Sejarah Kertas 3 Collection

download Sejarah Kertas 3 Collection

of 88

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  94
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Sejarah Kertas 3 Collection

Transcript of Sejarah Kertas 3 Collection

 • TAJUK: 7.2 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

  TEMA/TAJUK: 7.2 Bab 3 Tingkatan 4

  Soalan:

  Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubung

  kaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

  Peringatan;

  Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

  Format Aspek Perincian Markah Penuh

  Pengenalan

  Memahami cara-cara

  kedatangan pengaruh

  agama Hindu Buddha dalam

  Kerajaan Awal

  1. Pengenalan

  Jelaskan cara-cara

  kedatangan pengaruh

  Agama Hindu-Buddha

  dalam kerajaan awal di Asia

  Tenggara

  5

  Markah

  Isi dan Huraian Memahami aspek-

  aspek yang menerima

  pengaruh Hindu-

  Buddha dalam

  kerajaan awal di Asia

  Tenggara

  2. Aspek-aspek yang

  menerima pengaruh Hindu-

  Buddha dalam kerajaan awal

  di Asia Tenggara.

  Terangkan aspek-aspek yang

  menerima pengaruh Hindu-

  Buddha di Asia Tenggara

  i Sistem pemerintahan

  (20M)

  ii Bahasa (10M)

  30 Markah

 • Menganalisis

  pengaruh Hindu-

  Buddha dalam binaan

  Candi Angkor Wat

  dan Borobudur

  3. pengaruh Hindu-Buddha

  dalam binaan Candi Angkor

  Wat dan Borobudur

  Sejauh manakah binaan

  Angkor Wat dan Borobudur

  melambangkan pengaruh

  Hindu-Buddha

  15

  Markah

  Mengaplikasikan

  penerimaan pengaruh

  luar demi kemajuan

  negara.

  4. Penerimaan pengaruh luar

  demi kemajuan negara.

  Bagaimanakah kemasukan

  ilmu dan teknologi dari luar

  dapat menjana kemajuan

  negara.

  15

  Markah

  Menilai kejayaan

  negara hasil sifat

  keterbukaan terhadap

  pengaruh luar.

  5. Kejayaan negara hasil

  sifat keterbukaan terhadap

  pengaruh luar.

  Berdasarkan pemerhatian

  anda, jelaskan kejayaan

  yang dicapai oleh negara

  hasil daripada sifat

  keterbukaan terhadap

  pengaruh luar.

  10

  Markah

  Mencipta/Menjana

  idea menjadikan

  Malaysia sebagai

  sebuah negara maju

  6. Pengaruh luar telah

  membentuk kepelbagaian

  unsur budaya di negara kita

  dari dahulu sehingga

  sekarang.

  Berdasarkan pengetahuan

  sejarah anda, bagaimanakah

  generasi hari ini dapat

  mempertahankan warisan

  bangsa dalam aspek

  kesenian dan kebudayaan.

  10

  Markah

  Menghayati nilai-nilai

  murni/

  iktibar/patriotisme

  yang diperoleh

  daripada sifat

  7. Penerapan nilai-nilai

  murni/ iktibar/patriotism

  yang diperoleh daripada

  sifat keterbukaan

  masyarakat Malaysia

  10

  Markah

 • keterbukaan

  masyarakat Malaysia

  Nyatakan nilai-nilai

  murni/iktibar yang diperoleh

  daripada sifat keterbukaan

  masyarakat Malaysia

  Kesimpulan Merumus secara

  keseluruhan isi yang

  telah di bincangkan

  8. Rumusan

  Pengetahuan yang diperoleh

  Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

  Harapan untuk masa depan masyarakat

  Malaysia yang lebih

  cemerlang

  5

  Markah

 • KUMPULAN 10

  Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

  Tugasan untuk calon

  TEMA 9 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH

  TINGKATAN 4 BAB 10

  TAJUK 9.2 DASAR BRITISH TERHADAP EKONOMI NEGARA DAN KESANNNYA

  Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

  I. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku

  teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

  II. Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

  III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

  Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan

 • Tajuk 9.2 Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya

  ( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 )

  Soalan :

  Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap

  ekonomi negara kita. Bincangkan.

