SEJARAH RASM UTHMANI

16
SEJARAH RASM UTHMANI PENGENALAN TOPIK INI MEMBINCANGKAN PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN BERMULA DENGAN ZAMAN RASULULLAH SAW, ZAMAN ABU BAKAR, SAIDINA UTHMAN DAN INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DENGAN PENGUMPULAN & PENULISAN AL - QURAN SERTA KEISTIMEWAANNYA DI ZAMAN - ZAMAN TERSEBUT. PERBINCANGAN DILANJUTKAN DENGAN PERBANDINGAN PENGUMPULAN & PENULISAN AL - QURAN DI ANTARA ZAMAN - ZAMAN TERSEBUT. DALAM INI JUGA DIPERKENALKAN FAKTOR DAN PENYUMBANG KE ARAH PENULISAN & PENGUMPULAN AL - QURAN DAN PROSES DAN CARA PENYATUAN & PENULISAN MUSHAF RASM UTHMANI. AKHIRNYA TAJUK INI MENYENTUH SEBAHAGIAN KESANGSIAN ORIENTALIS TERHADAP KEUTUHAN MUSHAF UTHMANI.

Transcript of SEJARAH RASM UTHMANI

Page 1: SEJARAH RASM UTHMANI

SEJARAH RASM UTHMANIPENGENALAN TOPIK INI MEMBINCANGKAN PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN BERMULA DENGAN ZAMAN RASULULLAH SAW, ZAMAN ABU BAKAR, SAIDINA UTHMAN DAN INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DENGAN PENGUMPULAN & PENULISAN AL - QURAN SERTA KEISTIMEWAANNYA DI ZAMAN - ZAMAN TERSEBUT. PERBINCANGAN DILANJUTKAN DENGAN PERBANDINGAN PENGUMPULAN & PENULISAN AL - QURAN DI ANTARA ZAMAN - ZAMAN TERSEBUT. DALAM INI JUGA DIPERKENALKAN FAKTOR DAN PENYUMBANG KE ARAH PENULISAN & PENGUMPULAN AL - QURAN DAN PROSES DAN CARA PENYATUAN & PENULISAN MUSHAF RASM UTHMANI. AKHIRNYA TAJUK INI MENYENTUH SEBAHAGIAN KESANGSIAN ORIENTALIS TERHADAP KEUTUHAN MUSHAF UTHMANI.

Page 2: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN NABI SAW

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA ABU BAKAR AS - SIDDIQ

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERLIBAT DALAM PROSES TERSEBUT

FAKTOR DAN PENYUMBANG

KESANGSIAN ORIENTALIS SERTA MULHID DAN PENOLAKANNYA

Page 3: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN NABI SAW

BAGINDA SAW MENGHAFAZ AYAT - AYAT AL - QURAN YANG DISAMPAIKAN KEPADANYA, KEMUDIAN BAGINDA MENYAMPAIKAN KEPADA UMUM.

SETELAH ITU, BAGINDA MENYURUH JURU TULIS MENCATATKANNYA SERTA MENUNJUKKAN SURAH MANA AYAT TERSEBUT KEPADA UMUM.

SABDA BAGINDA “ LETAKKAN SURAH TERTENTU DI SEBELAH SURAH TERTENTU DAN AYAT INI SELEPAS INI”. SEMUA AYAT YANG DICATATKAN DISIMPAN DI RUMAH BAGINDA

Page 4: SEJARAH RASM UTHMANI

INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DALAM PENGUMPULAN DAN PENULISAN AL - QURAN

SELEPAS PENGHIJRAHAN BAGINDA KE MADINAH, BAGINDA MELANTIK BEBERAPA ORANG SAHABAT SEBAGAI JURU TULIS

KHULAFA’UR RASHIDIN MUAWIYAH BIN ABU SUFIAN UBAI BIN KAAB ZAID BIN TSABIT ABDULLAH BIN MAS’UD ABU MUSA AL - SYAARI

AYAT - AYAT AL - QURAN YANG DITURUNKAN DISALIN DALAM BAHAN - BAHAN BERIKUT ( IMAM AS - SUYUTI _ KITAB AL - ITQAN )

RIQA’ = PERKEMAN LIKHAF = PAPAN BATU PUTIH ‘ASIB = PELEPAH KURMA AKTAF = TULANG BELIKAT ADLA’ = TULANG RUSUK

Page 5: SEJARAH RASM UTHMANI

KEFAHAMAN. . .

PADA ZAMAN INI AL - QURAN SUDAH DITULIS TETAPI BELUM DIHIMPUNKAN DI SATU TEMPAT DAN TIDANKTERSUSUN LAGI

ANTARA SEBABNYA IALAH;

PARA SAHABAT LEBIH BERMINAT UNTUK MENGHAFAZ DAN MEMBACANYA TANPA MUKA SURAT BERBANDING MENCATAT DAN MENULISNYA.

