Kad kredit

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.872
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Kad kredit

 • 1. 1. Wan Nurhidayah Adila2. Siti Aishah3. Annabella Jane

2. Kadkredit merupakan satu instrumen pembayaranyang membolehkan penggunanya memperolehibarangan dan perkhidmatan tanpa melibatkan wangtunai. Apabila menggunakan kad kredit, pengeluar kadkredit akan membuat pembayaran kepada saudagarterlebih dahulu dan menghantar bil kepadapenggunanya kemudian nanti. 3. Pemegangkad kredit boleh menggunakannya di mana- mana kedai saudagar yang mempamerkan jenama kad kredit,baik di dalam mahupun di luar negara. 4. Sejarah penggunaan kad kredit bermula di New Yorkpada tahun 1951. Frank NcNamara, Pengerusi Hamilton CreditCorporation bersama rakan lamanya, AlfredBloomingdale dan peguamnya, Ralpd Sneider makanmalam di sebuah restoran terkemuka di New York untukberbincang mengenai masalah pelanggan yang membuatpinjaman dengan syarikat beliau. Selesai sahaja makan malam, beliau menyedaridompetnya tertinggal ketika beliau hendak membayarbil makanan. Beliau menghubungi isterinya supaya membawa wanguntuk beliau bagi membayar bil makanan di restorantersebut. Kejadian ini telah memalukan beliau. 5. Dari peristiwa tersebut, beliau telah mendapat idea untukmemulakan penggunaan kad kredit di mana seseorangboleh makan dan minum dengan menggunakan kadtanpa membawa wang bersama. Kemudian, beliau mencadangkan kepada beberapa buahrestoran dan mereka mula dapat melihat manfaatnya. Dengan itu, bermulalah Diners Club dengan FrankNcNamara sebagai pengasasnya. Mereka telah memberikan kad kepada 200 pelanggandan mereka boleh menggunakannya di 27 restoranterkemuka di New York. 6. Kaedahnya ialah pelanggan-pelanggan akan makan direstoran dan Diners Club akan membayar bil mereka. Kemudian, pelanggan akan membayar kepada DinersClub dengan caj tertentu ke atas kad yang digunakan. Sejak daripada itu, kad kredit American Express telahdiperkenalkan pada tahun 1958 dan Bank of Americamemperkenalkan kad kredit Bank America card yangsekarang dikenali sebagai Visa. 7. Penggunaan kad kredit meletus selepas tahun 1970dengan penggunaan jejalur magnetik di belakang kadberkenaan. Pada hari ini, penggunaan kad kredit telah meluas diseluruh dunia. Sehingga 2002, hutang kad kredit di Amerika Syarikatialah AS$750 billion. Malah, sehingga akhir tahun 2007, Bank Negaramelaporkan hutang tertunggak kad kredit ialahRM10.6 billion dan pasarannya akan terus meningkat20% setahun di Malaysia. Anda boleh melihat kuasa kad kredit yang menjadikegilaan orang ramai pada hari ini. 8. Terdapat banyak kad kredit di pasaran, antara yangpopular ialah MasterCard dan Visa. Kad kredit mengetepikan keperluan menggunakanwang tunai dalam sesuatu urus niaga. Kad kredit juga boleh digunakan untuk mendapatkanpendahuluan wang tunai di mesin-mesin ATM dan dikaunter-kaunter pengeluar kad kredit. 9. Walaubagaimanapun, selain daripada caj kewangan,pemegang kad kredit juga akan dikenakan yuranpendahuluan wang tunai setiap kali mereka berbuatdemikian. Tidak ada tempoh faedah diberikan bagi pendahuluanwang tunai. Caj kewangan akan dikira bermula dari tarikhpengambilan pendahuluan wang tunai berkenaan dibuat. 10. Pengeluarkad kredit akan menghantar penyata bulanankad kredit kepada penggunanya yang mencatatkan butir-butir pembelian penggunanya termasuk pendahuluanwang tunai, jumlah baki belum jelas, jumlah bayaranminimum dan tarikh untuk membuat pembayaran. Caj-caj yang lazim dikenakan ialah : Yuran penyertaan Yuran tahunan Caj kewangan (faedah) Yuran pendahuluan wang tunai Caj bayaran lewat 11. Pada masa ini, pemegang kad kredit di Malaysia adalahseramai 3.2 juta orang dengan 50 peratus adalah merekayang berpendapatan kurang daripada RM36 000setahun. Ketua Komunikasi dan Hal Ehwal Korporat AgensiKaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK), DevinderSingh berkata ramai golongan muda diisytiharkanmuflis disebabkan perbelanjaan berlebihan menerusipenggunaan kad kredit dan kegagalan untuk mengikutperaturan asas dalam pengurusan kewangan yang bijak. 