Latih Tubi 1 Geografi

download Latih Tubi 1 Geografi

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.108
 • download

  20

Embed Size (px)

description

A compiled geografi pmr questions..

Transcript of Latih Tubi 1 Geografi

smc PMR penang 2010

Latih Tubi 1 - Geografi

Set 1Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah

1

smc PMR penang 20101. Apakah RG enam angka bagi masjid Pekan Pantai? A. 375441 C. 379459 B. 381452 D. 369473 2. Sungai Ria mengalir ke arah A. Timur Laut C. Barat Laut B. Barat Daya D. Tenggara 3. Berapakah jarak jambatan RG 378459 ke sekolah RG 368450 melalui jalan raya? A. 5.0 km C. 4.0 km B. 4.5 km D. 3.4 km D Penjanaan hidroelektrik

Latih Tubi 1 - GeografiPeta 2 menunjukkan kedudukan Semenanjung Malaysia

11. Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan A Mersing C Pasir Gudang B Tanjung Pelepas D Pulau Labuan 12.Gambar rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi tanah tinggi. Peta 2 : SEMENANJUNG MALAYSIA 16. Apakah yang menyebabkan kawasan berlorek sering dilanda banjir? A Angin monsun barat daya B Angin monsun timur laut C Angin Sumatera D Saiklon 17. Maklumat berikut menerangkan cara hidup penduduk di suatu kawasan di zon panas.

4. Apakah pola petempatan yang terdapat di segi empat grid di atas? A. Berselerak C. Berkelompok B. Berjajar D. Berpusat 5. Bentuk muka bumi bertanda X ialah A. Tanjung C. Beting Pasir B. Tombolo D. Tetanjung 6. Kegiatan ekonomi utama penduduk di kawasan peta di atas ialah A. Perikanan C. Pelancongan B. Pertanian D. Perindustrian 7. Banjaran gunung yang terdapat di Semenanjung Malaysia terdiri daripada A gunung lipat tua B gunung lipat muda C gunung bongkah D gunung berapi 8. Peta 1 menunjukkan kawasan tanah pamah di Semenanjung Malaysia

Gambar rajah 2 Apakah halangan utama untuk membangunkan kawasan di atas? A Tanah runtuh B Sumber air terhad C Kesan rumah hijau D Kesan Pulau haba

Di manakah kawasan tersebut? A Gurun Thar C Tundra B Greenland D Siberia 18.Apakah ciri iklim di kawasan berlorek dalam peta 3?

13.Aktiviti manusia yang dikaitkan dengan maklumat di atas ialah... A pembalakan B pembinaan jalan raya C pembinan petempatan D pembukaan tanah pertanian 14. Apakah langkah paling berkesan untuk mengatasi tanah runtuh? A Membina jambatan B Meratakan bukit C Membina terowong D Membina tembok simen Gambar rajah 3 menunjukaan pergerakan bumi.

Peta 3: DUNIA A Hujan tahunan kurang 150 mm B Julat suhu harian besar C Musim sejuk panjang D Musim panas singkat 19.Aktiviti sukan air tidak dapat dijalankan di Pantai Timur Semenanjung Malaysia ketika bulan November hingga Mac kerana A laut bergelora B fenomena el nino C penurunan aras laut D kenaikan suhu air laut

Peta 1: SEMENANJUNG MALAYSIA Lokasi tanah pamah manakah yang terdapat di kawasan berlorek? A Dataran Kedah B Dataran Kerian C Dataran Kelantan D Dataran Johor 9. Maklumat berikut menunjukkan bentuk muka pinggir laut. Batuan lembut terhakis Melengkur dan menganjur masuk ke daratan Apakah bentuk muka bumi tersebut? A Teluk C Tunggul sisa B Tanjung D Tebing tinggi 10.Apakah peranan utama sungai Rajang? A Pengangkutan utama penduduk B Mengairi kawasan tanaman padi C Menjadi sempadan negeri

