Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 3

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2015
 • Category

  Documents

 • view

  199
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 3 Pangkor 2007

Transcript of Soalan Latih Tubi Sejarah Tingkatan 3

1 TINGKATAN 3 Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita Arahan : Lengkapkan maklumat di bawah. 1. Pemerintahan Jepun di negara kita berlangsung selama tiga tahun setengah. ___________ hingga _____________ 2. Apakah yang mendorong Jepun menjadi kuasa imperialisme? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. Mengapakah China menjadi sasaran awal perluasan kuasa Jepun. _______________________________________ 4. Masukkan peristiwa mengikut kronologi. Tahun 1895 1905 1910 1932 1937 1941 1941 Peristiwa

5. Apakah faktor yang menyebabkan perluasan kuasa Jepun. i ii.. iii. iv. 6. Mengapakah Amerika Syarikat mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun? .. 7. Senaraikan 3 slogan yang digunakan sebagai propaganda bagi menarik penduduk Asia kepada menyokong Jepun. ...

2 8. Berikan tafsiran bagi setiap slogan di atas. i. ii. iii. . ..

9. Namakan 2 buah kapal yang berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun pada 10.12.1941. i. ii. .

10. Senaraikan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British di Tanah Melayu. (m/s 13) i. . ii. . iii. . iv. . v. . vi. . vii. . Lengkapkan maklumat. 11. Dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Politik Kedudukan Sultan: i. ii.. iii. Status Tanah Melayu: ... Majlis Agama Islam: ... Ekonomi i. ii iii.. 12. Langkah yang diambil ke arah penjepunan. i. ii iii.. iv.. v

3 13. Lengkapkan reaksi penduduk Tanah Melayu terhadap Jepun. Reaksi orang Melayu: i.. ii. Reaksi orang Cina: i.. Reaksi orang India: i. 14. Lengkapkan maklumat di bawah. Gerakan Anti Jepun di Tanah Melayu. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Gerakan Anti Jepun

15. Nyatakan 2 peristiwa yang menyebabkan Jepun menyerah kalah. i. 6 . 8 . 1945

ii. 9 . 8 . 1945

16. Namakan 2 pemimpin tentera Jepun yang menyerah diri kepada tentera Bersekutu. i ii.. 17. Senaraikan kesan pemerintahan Jepun dalam aspek politik. i. ii iii.. iv..

4 18. Senaraikan nama penduduk tempatan yang diberi peluang untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran Jepun. i. ii iii.. iv.. v 19. Apakah kesan ekonomi yang berlaku di Tanah Melayu ketika pendudukan Jepun. (m/s 33-35) i.. .ii iii.... iv v. vi vii.. viii. 19. Apakah kesan sosial akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu. i.. ii.

5 Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu 1. Lengkapkan maklumat di bawah. 1945 Kekalahan Jepun

PKM

Pentadbiran Tentera British

Malayan Union

Persekutuan Tanah Melayu

2. Apakah tindakan yang diambil oleh PKM bagi menguasai Tanah Melayu. i.. ii. iii iv v. 3. Nyatakan keganasan yang dilakukan oleh PKM dalam tempoh 14 hari menguasai Tanah Melayu. i.. ii. iii iv v.. vi 4. Apakah tujuan Pentadbiran Tentera British diperkenalkan? 5. Apakah empat kejayaan Pentadbiran British i.. ii. iii iv

6 6. Nyatakan 8 tujuan penubuhan Malayan Union? i. ii iii.. iv.. v vi.. vii. viii 7. Senaraikan ciri-ciri Malayan Union i. ii iii iv v. vi vii... 8.Berikan 4 faktor penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. i.. ii. iii iv 9. Senaraikan 4 pertubuhan yang menyokong Malayan Union. i.. ii. iii iv 10. Nyatakan 2 pertubuhan yang menyokong konsep kerajaan Malayan Union. i. ii 11. Nyatakan tiga bentuk penentangan terhadap Malayan Union. i. ii iii... 12. Siapakah yang terlibat dalam penentangan secara individu. i. ii 13. Senaraikan 4 bekas pegawai British yang turut serta dalam menentang cadangan Malayan Union. i............ ii iii... iv..

