Teknik Menjawab Kertas 1 (BM) SPM

download Teknik Menjawab Kertas 1 (BM) SPM

of 83

 • date post

  20-Jan-2015
 • Category

  Education

 • view

  24.064
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Meningkatkan Kemahiran Menulis Karangan

Transcript of Teknik Menjawab Kertas 1 (BM) SPM

 • 1. TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU SPM Dihasilkan oleh ; SAHARUDDIN BIN ABDULLAH Guru Cemerlang Bahasa Melayu SMK Sijangkang Jaya. saharuddinabdullah81@yahoo.com Saharuddin-abdullah.blogspot.com

2. TARGET BAHASA MELAYU A+ /A /A- 3. GARIS PANDUAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SPM KEPERLUAN KERTAS 1 1103/1 Bentuk Soalan Jenis Item Ujian Berbentuk Subjektif Karangan Rangsangan Karangan Umum Tempoh Ujian 2 jam 15 minit 4. Bilangansoalan a.Hanya satu soalan dan tiada pilihan-wajib jawab b. 5 soalan pilihan dan hanya jawab satu soalan sahaja 5. 30 100 JUMLAH MARKAH : 130 Markah Bahagian A : Bahagian B : 6. FORMATSOALAN Panjang Karangan Antara 200 hingga 250 patah perkataan Bahagian A Karangan BerpanduBahanRangsangan Masayangdicadangkanialah45 minit 7. Bentuk Soalan a) Gambar foto b) Gambar rajah c) Ilustrasi kartun d) Pelan / Peta e) Iklan f) Petikan g) Catatan h) Dialog 8. Lihatcartadibawahinidenganteliti.Huraikan pendapatandakebaikanprogramditelevisyen. ProgramTelevisyenBanyakMembawaKebaikan SumberilmuMendedahkanisuglobal MempelajaripelbagaiMemahamiunsur-unsur bahasabudayaasing Sumberhiburanyangselamatdanmurah 9. BahanRangsangan Gambar/GambarFoto. Lihatgambardibawahdenganteliti.Huraikan pendapatandatentangkepentingankawasan riadahdalamkehidupanmanusia.Panjang huraianandahendaklahantara200-250patah perkataan 10. BahanRangsangan GambarRajah. Lihatgambarajahdibawahdenganteliti. Huraikanpendapatandatentangfungsi fungsibahagiantubuhmanusia.Panjang huraianandahendaklahantara200-250 patahperkataan. 11. BahanRangsangan IlustrasiKartun. Lihatilustrasikartundibawahdenganteliti. Huraikanpendapatandakepentinganberbudi bahasadalamkalanganremaja.Panjang huraianandahendaklahantara200-250patah perkataan. 12. BahanRangsangan Pelan/peta Lihatpetadibawahdenganteliti.Huraikan pendapatandatentangmanfaatpembinaan lebuhrayatersebutkepadapengguna.Panjang huraianandahendaklahantara200-250patah perkataan. 13. BahanRangsangan Iklan. Lihatdanfahamiiklandibawahdenganteliti. Huraikanpendapatandatentangciri-ciri seorangusahawanyangberjaya.Panjang huraianandahendaklahantara200-250patah perkataan. 14. BahanRangsangan Catatan. Lihatcatatandibawahdenganteliti.Huraikanpendapat andatentangfaedahmenyertaikegiatankokurikulumdi sekolah.Panjanghuraianhendaklahantara200-250 patahperkataan. 9.00pg:PertandinganKawadKaki. 11.00pg:PertandinganGubahan/Masakan. 12.30ptg:Makan&SolatBerjemaah. 2.45ptg:CeramahMotivasi. 5.00ptg:Sukaneka. 8.00malam:SolatMaghrib&KuliahMaghrib 15. BahanRangsangan Petikan. Lihatpetikandibawahdenganteliti.Huraikan pendapatandatentangperbuatanvandalisme yangbanyakmendatangkankerugian.Panjang huraianandahendaklahantara200-250patah perkataan. 