Gambar rajah 3 15.Solstis Musim Panas ( 21 Jun ) adalah merujuk kepada kawasan bertanda? AI B II C III D IV

2

smc PMR penang 201020.Gambarajah 3 menunjukkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

Latih Tubi 1 - GeografiApakah kesannya kepada kadar kelahiran? A Kelahiran meningkat B Kelahiran berkurangan C Jangka hayat menurun D Kadar kematian meningkat 31. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar kematian? A. Bencana alam C. Taraf pendidikan B. Kerjaya wanita D. Perkahwinan lewat 32. Negeri yang manakah menerima paling banyak migran dari luar bandar ke bandar? A Johor C Terengganu B Selangor D Negeri Sembilan 33. Maklumat berikut merujuk kepada perubahan penduduk

24. Ciri-ciri tumbuhan di atas tumbuh di kawasan yang bertanda? AI B II C III D IV Rajah 1 menunjukkan kedudukan taman-taman negara.

Gambar rajah 3 Apakah fenomena tersebut? A Jerebu C Kesan rumah hijau B Pulau haba D Penipisan lapisan ozon Rajah 1 25. Apakah fungsi kawasan berlorek di atas? A. Pembiakan hidupan liar B. Pembiakan hidupan laut C. Tempat untuk memburu D Akuakultur 26. Apakah kesan utama penerokaan hutan untuk pembukaan ladang kelapa sawit? A Banjir kilat B Pencemaran air C Peningkatan suhu D Kehilangan habitat hidupan liar 27. Mengapakah di dalam proses rawatan silvikultur, pokok yang tidak berharga akan diracun dan ditebang? A Mencegah penyakit B Memelihara hidupan liar C Memudahkan penebangan pokok D Memelihara pokok berharga supaya cepat membesar Peta 5 menunjukan lokasi negeri Sabah dan Sarawak.

21. Merujuk pernyataan di atas, apakah jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi yang terdapat di kawasan tersebut? A. Hutan Paya Bakau B. Hutan Paya Air Tawar C. Hutan Gunung D. Hutan Pantai 22. Peta 4 di bawah menunjukkan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi.

Maklumat di atas merujuk kepada A. Lebihan penduduk B. Kurang penduduk C. Penduduk optimun D. Perubahan penduduk 34. Antara berikut apakah faktor fizikal mempengaruhi petempatan luar bandar? I. sumber air II. Tanih laterit III. perikanan IV. pembukaan rancangan tanah A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV 35 Apakah fungsi kawasan berlorek dalam peta 6 ?

Peta 3 : MALAYSIA Hutan paya air masin terdapat di kawasan peta yang bertanda AI B II C III D IV 23. Apakah faktor utama yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semulajadi di Malaysia? A Bentuk muka bumi B Penghutanan semula C Kegiatan pembalakan D Keseimbangan ekosistem Peta 4 menunjukkan taburan tumbuh -tumbuhan semula jadi.

A Pertanian B Pembalakan

Peta 6 : MALAYSIA C Penternakan D Pelancongan

Gambar 1 menunjukkan bandar Putra Jaya. Peta 5 : SABAH DAN SARAWAK 28. Mengapakah kawasan yang bertanda X dan Y berpenduduk padat? I. Pentadbiran III Perlombongan II Kewangan IV Perikanan A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

29 Apakah faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia? A Saliran C Bencana B Sejarah D Dasar kerajaan 30. Maklumat berikut menerangkan faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk Peta 4: DUNIA

Gambar 1 36. Apakah sebab mempengaruhi pembentukan bandar di atas? A Dasar kerajaan B Perluasan bandar C Perikanan D Pertanian

3

smc PMR penang 201037. Maklumat di bawah berkaitan dengan bandar di Malaysia. 42. Maklumat di bawah berkaitan dengan jenis -jenis pengangkutan darat.

