Presentation pppm ipgktaa 2014

download Presentation pppm ipgktaa 2014

of 15

 • date post

  21-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  391
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Presentation pppm ipgktaa 2014

OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Insufficient space for shared memory file: 18529Try using the -Djava.io.tmpdir= option to select an alternate temp location.

Slide 1

Negara telah mengharungi pelbagai cabaran untuk mencapai kejayaanPendidikan sentiasa menjadi keutamaan negara. Kerajaan secara konsisten telah melabur sumber yang besar dalam usaha menyediakan setiap kanak-kanak dengan pendidikan yang menyeluruh. Sebagai contoh, pendidikan asas merangkumi 16% daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan kerajaan, hampir dua kali ganda purata OECD pada 8.7% Antara kejayaan

Setiap kanak-kanak boleh ke sekolah96 %Kanak-kanak menyertai sekolah rendah dan 81 % menyertai sekolah menengahLiterasi hampir sejagat

99%Belia Malaysia boleh membaca dan menulisKejayaan di pesada antarabangsa

Tempat PertamaEnglish Speaking Union International Public Speaking Competition 2012Pingat EmasMathematical Olympiad 2011Johan KeseluruhanWorld Robot Olympiad 2012Tetapi masih banyak yang perlu dilakukanMalaysia semakin ketinggalan.

Kedudukan57525474 NegaraMalaysia berada pada kedudukan sepertiga terbawah dalam kalangan 74 negara yang ditaksir dalam 2009+ Programme for international student assessment (PISA) dalam Matematik,Sains dan BacaanBacaan

Peratus murid yang tidak mencapai tanda aras yang ditetapkan semakin besar7%35%199920115 X Lebih murid berprestasi rendah dalam kalangan murid dalam tempoh 12 tahunTidak mencapai standard minima dalam The International Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) Akses yang sama, peluang yang tidak sama

Prestasi murid luar bandar, murid lelaki dan keluarga berpendapatan rendah jauh lebih rendah berbanding dengan prestasi murid dibandar, murid perempuan dan keluarga berpendapatan tinggi

Menyediakan Kesamarataan kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf AntarabangsaMemastikan setiap Murid Menguasai Kemahiran Dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris seta digalakkan mempelajari bahasa TambahanMelahirkan Rakyat yang Menghayati NilaiMentransformasiProfesion Keguruan Menjadi Profesion PilihanMemastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Disetiap SekolahMengupaya JPN,PPD & Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan KeperluanMemanfaatkan ICT bagi meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di MalaysiaMentrans-formasi Kebolehan & Keupayaan Penyampaian Kementerian Bekerjasama dengan Ibu Bapa,Komuniti & Sektor Swasta secara MeluasMemaksiumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap RinggitMeningkatkan Ketelusan Untuk Kebertanggungjawab an Awam Secara Langsung

Sekian Terima Kasih