STPM DASAR LUAR 2000-2010 (Cadangan Jawapan)

download STPM DASAR LUAR 2000-2010 (Cadangan Jawapan)

of 21

 • date post

  09-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  257
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Soalan-soalan

Transcript of STPM DASAR LUAR 2000-2010 (Cadangan Jawapan)

DASAR LUAR (KERJASAMA EKONOMI, POLITIK)TAHUN 2000 HINGGA 2010)

STPM 20001.Mengapakah Malaysia kini lebih berminat dengan kerjasama Selatan-selatan?

A. Meluaskan pasaran komoditi Malaysia

B. Mengatasi kegagalan dialog Utara-Selatan

C. Menjadi jurucakap bagi negara-negara selatan

D. Mengembangkan konsep ASEAN ke rantau lain

E. Mengalakkan Pelaburan Malaysia ke Peringkat Antarabangsa

2. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan komitmen Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB)?

I menerima pencalonan sebagai Setiausaha Agung PBBII Mempengerusikan Majlis Perhimpunan Agung PBBIII Menjadi ahli tetap Majlis Keselamatan PBBIV Menjadi wakil khas PBB ke Myanmar

A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

3. Antara yang berikut, yang manakah perubahan di afrika selatan yang disambut baik oleh Malaysia?

I. kebebasan bersosialII. kebebasan berpolitikIII. pembebasan tahanan politikIV. pemberian hak mengundi kepada orang kulit putih

A. I dan IIB. I dan IIIC. II dan IVD. I, II dan IIIE. II, III, dan IV

4. Dasar luar malaysia dipengaruhi olehI. keadaan politik serantauII. wawasan pemimpin malaysiaIII. pegangan ideologi negara-negara serantauIV. perubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia

A. I dan IIIB. I dan IVC. II dan IIID. II dan IVE. III dan IV

. Mengadakan dialog politik, kerjasama ekonomi, dan dialog peradaban kebudayaan

Mewujudkan kerjasama antara dua benua

5. Pernyataan di atas merujuk kepadaA. Forum Serantau ASEAN (ARF)B. Mesyuarat Asia dan Eropah (ASEM)C. Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)D. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

Menggalakkan perdagangan bebas dalam kalangan negara anggota

Memperjuangkan sistem perdagangan pelbagai hala

6. Pernyataan di atas merujuk kepadaI. Kesatuan Eopah (EU)II. Forum Serantau ASEAN (ARF)III. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)IV. Pertubuhan Pakatan Atlantik Utara (NATO)

A. I dan IIB. I dan IIIC. II dan IVD. III dan IV

6. Antara yang berikut, yang manakah organisasi yang mengeratkan hubungan ekonomi melalui kerjasama serantau?

A. Kumpulan 15 (G15)B. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO)C. Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)

D. Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

7. Antara yang berikut, yang manakah usaha untuk mewujudkan persekitaran yang selamat di rantau Asia Tenggara?A. Forum serantau ASEAN (ARF)B. Mesyuarat Asia dan Eropah (ASEM)C. Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)D. Kawasan Pertumbuhan Segi Tiga Malaysia-Indonesia-Singapura (MIS-GT)

8. Alasan utama kerjasama serantau ASEAN khususnya dsalam bidang ekonomi kurang membanggakan kerana

A Persaingan guna tenagaB Pasaran domestik lebih penting daripada pasaran serantau C Terlalu bergantung kepada kepakaran asingD Pembangunan ekonomi tidak seimbang antara wilayah

9. Yang manakah merupakan persetujuan Malaysia bersama ASEAN yang dicapai dalam Deklarasi Hanoi 1998?

I Menjamin keamanan dan kestabilan politik serantauII Menyusun semula pelaksanaan Perundingan Ekonomi Asia Pasifik(EAEC)III Berkerjasama dalam mengawal dan menghalang penyakit AIDS/HIVIV Menggalakkan penggunaan mata wang ASEAN dalam perdagangan inter-ASEAN

A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

10. Antara yang berikut, yang manakah pernah melibatkan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)?I Mencetuskan idea tentang isu dadah di PBBII Menjadi pengerusi perhimpunan agung PBBIII Menjadi anggota tetap dalam Majlis keselamatan PBBIV Menghantar pasukan tentera pengaman di bawah naungan PBB

STPM 2001

Suruhanjaya Selatan-selatan

11. Aspek utama yang diberi perhatian oleh pertubuhan-pertubuhan di atas ialahA memulaukan barangan import dari Negara-negara baratB mendapatkan pelupusan hutang dari Negara-negara majuC mewujudkan kerjasama social dan politik antara Negara-negara anggotaD mewujudkan kerjasama ekonomi dan meningkatkan produktiviti antara Negara-negara anggota

.syarikat-syarikat Malaysia telah meluaskan pelaburnya di Uganda,Kenya,Zimbabwe,dan Tanzania.Pelaburan dalam sektor perladangan,hiburan,hartanah,dan telekomunikasi adalah secara usaha sama.