Latih Tubi 1 - GeografiJenis hutan yang dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah A hutan paya C hutan gunung B hutan pantai D hutan hujan tropika

49. Gambar rajah 3 merujuk kepada sumber tenaga di Malaysia. Apakah faktor yang menyebabkan pembukaan bandar-bandar di atas? A Pertanian C Perlombongan B Perindustrian D Perikanan 38. Maklumat berikut merujuk bandar bandar di Semenanjung Malaysia. Apakah kepentingan sistem pengangkutan di atas ? A Mempelbagaikan perkhidmatan pengangkutan B Mengurangkan kos perjalanan C Mengurangkan kesesakan lalulintas D Memajukan industri pelancongan 43 Apakah kesan negatif perkembangan jaringan jalan raya terhadap alam sekitar fizikal? A Kesesakan lalu lintas B Pelepasan bahan pencemar C Penyederhanaan suhu setempat D Peningkatan spesies flora dan fauna 44. Apakah sumber mineral yang terdapat di lokasi berikut? Gambar rajah 3 Sumber tenaga di atas diperolehi daripada... A. Cahaya matahari B. Ombak C. Aliran air yang deras D. Pasang surut air 50. Apakah bahan utama yang menghasilkan tenaga nuklear? A. Fosil C. Arang batu B. Uranium D. Sisa buangan Peta 11 di bawah menunjukkan kawasan tanaman utama.

Apakah fungsi bandar di atas? A pusat pendidikan B pusat pengumpul C pusat perindustrian D pusat pelancongan 39 Apakah kesan negatif proses pembandaran ? A Pertambahan bilangan setinggan B Pertambahan peluang pekerjaan C Peningkatan taraf pendidikan D Peningkatan taraf hidup 40. Maklumat berikut merujuk kepada kesan kejadian banjir

A arang batu B Bauksit

C Kaolin D emas

45. Peta 9 di bawah menunjukkan taburan kawasan sumber mineral.

Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah di atas? A Melebarkan jalan raya B Membina teres di cerun bukit C Membina petempatan di kawasan rendah D Memperdalamkan dan membersihkan sungai 41. Peta 7 di bawah menunjukkan perkembangan pengangkutan awal di Semenanjung Malaysia

Peta 9: MALAYSIA Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan berlorek dalam peta di atas? A Arang batu C Bijih besi B Batu kapur D Kuprum 46. Apakah mineral yang dikenali sebagai " logam tin "? A. Bijih Besi C. Batu Kapur B. Bauksit D. Bijih Timah 47 Di manakah lokasi Hutan Paya Air Tawar dalam peta 10 di bawah? Peta 11: MALAYSIA 51. Apakah tanaman tersebut? A Padi C Kelapa B Getah D Kelapa sawit 52. Maklumat berikut merujuk kepada kesan penerokaan sumber.

48. Maklumat di bawah merujuk kepada kegunaan sumber hutan. Peta 7 : SEMENANJUNG MALAYSIA Apakah sebab yang mendorong pembinaan jal an raya tersebut? A. Perlombongan C. Pertanian B. Perikanan D. Perindustrian

Apakah kegiatan tersebut ? A Perlombongan C Pembalakan B Pelancongan D Perindustrian

4

smc PMR penang 201053. Apakah kegiatan ekonomi yang boleh dijalankan di kawasan bekas lombong bijih timah? I Penternakan akuakultur II Pembinaan jalanraya III Perindustrian IV Petempatan A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 54. Apakah program yang memperkenalkan konsep 3R? A. Penghutanan Semula B. Rawatan Silvikultur C. Penggunaan Sumber Alternatif D. Program Kitar Semula 55. Pulau Sipadan di Sabah dan Pulau Kapas di Terengganu terkenal sebagai destinasi pelancongan untuk aktiviti A aktiviti skuba B aktiviti berkayak C aktiviti memancing D aktiviti kebudayaan 56. Kawasan manakah yang terlibat dengan industri berasaskan kayu dalam peta 12 yang bertanda?

Latih Tubi 1 - Geografi

Apakah negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut? A. India, Myanmar, Thailand B Indonesia, Myanmar, Thailand C Indonesia, Malaysia, Thailand D Indonesia, Mali, T