7 14. Namakan 4 akhbar yang memuatkan bantahan terhadap rancangan Malayan Union i. ii iii.. iv. . 15. Nyatakan 6 cara orang Melayu menentang Malayan Union secara kolektif. i.. ii. iii iv v. vi 16. Bilakah UMNO ditubuhkan? .. 17. Apakah tujuan penubuhan UMNO pada tahun 1946? i. ii. .. iii iv. . v. .. vi.. v 18. Apakah matlamat perjuangan pada tahun 1949? i. ii. .. iii. . iv v. 19. Senaraikan tuntutan Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada pegawai kanan British, Wakil raja-raja Melayu dan wakil UMNO. i. ii iii.. iv.. v 19. Senaraikan ciri-ciri utama yang terdapat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. i.. ii. iii iv v. vi

8 Bab 3 : Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat 1. Siapakah yang mengasaskan ideologi komunisme? (m/s 87) 2. Apakah isu yang diperjuangkan oleh ideologi komunisme? (m/s 87) i. . ii. . . 3. Nyatakan cara penyusupan fahaman komunis di Tanah Melayu. (m/s 87) i. .. ii. .. iii. .. iv. .. v. . 4. Mengapa orang Melayu tidak tertarik dengan fahaman komunis. (m/s 87) 5. Apakah tujuan penubuhan PKM 1930? (m/s 88) 6. Kegiatan PKM menjadi lebih agresif menjelang tahun 1935. Apakah tindakan PKM? (m/s 88) ... 7. Apakah peristiwa yang menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat di seluruh Tanah Melayu? (m/s 91) ... 8. Apakah langkah bagi membanteras ancaman Komunis? (m/s 92) i. ii. iii. iv. v. vi. .

9. Apakah langkah yang diambil dalam memperbesarkan pasukan keselamatan. (m/s 94) i. ii. iii. iv.

9 10. Siapakah yang melancarkan rancangan Briggs dan tujuan dilaksanakan. (m/s 94) i. ii. . .

11. Berikan maklumat tentang MinYuen. (m/s 94) i. ii. iii. . . .

12. Apakah yang dilakukan dalam rancangan Briggs? (m/s 94) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. . . . . .

13. Apakah kempen yang diambil dalam perang saraf? (m/s 98) i. ii. 14. Berikan maksud istilah di bawah: (m/s 100) i. Kawasan hitam: ii. Kawasan putih:

15. Apakah langkah yang diambil oleh Sir Gerald Templer bagi menarik orang Cina supaya menyokong usaha perang saraf? (m/s 100) i. . ii. 16. Apakah cara yang digunakan oleh kerajaan bagi memberi maklumat mengenai pengampunan beramai-ramai. (m/s 102) i. ii. iii. iv. v. vi.

10 17. Apakah peristiwa penting yang berlaku pada 28 dan 29 . 12. 1955. (m/s 104) . 18. Senaraikan kesan darurat terhadap penduduk Tanah Melayu. (m/s 108) i. . ii. . iii. iv. v. 19. Nyatakan kesan Ekonomi semasa ancaman Komunis di Tanah Melayu. (m/s 110) i. ii. iii. iv. 20. Senaraikan kesan darurat dari segi sosial. (m/s 111) i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

11 Bab 4 : Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan 1. Apakah langkah yang diambil bagi mewujudkan perpaduan di kalangan penduduk perpaduan di kalangan penduduk Tanah Melayu? (m/s 121) ... 2. Apakah syarat yang dikenakan oleh British bagi memboleh kemerdekaan diberikan? (m/s 121) .. 3. Siapakah yang menganggotai Jawatankuasa Hubungan antara kaum. (m/s 121) i. . ii. .. iii. .. iv. .. v. .. vi. .. vii. .. 4. Senaraikan 4 perkara penting hasil kompromi UMNO dan CLC. (m/s 122) i. ii. iii. iv. .. .. ...

5. Namakan parti-parti politik yang berusaha mewujudkan perpaduan kaum. (m/s 124) i. ii. iii. iv. v. vi.

6. Namakan sistem persekolahan yang wujud sebelum merdeka. (m/s 127) i. ii. iii. iv. v. vi. .

12 7. Nyatakan cadangan yang dikenakan dalam laporan Barnes 1951. (m/s 129) i. ii. iii. . .