12. Pernyataan di atas adalah berkaitan denganA Dasar SogoshoshaB Pertubuhan KomenwelC Kerjasama Selatan-selatanD Pertubuhan Perdagangan Sedunia(WTO)

Kumpulan 15

Kumpulan 77

Suruhanjaya Selatan-selatan

13. Aspek utama yang diberikan perhatian oleh pertubuhan-pertubuhan di atas ialahA memulaukan barangan import dari negara-negara baratB mendapatkan pelupusan hutang dari negara-negara majuC mewujudkan kerjasama social dan politik antara negara-negara anggotaD mewujudkan kerjasama ekonomi dan meningkatkan produktivii antara negara-negara anggota14. Yang manakah merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara membangun?I. Kekurangan tenaga kerjaII. Kawasan yang terhad untuk dimajukanIII. Kerjasama ekonomi dengan negara majuIV. Beban hutang di kalangan negara maju

A. I dan IIB. I dan IIIC. II dan IVD. III dan IV

STPM 200215.Yang manakah yang diperjuangkan oleh Malaysia untuk menangani isu-isu sosioekonomi antarabangsa?I Beban Hutang Negara membangun disemak semulaII Negara-negara maju mengurngkan rintangan perdaganganIII Perundingan ekonomi Asia timur menjadi blok perdaganganIV Mewujudkan kerjasama ekonomi di kalangan Negara Eropah TimurA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

16.Yang manakah benar tentang Mesyuarat Asia-Eropah?I Mewujudkan kerjasama ketenteraanII Bertukar-tukar pandangan tentang isu serantau dan globalisasiIII Dianggotai oleh Negara-negara Asia, Eropah dan Amerika UtaraIV Meneroka kerjasama baru dalam bidang ekonomi,politik, dan socialA I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

17.Yang manakah benar tentang D-8?I Persidangan pertama diadakan di Kuala LumpurII Bidang kerjasamanya termasuk membasmi kemiskinan dan buta hurufIII Satu badan yang bertumpu kepada kerjasama ekonomi dan perdaganganIV Negara-negara Asia Pasifik yang menjadi ahli Pertubuhan Negara-negara Islam menganggotainya.

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

(14/02)

ProjekNegara ASEAN

IFabrikasi TembagaPFilipina

IIVaksin hepatitis BQThailand

IIIPerlombongan Garam Abu SodaRSingapura

IVBaja UreaSIndonesia

18. Yang manakah padanan yang betul tentang projek-projek usaha sama ASEAN dengan negara-negara anggota yang melaksanakan projek tersebut di negara masing-masing?

IIIIIIIV

AQPSR

BSRPQ

CRSQP

DPRQS

STPM 2003 (16/03)

XMajlis KeselamatanIMalaysia pernah menjadi pengerusi di salah satu agensi Majlis ini

YMajlis Perhimpunan AgungIIMalaysia pernah dipilih sebulat suara menjadi pengerusi

ZMajlis Ekonomi dan sosialIIIMalaysia pernah menduduki kerusi ahli tidak tetap

19. Padanan yang tepat antara X, Y dan Z dengan I, II dan III yang menunjukkan penglibatan aktif Malaysi dalam PBB ialah

XYZ

AIIIIII

BIIIIII

CIIIIII

DIIIIII

* Meningkatkan kualiti alam sekitar

* Mengharamkan penggunaan senjata nuklear

20. Agenda di atas telah dikemukakan oleh Malaysia dalam

A. Suruhanjaya Selatan-Selatan

B. Pertubuhan Negara-negara Islam

C. Pertubuhan Negara-negara Komanwel

D. Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu

21. Antara yang berikut, yang manakah yang merupakan mekanisme ke arah menjayakan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)?A. Perjanjian Berbaik-Baik da KerjasamaB. Skim Usaha Sama Perindustrian ASEANC. Perjanjian Am Perdagangan dan Tarif (GATT)D. Skim Keutamaan Tarif Sama Rata Berkesan (CEPT)

21. Antara yang berikut , yang manakah merupakan cabaran Pergerakan Negara -Negara Berkecuali ( NAM ) selepas era 2000 ?

I Keganasan Antara BangsaII Peningkatan Kerjasama MultilateralIII Persaingan diantara negara-negara perindustrianIV Kemunculan Amerika Syarikat sebagai kuasa unipolar

A I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

STPM 2004

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

Wujudkan perdagangan bebas dan terbuka dengan menghapuskan halangan perdagangan

22. Implikasi pelaksanaan prinsip perdagangan bebas AFTA ke atas industri tempatan ialahA. Pengecilan pasaran eksportB. Peningkatan harga produk tempatanC. Persaingan dengan produk luar negaraD. Penurunan daya saing bagi produk tempatan

*Membetulkan ketidaksamaan dalam susunan ekonomi antarabangsa*Menghapuskan jurang perbezaan yang semakin meluas antara negara-negara membangun dengan negara-negara maju

23. Antara yang berikut, yang manakah yang berkaitan dengan pernyataan di atas?A. Kerjasama Selatan-SelatanB. Oder Baru Ekonomi DuniaC. Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO)D. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

24. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang peranan Suruhanjaya Selatan-Selatan?I. Mengakui persamaan rasII. Menjadi pusat bantuan kewanganIII. Membincangkan masalah tentang hutang negara anggotaIV. Memecahkan monopoli negara maju dalam bidang maklumat dan beritaA. I dan IIB. I dan IVC. II dan IIID. III dan IV

25. Antara yang berikut , yang manakah yang benar tentang penubuhan Danaharta Nasional Berhad di bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)?A. Menerbitkan bon kerajaanB. Menggalakkan pelaburan asingC. Menentukan pengaliran keluar dan masuk mata wangD. Mengambil alih masyarakat yang menghadapi masalah kewangan

26. Antara yang berikut , yang manakah komitmen Malaysia melalui Pertubuhan Persidangan Islam ( OIC ) ?I Penubuhan Lembaga Tabung HajiII Penubuhan Bank Pembangunan IslamIII Penubuhan Institut Kefahaman Islam MalaysiaIV Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan