Jadual Guru Bertugas

11
KURIKULUM KEBANGSAAN PRASEKOLAH BUKU PANDUAN PENGGUNA BUKU PERATURAN SEKOLAH PENGURUSAN SEKOLAH KOMUNIKASI UNTUK PEMIMPIN PANDUAN KECEKAPAN TENAGA DI RUMAH STANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN SEKOLAH M'SIA BAHASA INGGERIS SK TAHUN 3 BAHASA INGGERIS SK TAHUN 4 BUKU PANDUAN J-QAF MODUL AKTIVITI (RIMUP) PENILAIAN ASAS FARDU AIN JURNAL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN PANDUAN PENGGUNAAN PUSAT AKSES SEKOLAH BIMBINGAN MENARA GADING PANDUAN PENULISAN UPSR AKTIVITI PEMULIHAN KHAS (BM) INTEGRATED CURICULUM (MATH) INTERGRATED CURICULUM (SCIENCE) MODUL PENULISAN KHAT BUKU SUMBER KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH THN 6 PERLAKSANAAN PROGRAM PENGKOMPUTERAN DI SEKOLAH JURNAL KAJIAN TINDAKAN PENGUMUMAN ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN PENCAPAIAN UPSR PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH PERLAKSANAAN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN BUKU PENDIDIKAN PEMULIHAN MATH & SAINS BIBLIOGRAFI BAHAN-BAHAN TERBITAN KPM 2006 MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENGGUNAAN PUSAT SUMBER SEKOLAH & KEMAHIRAN MAKLUMAT

Transcript of Jadual Guru Bertugas

Page 1: Jadual Guru Bertugas

KURIKULUM KEBANGSAAN PRASEKOLAHBUKU PANDUAN PENGGUNABUKU PERATURAN SEKOLAHPENGURUSAN SEKOLAHKOMUNIKASI UNTUK PEMIMPINPANDUAN KECEKAPAN TENAGA DI RUMAHSTANDARD KOMPETENSI KEPENGETUAAN SEKOLAH M'SIABAHASA INGGERIS SK TAHUN 3BAHASA INGGERIS SK TAHUN 4BUKU PANDUAN J-QAFMODUL AKTIVITI (RIMUP)PENILAIAN ASAS FARDU AINJURNAL PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKANPANDUAN PENGGUNAAN PUSAT AKSES SEKOLAHBIMBINGAN MENARA GADINGPANDUAN PENULISAN UPSRAKTIVITI PEMULIHAN KHAS (BM)INTEGRATED CURICULUM (MATH)INTERGRATED CURICULUM (SCIENCE)

MODUL PENULISAN KHATBUKU SUMBER KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH THN 6PERLAKSANAAN PROGRAM PENGKOMPUTERAN DI SEKOLAHJURNAL KAJIAN TINDAKANPENGUMUMAN ANALISIS KEPUTUSAN UJIAN PENCAPAIAN UPSRPEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAHPERLAKSANAAN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAANBUKU PENDIDIKAN PEMULIHAN MATH & SAINSBIBLIOGRAFI BAHAN-BAHAN TERBITAN KPM 2006

MODUL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PENGGUNAAN PUSAT SUMBER SEKOLAH & KEMAHIRAN MAKLUMAT

Page 2: Jadual Guru Bertugas

KAJIAN TINDAKAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR 2000DAFTAR KATA BAHASA MELAYUSENARAI BAHAN BACAAN PUSAT SUMBER SEKOLAH 2002

JURNAL KAJIAN TINDAKANMANUAL KURSUS PENYELIA MAKMAL KOMPUTER (MIMOS)

BUKU PANDUAN GURU (BM TAHUN 1 & 4)PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPANKEMAHIRAN BERFIKIR DALAM PEMBELAJARANPEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME

PEMBELAJARAN SECARA KONSTEKTUALLAPORAN TAHUNAN 2007PANDUAN PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHATGARIS PANDUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHORNILAI MERENTAS KURIKULUMMANUAL IPP 3MITC LETERACY FOR PRIMARY SCHOOLS

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN SKIM PERKHIDMATAN GURU BUKAN SISWAZAH DAN BUKAN GURU

PENGUBAHSUAIAN SISITEM BARU PENILAIAN PRESTASI PERKHIDMATAN AWAM M'SIA

APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH

Page 3: Jadual Guru Bertugas

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR

Page 4: Jadual Guru Bertugas

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2010

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2007 & 2008

KURIKULUM

ANALISA UPSR 2009

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2010 &2011

LAPORAN GURU BERTUGAS 2011

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA 2010

REKOD MENGAJAR - PROGRAM HIKMAH YPJ

MANUAL AM (INSTRUMEN SARINGAN NUMERASI LISAN DAN BERTULIS) 2010BUKU REKOD GURU YG MENJALANKAN TUGAS, MENGHADIRI MESYUARAT, TAKLIMAT, KURSUS ATAU BENGKEL KURIKULUM DI LUAR SEKOLAH

DASAR, SYARAT DAN KRITERIA PENGAMBILAN MURID TINGKATAN 1 SEKOLAH BERASRAMA PENUH TAHUN 2011BUKU PANDUAN KREATIVITI (PEMBANGUNAN DAN AMALAN DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN)

Page 5: Jadual Guru Bertugas

KEPIMPINAN TRANSFORMASIONALTEACHING AND GROUP PROCESS STRATEGIESPROGRAM KELAS INTERVENSI AWAL MEMBACA DAN MENULIS TAHUN 2BUKU PANDUAN PERLAKSANAAN KELAS INTERVENSI