MASIH TERDAPAT KEMUNGKINAN AYAT - AYAT YANG MANSUKH, DAN SUSUNAN DAN URUTAN AYATNYA SEWAKTU DITURUNKAN TIDAK MENGIKUT SURAH.

AL - QURAN DITURUNKAN SECARA BERANSUR - ANSUR.

Page 6: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA ABU BAKAR AS - SIDDIQ

PADA ZAMAN INI BERLAKU SATU PEPERANGAN (PEPERANGAN AL - YAMAMAH) YANG MENYEBABKAN BANYAK PARA HUFFAZ (PENGHAFAZ) SYAHID

UMAR AL KHATTAB MELALUI ZAID BIN TSABIT DALAM PERTEMUANNYA DENGAN ABU BAKAR AS - SIDDIQ MENCADANGKAN SUPAYA AL - QURAN DIKUMPULKAN.

MAKA, BERLAKULAH PERBINCANGAN MEREKA BERTIGA. PADA MULANYA ABU BAKAR MENOLAKNYA KERANA PERKARA INI TIDAK PERNAH DILAKUKAN PADA ZAMAN RASULLAH SAW

NAMUN, UMAR TELAH MENGELUARKAN PENDAPAT YANG BERNAS SEHINGGA MEMBUKA HATI ABU BAKAR UNTUK MENERIMA CADANGAN ITU.

Page 7: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA ABU BAKAR AS - SIDDIQ

ZAID BIN TSABIT DENGAN DIBANTU OLEH BEBERAPA ORANG SAHABAT YANG LAIN TELAH MENYALIN AYAT - AYAT YANG TELAH DITULIS DAN DIHAFAZ KETIKA ZAMAN RASULULLAH SAW

SEBAB BELIAU (ZAID) DIPILIH UNTUK MENGETUAI TUGAS INI IALAH;

PALING MASYHUR SEBAGAI PENGHAFAZ AL - QURAN SECARA KESELURUHANNYA, ELOK SEBUTAN HURUF DAN BACAAN(QIRAAT)NYA.

SEORANG YANG MENYANDANG JAWATAN SEBAGAI JURU TULIS RASULULLAH SAW.

Page 8: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA ABU BAKAR AS - SIDDIQ

CIRI - CIRI PENULISAN AL - QURAN PADA ZAMAN INI MENURUT PENJELASAN ABD AZIM AL - ZARKANI ;

SEMUA AYAT DIKUMPULKAN DAN DITULIS DALAM SATU MUSHAF SELEPAS DITELITI DENGAN CERMAT DAN SAKSAMA

PENULISANNYA TIDAK TERMASUK AYAT - AYAT YANG MANSUKH ATAU DINASAKH BACAANNYA

SEMUA AYAT DIAKUI MUTAWATTIR

SUHUF AL - QURAN TERSEBUT DISIMPAN OLEH ABU BAKAR, KEMUDIAN UMAR, SETERUSNYA SAIDATINA HAFSAH RA

Page 9: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

ISLAM TELAH BERKEMBANG LUAS SEHINGGA KE SEMENANJUNG TANAH ARAB, ARMENIA, ARZARBEIJAN, DAN KHURASAN

UMAT ISLAM MENGAMBIL BACAAN DARIPADA PARA SAHABAT YANG MASYHUR SEPERTI ;

MEKAH & MADINAH = UBAI BIN KA’AB, ZAID BIN TSABIT,

UMAR AL - KHATTAB SYAM = UTHMAN AL - AFFAN, ABU

DARDA

BASRAH = UMAR, UBAI, ZAID, UTHMAN, ALI, ABU MUSA AL - ASHA’ARI

KUFAH = IBNU MAS’UD, ALI, UTHMAN, UBAI, ZAID

Page 10: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

PERBEZAAN WAJAH - WAJAH QIRAAT MENIMBULKAN PERSELISIHAN SESAMA UMAT ISLAM DAN AKHIRNYA PADA TAHUN KE 25 H, PENDUDUK IRAQ DAN SYAM TELAH BERKUMPUL UNTUK MEMERANGI NEGERI ARMANIA DAN ARZABEIJAN. MEREKA TELAH BERSELISIH DAN SALING MENCACI SESAMA SENDIRI. HUZAIFAH YANG JUGA ADA PADA KETIKA ITU MENGANGGAP PERKARA INI AMAT BAHAYA KEPADA UMAT ISLAM LALU MENGHADAP KHALIFAH UTHMAN.

SETELAH MENDENGAR PERKHABARAN ITU, KHALIFAH TELAH MEMERINTAHKAN EMPAT ORANG SAHABAT IAITU ZAID BIN TSABIT, ABDULLAH BIN AZ - ZUBAIR, SAID BIN AL - AS, ABDUL RAHMAN BIN AL - HARITH BIN HISYAM UNTUK MENJALANKAN TUGAS INI.