16. TEKNIK LATIHAN KESUNGGUHAN KESABARAN 17. Karangan berpandu yang cemerlang memenuhi syarat- syarat yang berikut:- a) Memenuhi dan menepati kehendak arahan soalan b) Mempunyai isi-isi penting yang cukup c) Mempunyai idea yang tersusun iaitu isi yang penting didahulukan dan isi yang kurang penting dikemudiankan d) Mempunyai perenggan yang padu dengan isi , huraian, serta contoh yang sesuai e) Menggunakan kosa kata mengikut laras bahasa yang betul ) Menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul 18. PROSES 1 (a)Memahami dan Mentafsirkan Bahan Rangsangan Sebelum Menulis : I II III Sebelum menulis, calon perlu membaca dan memahami arahan soalan serta mengenal pasti kehendaknya Meneliti tajuk yang diberi bersama sama dengan bahan rangsangan dan kaitkan dengan kehendak soalan Perlu menangkap mesej utama daripada bahan rangsangan dan skop karangan yang perlu ditulis 19. PROSES 2 I. Menganalisis Bahan Rangsangan a) Perlu menganalisis dengan kritis dan analitis b) Tujuan supaya karangan tidak terpesong PROSES 3 Menyediakan Isi dan Rangka Karangan Rangka Karangan a) Pendahuluan b) Isi-isi penting c) Penutup -Ayat yang berkaitan dengan tajuk dan bahan rangsangan secara am -Isi yang terdapat dalam bahan rangsangan diperkayakan dengan Pengetahuan calon Pandangan,cadangan,dan kesimpulan 20. PROSES 4 Menulis Karangan Berpandu Penggunaan Bahasa Kesinambungan isi PenandaWacana Ringkas, tepat, dan padat Perlu diberi perhatian supaya karangan lancar Dalam pada itu, sehubungan dengan itu, sungguhpun demikian, dan sebagainya 21. PROSES 5 Menyemak Karangan 1. 2. 3. 4. Semak semula setelah selesai menulis Beri perhatian kepada ejaan ,tanda baca, dan struktur ayat agar tiada kesalahan yang disengajakan Jumlah kata dalam lingkungan yang telah ditetapkan Catat jumlah kata baris terakhir karangan 22. PERINGATAN !!! Karangan yang lengkap dengan segala isi penting tetapi susunan yang tidak teratur hingga menyebabkan gaya dan pengolahan kurang lancar akan menyebabkan markah tidak dapat diberi pada peringkat cemerlang kerana cacat dari aspek gaya persembahan dan kelancaran 23. PEMARKAHAN CEMERLANG KEPUJIAN 26 30 20 25 28 30 23 25 26 27 20 22 MEMUASKAN KURANG MEMUASKAN 15 19 10 14 17 19 12 - 14 15 16 10 11 PENCAPAIAN MINIMUM 01 09 ( 06 09, 01 05 ) 24. CONTOH SOALAN Lihat peta di bawah ini dengan teliti.Huraikan pendapat anda tentang kesan transmigrasi penduduk di Malaysia. { Malaysia Transmigrasi Penduduk dari Negeri-Negeri ke Kuala Lumpur } Perhatikan iklan di bawah ini. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan kempen cuti-cuti Malaysia. {Kempen Cuti-Cuti Malaysia} Baca petikan di bawah ini degan teliti. Huraikan pentingnya kakitangan awam memiliki mentaliti kelas satu. {Perdana Menteri Mahu Kakitangan Awam Memiliki Mentaliti Kelas Satu 25. CONTOH SOALAN 2013 (JUN) Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Pematuhan undang-undang jalan raya. Penyelenggaraan kenderaan. Penguatkuasaan undang-undang. 26. Contoh Pendahuluan: Dalam era ledakan maklumat hari ini, isu kerap kali terpampang di dada-dada akhbar atau tersiar di smedia elektronik. Isu ini bukan sahaja telah menjadi bualan masyarakat sama ada di warung- warung kopi, di jabatan-jabatan kerajaan malahan telah mendapat perhatian oleh pemimpin pemimpin masyarakat. Persoalannya, mengapakah isu ini berlaku? Hal ini perlu diambil perhatian serius oleh semua pihak dan jalan penyelesaian harus dicari untuk merungkaikan kebimbangan masyarakat terhadap isu ini. Sikap lepas tangan atau ambil mudah akan menyebabkan isu ini akan terus bernanah dan menjadi pekung yang sukar untuk dibendung(fokus) ini akan saya jelaskan dalam huraian berikutnya. 