BENCHMARKING OF THE SMART SCHOOL INTEGRATED SOLUTIONSMART SCHOOL FLAGSHIP APPLICATIONKASABESTARI

ICTL (YEAR 3)MANUAL KAJIAN TINDAKANMODUL PENDIDIKAN ISLAM PRA SEKOLAHTAKLIMAT PERLAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAM PRASEKOLAHRANCANGAN MALAYSIA KE 9ENGLISH YEAR 3 ACTIVITY BOOKPEMBELAJARAN AKSES KENDIRIBELAJAR CARA BELAJAR

PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISMEPEMBELAJARAN MASTERITATACARA BERTINDAK (KES GURU DAN STAF BERMASALAH)TEACHER'S MODUL (STAR 1)MEMPERKASA KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL DI SEKOLAHPERANCANGAN STRATEGIK JPNJPROFILE SEKOLAHBORANG PENYELESAIAN TUGAS (2008)SEKOLAH PREMIERPROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2008JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN DAN KELAS 2006

PANDUAN PENGURUSAN (PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH)ANALISA PEPERIKSAAN UPPM 2 TAHUN 6 2009MAKLUMAT PERGERAKAN DAN PERIHAL CUTI GURU DAN STAF

MODUL PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAHUN 2-6

BEST PRACTISE IN ENGLISH LANGUAGES (FOR MALAYSIAN PRIMARY SCHOOL)

APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BUKU PROGRAM DAN PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH TAHUN 2006 & 2007

Page 6: Jadual Guru Bertugas

PELAN TINDAKAN AKADEMIK PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAHMANUAL PELAN TINDAKAN URUSANPERLEMBANGAN PIBG STAR 1 2007POST MORTEM PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2007HARI ANUGERAH CEMERLANG 1998, 2002 DAN 2003BUKU PANDUAN MAJLIS KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH

JURNAL KAJIAN TINDAKAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR 2009LAPORAN AKTIVITI PUSAT SUMBER SEKOLAH 2009PELAN TINDAKAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PPDJB 2009ICTL YEAR 3 & 4

REKOD PELAKSANAAN SISTEM BIMBINGAN TAULAN SEKOLAH RENDAH 2009

Page 7: Jadual Guru Bertugas

LAPORAN PROGRAM PANITIA PENDIDIKAN ISLAMPELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKANPUSAT SUMBER PENDIDIKAN NEGERI JOHORBANK SOALANKIA 2MKERTAS SOALAN TAHUN 1-6SURAT PEKELILINGFACILITATOR'S NOTE

Page 8: Jadual Guru Bertugas

BAHASA INGGERIS SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 2010BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 2010BUKU PANDUAN KURSUS PENDIDIKAN ISLAM

PANDUAN GURU BAHASA MELAYU TAHUN 1PANDUAN GURU BAHASA INGGERIS TAHUN 1STANDARD PRESTASI SAINS DAN MATEMATIKSTANDARD PRESTASI BAHASA MELAYUBAHASA MELAYU KEMAHIRAN MEMBACA

DATA ANALISIS UJIAN / PEPERIKSAAN SETARA AKHIR TAHUN 2010INSTRUMEN PEMANTAUAN SEKOLAHPELAN TINDAKAN AKADEMIK 2011DOKUMEN PENDAFTARAN CALON PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2011

SKPM INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD RUMUSAN SKORKONFIGURASI BORANG SKPMPELAKSANAAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGITAKLIMAT PENGURUSAN AKADEMIK (BAHASA INGGERIS - CD)TAKLIMAT PENGURUSAN AKADEMIK (BAHASA MELAYU - CD)TAKLIMAT PENGURUSAN AKADEMIK (SAINS - CD)TAKLIMAT PENGURUSAN AKADEMIK (MATEMATIK - CD)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1) 2010KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (MATEMATIK TAHUN 1) 2010

KURSUS ORIENTASI JURULATIH UTAMA KSSR PERINGKAT KEBANGSAAN (PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1)

PELAN TINDAKAN PROGRAM PRESTASI SEKOLAH (SIP) TAHUN 2009-2012

Page 9: Jadual Guru Bertugas

SK TEMENGGONG ABDUL RAHMAN 1JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2011

KUM MINGGU TARIKH BERTUGAS NAMA GURU BERTUGAS

1

1 03.01.11 - 07.01.118 28.02.11 - 04.03.11

15 25.04.11 - 29.04.1122 27.06.11 - 01.07.1129 15.08.11 - 19.08.1136 10.10.11 - 14.10.11

2

2 10.01.11 - 14.01.119 07.03.11 - 11.03.11

16 02.05.11 - 06.05.1123 04.07.11 - 08.07.1130 22.08.11 - 26.08.1137 17.10.11 - 21.10.11

3

3 17.01.11 - 21.01.1110 21.03.11 - 25.03.11 17 09.05.11 - 13.05.1124 11.07.11 - 15.07.1131 05.09.11 - 09.09.1138 31.10.11 - 04.11.11

4

4 24.01.11 - 28.01.1111 28.03.11 - 01.04.1118 16.05.11 - 20.05.1125 18.07.11 - 22.07.1132 12.09.11 - 16.09.1139 07.11.11 - 11.11.11

5

5 07.02.11 - 11.02.1112 04.04.11 - 08.04.1119 23.05.11 - 27.05.1126 25.07.11 - 29.07.1133 19.09.11 - 23.09.1140 14.11.11 - 18.11.11

6

6 14.02.11 - 18.02.1113 11.04.11 - 15.04.1120 13.06.11 - 17.06.1127 01.08.11 - 05.08.1134 26.09.11 - 30.09.11

7

7 21.02.11 - 25.02.1114 18.04.11 - 22.04.1121 20.06.11 - 24.06.1128 08.08.11 - 12.08.1135 03.10.11 - 07.10.11

Page 10: Jadual Guru Bertugas

7