8. Mengapakah cadangan Laporan Barnes ditolak oleh Laporan Fenn-Wu 1951? (m/s 129) ... 9. Apakah yang terkandung dalam laporan Razak 1956. (m/s 129) i. ii. iii. iv. v. .. ..

10. Apakah tujuan sistem Ahli diperkenalkan tahun 1951? (m/s 131) 11. Nyatakan ciri-ciri sistem Ahli. (m/s 131) i. ii. iii. iv. v. . . .. .. ..

12. Senaraikan anggota yang telah dilantik dalam Sistem Ahli. (m/s 131) i. ii. iii. iv. v. . . . .

13 13. Apakah tujuan penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RIDA? (m/s 134) .. 14. Di manakah pilihan raya Majlis Bandaran pertama diadakan. (m/s 137) .. 15. Apakah hasil kerjasama antara UMNO dan MCA dalam pilihan raya Majlis Bandaran yang diadakan di Kuala Lumpur tahun 1952? (m/s 137) 16. Apakah bukti yang menunjukkan penerimaan orang ramai terhadap kerjasama antara kaum dalam politik tanah air. (m/s 137) 17. Nyatakan manifesto Parti Perikatan dalam pilihan Raya MPP. (m/s 139) i. ii. iii. iv. v.

18. Apakah faktor-faktor yang mendorong kepentingan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. (m/s 141) i. ii. iii. iv. v. vi. . . . .

14 Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957 1. Namakan anggota yang terlibat dalam rombongan kemerdekaan ke London. (m/s 148) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. .. . .. . .. . . ..

2. Apakah matlamat rombongan kemerdekaan ke London? (m/s 149) .. 3. Rundingan di London telah dipengerusikan oleh . berlangsung dari . hingga .. (m/s 150) 4. Senaraikan perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam perjanjian di London.(m/s 151) i. ii iii... iv v 5. Di manakah sambutan rombongan kemerdekaan diadakan setelah kembali ke Tanah Melayu pada 20 . 2 .1956? (m/s 152) .. 6.Apakah tugas Suruhanraya Reid? (m/s 154) i ii.. iii. iv. 7. Senaraikan cadangan Suruhanjaya Reid. (m/s 155) i ii... iii. iv. v..

15 8.Senaraikan perkara yang terkandung dalam Perlembagaan merdeka. (m/s 157) i ii.. iii. iv. v.. vi. vii viii.. 9. Bila dan di mana pemasyhuran kemerdekaan dibuat? (m/s 160) .. 10. Senaraikan kandungan Pemasyhuran kemerdekaan. (m/s 166) i ii.. iii. iv. v.. vi.

16 Bab 6 : Perubahan Pentadbiran ke arah berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah 1. Siapakah yang telah memperkenalkan perlembagaan 1941. (m/s 174) ...................................................................................................... 2. Apakah yang dilakukan oleh Charles Vyner Brooke ekoran dari bantahan orang Melayu dan orang Iban? (m/s 176) i............................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................ iii............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... 3. Bilakah kerajaan British mengisytiharkan Sarawak sebagai jajahan Mahkota British? (m/s 176) ......................................................................................... 4. Pada Januari 1941, Charles Vyner Brooke memperkenalkan Perlembagaan 1941. Namun perlembagaan ini tidak dapat dilaksanakan. Kenapa? (m/s 174) ......................................................................................... 5. Nyatakan faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British. (m/s 175) i........................................................................................................................................ ii....................................................................................................................................... iii...................................................................................................................................... 6. Siapakah yang dihantar oleh Charles Vyner Brooke sebagai wakil beliau mendapatkan tandatangan ketua-ketua Bumiputera? (m/s 175) ......................................................................................... 7. Siapakah gabenor British yang pertama di Sarawak? (m/s 177) ........................................................................................ 8. Berikan faktor-faktor Gerakan anti penyerahan Sarawak. (m/s 178) i.............................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................ iii.......................................................................................................................................... 9. Senaraikan kaum wanita turut terlibat dalam demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. (m/s 180) i ii... 10. Pada bulan Disember 1946, British telah mengeluarkan notis ______________ sebagai amaran kepada kakitangan kerajaan. (m/s 181)

