  Tatatertib Kolej Kemahiran Tinggi MARA

  (JKTKKTM).

  5.4

  JKTKKTM

  -

  (Pihak Jawatankuasa Tatatertib Kolej Kemahiran

  Tinggi MARA).Terdiri daripada Jawatankuasa

  Tatatertib Kolej Kemahiran Tinggi MARA

  (JKTKKTM) serta terdiri daripada Lembaga

  Tatatertib/Rayuan Tatatertib Kolej Kemahiran

  Tinggi MARA (LT/RTKKTM) yang akan

  menentukan jenis kesalahan bagi prosiding

  tatatertib seterusnya.

  5.5

  JKTKKTM

  -

  (Jawatankuasa Tatatertib Kolej Kemahiran Tinggi

  MARA) Pegawai yang dilantik bagi

  mengendalikan kes-kes tatatertib dengan kuasa

  menjatuhkan hukuman selain daripada hukuman

  Buang Latihan dan Bayar Gantirugi

 • PK-KKTM/23 PENGENDALIAN TATATERTIB

  No Keluaran : 1

  No Pindaan : 0

  Tarikh : 1 Julai 2015

  5.6

  LTKKTM

  -

  (Lembaga Tatatertib/Rayuan Tatatertib KKTM).

  Pegawai yang dilantik bagi mengendalikan kes-

  kes tatatertib dengan menimbang rayuan

  hukuman JKTKKTM kuasa menjatuhkan

  Hukuman Buang Latihan dan Bayar Gantirugi.

  5.7

  KP

  -

  Ketua Program merupakan individu yang dilantik

  sebagai ketua bertanggungjawab untuk

  mengurus sesuatu program.

  5.8

  KF/ KW

  -

  Ketua Felo/Ketua Warden yang

  bertanggungjawab bagi asrama pelajar di KKTM.

  5.9

  BKT

  -

  Bahagian Kemahiran Dan Teknikal MARA

 • PK-KKTM/23 PENGENDALIAN TATATERTIB

  No Keluaran : 1

  No Pindaan : 0

  Tarikh : 1 Julai 2015

  6.1 CARTA ALIRAN PROSES

  MULA

  Pelajar Melanggar Peraturan Tatatertib

  Tiada Kes Buang Kes

  JKT KKTM Bersidang Untuk

  Menentukan Prima facie kes

  Ada Kes Prima Facie

  Kesalahan Ringan Kategori III Bil 1-9 akan dibawa pada Ketua Jabatan dan Kursus untuk Hukuman Surat Teguran

  kali pertama.

  Kesalahan Berat yang boleh dikenakan Hukuman Tahan Latihan, Buang

  Latihan & Bayaran Gantirugi

  Kesalahan Ringan yang boleh dikenakan Hukuman Amaran, Denda,

  Singkir Asrama & Lucut Elaun

  Kes dibicarakan di LT (LRT) KKTM

  Prosidur JKT KKTM bermula

  1. Mengeluarkan surat pertuduhan ditandatangani oleh Pengerusi JKT KKTM kepada Pelajar.

  2. Menyerahkan surat pertuduhan kepada Pelajar dan diminta menjawab dalam tempoh 14 hari.

  Kes dibicarakan di JKT KKTM

  Pelajar tidak bersalah dibebaskan

  Keputusan

  Pelajar didapati bersalah &

  dikenakan hukuman

  S/U keluarkan surat maklumkan keputusan JKT kepada Pelajar. Tempoh rayuan 14 hari

  Pelajar tidak merayu hukuman dikekalkan

  A Pelajar merayu kes dibawa

  ke LT (LRT) KKTM

 • PK-KKTM/23 PENGENDALIAN TATATERTIB

  No Keluaran : 1

  No Pindaan : 0

  Tarikh : 1 Julai 2015

  A

  LT (LRT) KKTM menerima kes dari JKT KKTM

  RAYUAN KES TATATERTIB

  LT (LRT) KKTM Bersidang

  Terima Tolak

  Keputusan

  Prosedur LT (LRT) KKTM bermula

  1. Mengeluarkan surat pertuduhan yang ditandatangani Pengerusi LT (LRT) kepada Pelajar. 2. Menyerahkan surat pertuduhan kepada pelajar dan jawab dalam tempoh 14 hari

  LT (LRT) KKTM

  Bersidang

  (Hukuman Kekal)

  Hukuman diringankan/ Hukuman

  Tidak Bersalah Bersalah

  Keputusan

  TAMAT

  Dibebaskan Dikenakan hukuman berat atau ringan

  S/U keluarkan surat maklumkan

  keputusan LT (LRT) KKTM kepada Pelajar. Tempoh rayuan 14

  hari.