12. Dalam laporan Bank Negara, 50 peratus pemegangkad kredit yang diisytiharkan bankrap berusiadibawah lingkungan 30 tahun. Di bawah Akta Bankrap 1967, seseorang itu bolehdiisytiharkan bankrap sekiranya mereka berhutangserendah RM30 000. Ketua pegawai Eksekutif Gabungan PersatuanPengguna-pengguna Malaysia (FOMCA), Datuk PailSelvaraj menyifatkan sikap mementingkan jenama dikalangan generasi muda menyebabkan mereka tidakmengambil peduli soal kemampuan dalamperbelanjaan. 13. Memohon daripada institusi-institusi yang mengeluarkan kad kredit asalkan orang tersebut berusia 21 tahun ke atas, berpendapatan minimum RM18 000 setahun dan memenuhi sebarang syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pengeluar kad kredit tersebut. 14. Untuk menyokong permohonan, dokumen-dokumen berikut perlu dikemukakan : a) Salinan kad pengenalan b) Surat perlantikan jawatan c) Penyata cukai pendapatan terkini d) Slip gaji untuk bulan-bulan terdahulu 15. Kemungkinan wang tunai tercicir atau dicuri amatbesar dan tidak mungkin dapat diperoleh semula.Sebaliknya, kehilangan kad kredit mudah diatasi keranadapat diganti semula.Pemegang kad hanya perlu menghubungi syarikat kadkredit untuk melaporkan kehilangan kad kreditnya.Kad kredit akan dibatalkan serta-merta.Melindungi pemegang kad kredit itu daripadamenanggung kerugian besar. 16. Terpaksa membawa wang tunai yang banyak jika mahuberbelanja besar.Mengira wang tunai yang banyak di hadapan orangramai menjadi masalah.Penggunaan kad kredit mengelakkan semua kesulitandan bahaya itu kerana pemegang kad kredit hanya perlumenandatangani skrip kecil yang mencatatkan jumlahperbelanjaan mereka.Apabila melancong ke luar negara, tidak perlumenukarkan wang tunai kepada mata wang asing jikamenggunakan kad kredit. 17. Pemegang kad kredit dapat membeli-belah melaluipos ataupun Internet dan menempah hotel denganmenggunakan kad kredit.Syarikat kad kredit menyediakan kemudahanpembayaran bil, premium insurans, dan bayaranberkala lain.Pemegang kad kredit hanya perlu memberikan butir-butir pembayaran kepada syarikat kad kredit dansyarikat kad kredit akan membuat pembayaran itubagi pihak pemegang kad. 18. Mendapat perlindungan insurans kemalangan dirisekiranya membeli tambang perjalanan dalamkenderaan awam menggunakan kad kredit.Barang-barang yang dibeli dengan kad kredit jugadiberi perlindungan insurans.Mereka boleh menuntut ganti rugi jika barang-barangitu rosak, hilang atau dicuri. 19. Adagolongan tertentu yang menggunakan kad kreditsebagai simbol status untuk berlagak di hadapankawan-kawan dan dapat berbelanja besar. Hanya bertujuan untuk menikmati kemudahan yangdisediakan oleh kad kredit dan tidak teragak-agak untukberbelanja berlebihan kerana boleh membayar secaraansuran kepada syarikat kad kredit. Pemegang kad boleh dikenakan tindakan undang-undang kerana gagal membayar hutang. 20. Kitacenderung berbelanja lebih, misalnya membelibarang mahal, melancong ke luar negara, dansebagainya. Kemudahan kad kredit yang ditawarkan membolehkanpemegang kad bebelanja dahulu dan bayar kemudian. Menggalakkan sikap boros dan tidak cermat dalamperbelanjaan. Menyemarakkan api inflasi dan menjejaskan ekonominegara. 21. Kes tertinggi adalah melibatkan pengguna kad kredit (blacklisted due to creditcard) yang telah gagal menyempurnakan bayaran yang diperlukan oleh pihak bank Kes - kes ini kemudian menjadi semakin teruk jika pengguna menpunyai lebih dari satu kad kredit. 