17 11. Gerakan anti penyerahan semakin mendapat sokongan penduduk Sarawak. Apakah tindakan British untuk melemahkan gerakan tersebut. (m/s 183) i........................................................................................................................................ ii....................................................................................................................................... iii..................................................................................................................................... iv..................................................................................................................................... v...................................................................................................................................... 12. Golongan muda dalam Barisan Pemuda Melayu (BPM) bertemu secara sulit lalu menubuhkan........(m/s 183) ............................................................................................................................................... 13. Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian. Setiap bahagian diketuai oleh.....(m/s 186) .................................................... Nama Parti : Parti Negara Sarawak (PANAS) Tarikh penubuhan : 9 April 1960 Pengasas : Datu Patinggi Abang Haji Mustapha 14. Berikan maklumat penubuhan parti di atas. (m/s 187) i....................................................................................................................................... ii...................................................................................................................................... 15. Berikan matlamat penubuhan parti di atas. (m/s 187) i....................................................................................................................................... ii...................................................................................................................................... 16. Namakan parti-parti yang membentuk Parti Perikatan Sarawak. (m/s 189) i................................................................. ii................................................................ iii.............................................................. iv.............................................................. v............................................................... 17. Berikan faktor-faktor Sabah diserahkan kepada Kerajaan British. (m/s 190) i....................................................................................................... ii...................................................................................................... iii.................................................................................................... 18. Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan hebat daripada penduduk tempatan kecuali....(m/s 190) ..............................................................................................................

18 19. Kenapakah waris Kesultanan Sulu menentang penyerahan Sabah kepada British? (m/s 190) ............................................................................................................................................... 20. Namakan parti-parti yang menganggotai Parti Perikatan Sabah. (m/s 192) i............................................................................... ii.............................................................................. iii............................................................................. iv.............................................................................

19 Bab 7 : Malaysia Yang Berdaulat 1. Apakah tujuan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan pada bulan Julai 1961? (m/s 203) ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 2. Senaraikan matlamat-matlamat Persekutuan Malaysia. (m/s 210) i.............................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................. iii........................................................................................................................................... iv........................................................................................................................................... 3. Mengapakah Parti Tindakan Rakyat pimpinan Lee Kuan Yew mengalu-alukan gagasan Persekutuan Malaysia. (m/s 210) ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... 4. Mengapakah Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azhari menentang gagasan Persekutuan Malaysia? (m/s 210) ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... 5. Mengapakah Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M. Azahari melancarkan pemberontakan? (m/s 210) ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 6. Mengapakah pendirian Indonesia berubah dan menuduh gagasan Persekutuan Malaysia sebagai Neokolonialisme? (m/s 212) ............................................................................................................................................... 7. Gagasan Persekutuan Malaysia mendapat sokongan daripada kerajaan Britain dan Amerika Syarikat. Mengapa kedua-dua buah negara ini memberikan sokongan? (m/s 213) ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 8. Apakah matlamat Suruhanjaya Cobbold? (m/s 214) ............................................................................................................................................... 9. Senaraikan antara kandungan penting Perjanjian Persekutuan Malaysia. (m/s 216) i.............................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................ iii........................................................................................................................................... iv........................................................................................................................................... v............................................................................................................................................ vii..........................................................................................................................................

20 10. Apakah usaha-usaha yang dijalankan ke arah perdamaian Malaysia-Indonesia? (m/s 221) i.............................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................. iii............................................................................................................................................ iv............................................................................................................................................ 11. Sebaik sahaja Deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, teriakan MERDEKA sebanyak _______ telah dilaungkan dengan penuh semangat. (m/s 218) 12. Mengapakah Persidangan Tokyo Jun 1964 gagal? (m/s 221) ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... 13. Senaraikan faktor-faktor pemisahan Singapura dari Malaysia. (m/s 226) i.............................................................................................................................................. ii............................................................................................................................................. iii............................................................................................................................................ iv............................................................................................................................................ 14. Pengisytiharan Pemisahan Singapura dari Malaysia dibuat di Parlimen pada .....................................................(m/s 227) 15. Konfrontasi semakin kendur apabila tentera Indonesia di bawah pimpinan Jeneral Soeharto berjaya mengambil kuasa daripada Presiden Soekarno selepas peristiwa ......................................................(m/s 222)

21