  Pelajar tidak merayu hukuman

  dikekalkan

  Pelajar merayu Kes dibawa ke

  LRT (BKT)

  Kes Buang Latihan: Proses Pemberhentian Pelajar dihantar fail pelajar ke (BKT) untuk tuntutan oleh

  BKK

  TAMAT

  Dokumen LT & Fail Pelajar

  hantar ke LRT (BKT)

 • PK-KKTM/23 PENGENDALIAN TATATERTIB

  No Keluaran : 1

  No Pindaan : 0

  Tarikh : 1 Julai 2015

  7.0 PROSEDUR

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  Pelapor

  KP / KJ / KF /KW

  JKTKKTM

  JKTKKTM

  LTKKTM

  1. Membuat laporan bertulis mengenai kesalahan yang

  dilakukan oleh pelajar kepada KP / KF/ KW.

  2. Meneliti dan menyiasat laporan dengan mendapatkan

  makluman lengkap daripada pelapor dan pelajar

  berkenaan.

  3. Sekiranya laporan didapati boleh dijadikan kes tatatertib,

  sediakan aduan bertulis untuk dibawa kepada JKTKKTM.

  4. Pengerusi JKTKKTM berkenaan hendaklah menimbang

  dan menentukan jenis pelanggaran tatatertib

  5. Membicarakan kes pelajar dan menjatuhkan hukuman

  berdasarkan Kategori II dan III (Kes-kes Ringan).

  6. Membicarakan kes pelajar dan menjatuhkan hukuman

  berdasarkan Kategori I (Kes-kes Berat).

 • PK-KKTM/23 PENGENDALIAN TATATERTIB

  No Keluaran : 1

  No Pindaan : 0

  Tarikh : 1 Julai 2015

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  Pengerusi JKTKKTM

  Setiausaha JKTKKTM

  JKTKKTM

  Setiausaha JKTKKTM

  Kes-kes Selain Dari Hukuman Buang Latihan (Kategori II &

  III)

  7. Mengarahkan Setiausaha JKTKKTM memaklumkan

  pelajar berkenaan secara bertulis fakta-fakta pelanggaran

  tatatertib yang dikatakan terhadapnya dan memberi

  peluang pelajar tersebut membuat belaan diri secara

  bertulis dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh

  penerimaan pernyataan bertulis seperti yang ditetapkan.

  8. Menetapkan tarikh mesyuarat dan minta Setiausaha

  mengaturkannya.

  9. Menyediakan surat pertuduhan mengenai pelanggaran

  tatatertib oleh pelajar berkenaaan dan menghantarkan

  kepadanya. Salinan surat ini di hantar kepada

  ibubapa/penjaga, penjamin-penjamin, KP, fail pelajar dan

  fail pentadbiran.

  10. Mengadakan mesyuarat bagi menimbangkan belaan diri

  bertulis dan membuat keputusan bersalah atau tidak atas

  pelanggaran tatatertib. JKTKKTM boleh memanggil

  pelajar berkenaan sekiranya merasakan perlu berbuat

  demikian). JKTKKTM hendaklah mengenakan hukuman

  yang bersesuaian.

  11. Mengeluarkan Surat Keputusan JKTKKTM kepada pelajar,

  salinan kepada ibubapa atau penjaga, penjamin, KP, fail

  pelajar dan fail pentadbiran.

 • PK-KKTM/23 PENGENDALIAN TATATERTIB

  No Keluaran : 1

  No Pindaan : 0

  Tarikh : 1 Julai 2015

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  Pengerusi LTKKTM

  LTKKTM

  Setiausaha LTKKTM

  Kes-kes Hukuman Buang Latihan (Kategori I)

  12. Mengeluarkan surat pertuduhan kepada Pelajar dan

  meminta pelajar menjawab dalam tempoh 14 hari seperti

  yang ditetapkan. Salinan surat ini di hantar kepada

  (BKT), ibubapa/penjaga, penjamin- penjamin, KP, fail

  pelajar dan fail pentadbiran.

  13. Menetapkan tarikh Mesyuarat Perbicaraan Tatatertib dan

  mengarahkan setiausaha mengeluarkan notis hadir

  perbicaraan.

  14. Mengadakan mesyuarat bagi menimbangkan belaan diri

  bertulis dan membuat keputusan bersalah atau tidak atas

  pelanggaran tatatertib. LTKKTM dikehendaki memanggil

  pelajar berkenaan sekiranya merasakan perlu berbuat

  demikian. LTKKTM hendaklah mengenakan hukuman

  yang bersesuaian.

  15. Mengeluarkan Surat Keputusan LTKKTM kepada pelajar,

  salinan kepada ibubapa atau penjaga, penjamin-

  penjamin, KP, fail pelajar dan fail pentadbiran.

  16. Menyediakan minit mesyuarat Perbicaraan dan

  merekodkan cabutan keputusan mesyuarat ke dalam

  Borang Keputusan Mesyuarat