22. Mengawal Emosi (Afektif) Mengawal emosi ialah salah satu daripada elemen dalamdomain afektif. Semasa membuat perbelanjaan ataupun merancangkewangan bulanan atau mingguan, pemegang kadseharusnya dapat mengawal perasaan agar cara ini dapatmengawal mereka daripada berbelanja secara berlebihan. Generasi muda terutamanya wanita yang memangsinonim dengan membeli belah perlu mencatat dalambentuk jadual mengenai barang yang hendak mereka belidan dapat berfikir antara barang yang penting denganyang kurang penting. 23. Amalan Pengurusan Kewangan Berhemat Bank Negara Malaysia mengumumkan syarat-syaratbaharu yang lebih ketat berkuat kuasa serta-merta pada18 mac 2011 bagi pemilikan kad kredit. Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia, Nor ShamsiahMohd Yunus berkata, syarat kelayakan untukmendapatkan kad kredit memerlukan pendapatanminimum RM24 000 setahun berbanding RM18 000sebelum ini. Pemegang kad yang berpendapatan RM36 000 setahunatau kurang hanya boleh memiliki kad kredit daripadadua pengeluar kad sahaja. Garis panduan baharu ini merupakan usaha berterusanuntuk menggalakkan pemegang kad kredit mengamalkanamalan pengurusan kewangan yang berhemat. 24. Di Washington, Rogelio Haskett, 24 tahun, telahmencuri lebih daripada setengah juta nombor kadkredit digunakan untuk mengumpulkan wang hampir40 juta dalam bentuk hutang haram. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahundan didenda sebanyak 100 000. Haskett dilaporkan bersalah pada bulan April keranamenyeludup masuk kad kredit palsu dan melakukanrompakan identiti. Ketika ejen-ejen Perkhidmatan rahsia AmerikaSyarikat menggeledah rumahnya dua tahun lepas,mereka telah menemui lebih daripada 675 000 nomborkad kredit yang dicuri. 25. Beberapa buah syarikat kad kredit telah mengenal pastiberpuluh ribu transaksi pemalsuan menggunakannombor dan berjumlah lebih daripada 36 juta. Haskett mengaku bahawa dia telah menyeludup kadkredit curi sejak tahun 2002. Menggodam dan rompakan identiti adalah satu carakehidupan bagi Encik Haskett, kata PenolongPendakwa Raya Agung AS Lanny Breurer berkatadalam satu kenyataaan . Selama beberapa tahun beliaumenggunakan Internet untuk mencuri dan menjualidentiti untuk pemalsuan berjuta-juta dolar. - AFP 26. Buat perbandingan terlebih dahulu untukmendapatkan kad kredit terbaik. Pilih kadmemberi pengecualian yuran penyertaan danyuran tahunan. Membeli secara online hanya di laman webdipercayai. Bayar sebelum tarikh akhir pembayaran bagimengelak dikenakan caj bayaran lewat ataupenalti. 27. Untukmengelak dikenakan faedah, bayar bakibelum jelas sepenuhnya apabila anda menerimapenyata bulanan. Berwaspada kesan membayarjumlah minimum Jika anda menghadapi masalah aliran tunai,bayar jumlah minimum terlebih dahulu danberusaha menjelaskan bayaran sepenuhnyasecepat mungkin. Elak guna kad kredit jika anda tidak mampumembayar jumlah minimum bulanan. 28. Janganguna kad kredit bagi mendapat pendahuluan wang tunai ATM. Ingat setiap kali anda menggunakan kad kredit mengeluarkan wang tunai, anda meningkatkan komitmen pinjaman selain dikenakan yuran pendahuluan wang tunai dan faedah harian. Hadkan bilangan kad kredit berdasarkan keperluan dan kemampuan pembayaran anda. 29. Kadkredit seharusnya digunakan sebagai kaedahpembayaran secara elektronik bagimenggantikan penggunaan wang tunai. Kad kredit tidak harus digunakan sebagai alatmendapat kredit mudah. Sentiasa jelaskan semua baki kad kredit tepatpada masanya. Dengan hanya membuat bayaran minimum keatas kad kredit, anda akan menanggung kosfaedah yang lebih banyak. 30. Bacadan fahami semua terma dan syaratsebelum menggunakan kad kredit anda. Sentiasa menjaga kad kredit dan semak butirantransaksi anda. 31. SEKIANTERIMA KASIH