SETELAH ITU, KHALIFAH MENGARAHKAN ORANG UNTUK MENGAMBIL SUHUF DI RUMAH SAIDATINA HAFSAH

Page 11: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

MUSHAF INI MENJADI RUJUKAN DAN MENGHAPUSKAN PERPECAHAN DALAM KALANGAN MEREKA

NEGERIPENDAPAT

1 PENDAPAT 11

PENDAPAT 111

KHALIFAHKUFAHBASRAHSYAMMEKAHYAMANBAHRIN

Page 12: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

CIRI MUSHAF UTMAN AL AFFAN

SEMUA AYAT DITULS BERDASARKAN RIWAYAT YANG MUTAWATTIR

TIDAK TERDAPAT AYAT YANG DIMANSUKH ATAU DINASAKH

SURAH - SURAH DI DALAMNYA TERTIB SEPERTI SEKARANG

TIDAK TERDAPAT SEBARANG TAFSIRAN DI DALAMNYA

MAKSUD TUJUH HURUF DI MANA AL - QURAN DITURUNKAN DENGANNYA

MEMAKAI LAHJAH KAUM QURAISY

Page 13: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

KESANGSIAN ORIENTALIS SERTA MULHID PENOLAKANNYA

TERDAPAT BANYAK KESANGSIAN PIHAK ORIENTALIS ANTARANYA IALAH ;

DI DALAM MUSHAF UBAI BIN KA’AB TERDAPAT AYAT - AYAT AL - QURAN YANG BERUPA DOA QUNUT TETAPI TIDAK TERDAPAT DI DALAM PASUKAN PENULIS UTHMAN. BERMAKSUD PASUKAN UTHMAN TELAH MEMBUANG SEBAHAGIAN AYAT AL - QURAN.

JAWAPANNYA : PARA SAHABAT SANGAN TELITI DALAM PENULISAN AL - QURAN, MEREKA TIDAK MENULIS SESUKA HATI TANPA DIAKUI KEMUTAWATTIRANNYA.

Page 14: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

KESANGSIAN ORIENTALIS SERTA MULHID PENOLAKANNYA

TERDAPAT BANYAK KESANGSIAN PIHAK ORIENTALIS ANTARANYA IALAH ;

IBNU MAS’UD TIDAK MENCANTUMNYA SURAH AL - FATIHAH, SURAH AN - NAAS, DAN AL FALAQ KERANA BELIAU BERPENDAPAT KETIGA - TIGA SURAH TERSEBUT BUKAN AL - QURAN.

JAWAPANNYA : SELURUH KAUM MUSLIMIN TELAH IJMAK BAHAWA KETIGA - TIGA SURAH TERSEBUT MUTAWATTIR, MUNGKIN BERLAKU SEBELUM BELIAU MENGETAHUI, ATAU KERANA SELURUH KAUM MUSLIMIN TELAH MENGAKUI AKAN KETIGA - TIGA SURAH ITU.

Page 15: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

KESANGSIAN ORIENTALIS SERTA MULHID PENOLAKANNYA

TERDAPAT BANYAK KESANGSIAN PIHAK ORIENTALIS ANTARANYA IALAH ;

MEMPERTIKAIKAN KEMUTAWATTIRAN AL - QURAN KERANA BILANGAN SAHABAT YANG SEDIKIT.

JAWAPANNYA : HADITH TERSEBUT BUKAN PEMBATASAN BILANGAN HUFFAZ PADA KETIKA ITU, PARA SAHABAT SANGAT RAMAI YANG MENGUMPUL AL - QURAN DAN BERTEBARAN DI BEBERAPA DAERAH

Page 16: SEJARAH RASM UTHMANI

PENULISAN DAN PENGUMPULAN AL - QURAN SERTA INDIVIDU - INDIVIDU YANG TERBABIT DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN AL - AFFAN

RUMUSAN

UMAT ISLAM DIBEKALKAN DENGAN KITAB YANG SENTIASA DIPELIHARA

BILANGAN SAHABAT YANG MENGHAFAL AL - QURAN SANGAT RAMAI SEHINGGA NAQAL AL - QURAN MENCAPAI HAD “QATIE”

PENGUMPULAN AL - QURAN ZAMAN NABI = HAFALAN, PENYUSUNAN AYAT DALAM SURAH - SURAH, DAN PENCATATAN DALAM BENTUK TULISAN

PENULISAN AL - QURAN ZAMAN NABI BERLAKU DI HADAPAN BAGINDA

APA SAHAJA YANG DIBENTANGKAN PADA PEMBENTANGAN TERAKHIR ADALAH AL - QURAN

PENULISAN BERLAKU DALAM LATAR YANG BERBEZA - BEZA PADA TIGA ZAMAN

KERAGUAN - KERAGUAN TERHADAP AL QURAN DITEPIS SECARA JELAS MELALUI DALIL AKLI DAN NAKLI