  Peringatan :

  Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

  Format Aspek Perincian Markah

  Penuh

  Pengenalan

  Memahami

  kehendak

  tugasan soalan

  1. Pengenalan

  Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan

  ekonomi dagangan

  5 markah

  Isi

  Dan

  Huraian

  Memahami ciri-

  ciri ekonomi

  tradisional dan

  ekonomi

  dagangan

  2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi

  dagangan;

  Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu

  semasa pemerintahan British

  Ekonomi tradisional ( 10 m )

  Ekonomi dagangan ( 20 m )

  30 markah

  Menganalisis

  sebab dan

  kejayaan British

  memperkenalkan

  ekonomi

  dagangan

  3. Sebab dan kejayaan British memperkenalkan

  ekonomi dagangan.

  Terangkan usaha-usaha British

  memperkenalkan ekonomi dagangan

  15 markah

  Mengaplikasi

  matlamat

  Malaysia

  sebagai tumpuan

  kegiatan

  ekonomi

  antarabangsa

  4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai

  tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa.

  Cadangkan langkah-langkah untuk

  menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur

  asing

  15 markah

 • Menilai

  kejayaan

  Malaysia dalam

  bidang ekonomi

  di peringkat

  global

  5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di

  peringkat global.

  Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan

  kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia di

  peringkat global.

  10 markah

  Menjana idea

  Usaha-usaha

  Malaysia ke arah

  menghadapi

  cabaran

  Wawasan 2020

  6. Cabaran dan langkah-langkah untuk

  menghadapi cabaran Wawasan 2020

  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menghadapi Wawasan

  2020. ( 5 m )

  Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5 m )

  10 markah

  Menghayati

  nilai-nilai murni/

  ikhtibar/

  patriotisme

  daripada

  perkembangan

  ekonomi negara

  Kesimpulan

 • KUMPULAN 10

  Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

  Tugasan untuk calon

  TEMA 9 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH

  TINGKATAN 4 BAB 10

  TAJUK 9.2 DASAR BRITISH TERHADAP EKONOMI NEGARA DAN KESANNNYA

  Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

  I. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku

  teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

  II. Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

  III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

  Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan

 • Tajuk 9.2 Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya

  ( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 )

  Soalan :

  Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap

  ekonomi negara kita. Bincangkan.

  Peringatan :

  Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

  Format Aspek Perincian Markah

  Penuh

  Pengenalan

  Memahami

  kehendak

  tugasan soalan

  1. Pengenalan

  Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan

  ekonomi dagangan

  5 markah

  Isi

  Dan

  Huraian

  Memahami ciri-

  ciri ekonomi

  tradisional dan

  ekonomi

  dagangan

  2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi

  dagangan;

  Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu

  semasa pemerintahan British

  Ekonomi tradisional ( 10 m )

  Ekonomi dagangan ( 20 m )

  30 markah

  Menganalisis

  sebab dan

  kejayaan British

  memperkenalkan

  ekonomi

  dagangan

  3. Usaha-usaha British memperkenalkan

  ekonomi dagangan.

  Terangkan usaha-usaha British

  memperkenalkan ekonomi dagangan

  15 markah

  Mengaplikasi

  matlamat

  Malaysia

  sebagai tumpuan

  kegiatan

  ekonomi

  antarabangsa

  4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai

  tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa.

  Cadangkan langkah-langkah untuk

  menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur

  asing

  15 markah

 • Menilai

  kejayaan

  Malaysia dalam

  bidang ekonomi

  di peringkat

  global

  5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di

  peringkat global.

  Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan

  kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia di

  peringkat global.

  10 markah

  Menjana idea

  Usaha-usaha

  Malaysia ke arah

  menghadapi

  cabaran

  Wawasan 2020

  6. Cabaran dan langkah-langkah untuk

  menghadapi cabaran Wawasan 2020

  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menghadapi Wawasan

  2020. ( 5 m )