27. Contoh Isu: Kesan-kesan Pencemaran Alam Sekitar. Punca-Punca Pembuangan Bayi. Kesan-kesan Penderaan Kanak-kanak. Punca-punca Kemalangan Jalan Raya. Kesan-kesan Keruntuhan Institusi Keluarga. Cara-cara Mengatasi Penyakit Berjangkit. Punca-punca Masalah Disiplin Pelajar. Punca-punca Masalah Sosial Remaja. Kepentingan Kegiatan Kokurikulum Keburukan Telefon Bimbit / Internet kepada Pelajar 28. Contoh Penutup: Daripada huraian yang telah saya huraikan di atas, ternyatalah(isu) dapat ditangani secara bijaksana jika semua pihak dapat seia sekata dan sederap melangkah dalam memahami isu ini. Sikap saling menunding jari atau melihat kesalahan orang lain bukalah jalan terbaik dan harus dielakkan. Peribahasa Melayu ada menyatakan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Nah, sudah terang lagi bersuluh, apa jua isu yang mendatang sudah tentu ada jalan penyelsaiannya. Kita haruslah bersikap rasional dan positif. Jalan penyelesaian yang konkrit yang disepakati akan dapat menyelesaikan isu.. dan secara tidak langsung mampu melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. 29. CONTOH HURAIAN ISI Langkah-langkah Menjaga Keselamatan di Jalan Raya. Pematuhan kepada undang-undang jalan raya. Undang-undang digubal dan dipinda untuk memastikan pengguna tidak mendapat kecelakaan ketika berada di jalan raya. Pengguna perlulah mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan demi untuk keselamatan diri sendiri dan juga pengguna yang lain. Antara pematuhan undang yang perlu diberi perhatian ialah berkaitan dengan had laju, memakai tali pinggang keselamatan, tidak menggunakan telefon bimbit dan sebagainya. Peribahasa Melayu ada mengingatkan kita bahawa malang tidak berbau. Jelaslah bahawa dengan pematuhan undang-undang, kita dapat menjaga keselamatan di jalan raya. 30. MATLAMAT UJIAN 1. Menguji pemahaman calon terhadap bahan rangsangan secara keseluruhan. 2. Menguji kecekapan calon membuat tafsiran dan analisis daripada bahan rangsangan dan tajuk 31. Kome bace, kome dapat 32. TEKNIK MENJAWAB SOALAN SPM BAhASA MELAyu KARANGAN UMUM 33. MAKSUD AL QURAN Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka (Surah ar-Rad ayat 11) 34. BENTUK KARANGAN Berformat U Umum 35. BAHAGIAN B : KARANGAN UMUM Keperluan SPM Pembahagian soalan : 1. Dimensi diri/individu/remaja. 2. Dimensi keluarga 3. Dimensi masyarakat/kerajaan/ negara. 4. Dimensi Serantau/Global/ Antarabangsa 5. Dimensi Komsas 36. BAHAGIAN B : KARANGAN UMUM Keperluan SPM 1. 5 soalan dikemukakan dan pilih 1 soalan sahaja 2. Panjangnya perlu melebihi 350 patah kata 3. Masa yang dicadangkan 1 jam 30 minit 4. 100 markah 37. 1.Surat Kiriman 2.Laporan 3.Rencana 4.Berita 5.Wawancara 6.Ulasan 7.Perbahasan 8.Ceramah 1.Keperihalan 2.Cereka 3.Fakta 4.Perbincanga n 5.Bahas 6 Komsas 38. Kriteria Respons Bahasa: kegramatisan-kata dan ayat tanda baca dan ejaan Laras : pemilihan kosa kata Idea : tema,isi utama, pengembangan-huraian/bahasan/ hujahan/contoh/ kerelevanan Pengolahan: wacana,logik,pemerengganan,format Gaya Bahasa:keindahan bahasa,ungkapan,peribahasa 39. 1. Aspek bahasa yang dinilai: (a) (b) (c) (d) (e) Tatabahasa meliputi ayat dan kata Ejaan Tanda baca Pembahagian perenggan Pemilihan kata yang tepat 40. SKEMA PEMARKAHAN (a) Takrif (b) Isi / Fikiran (c) Bahasa (d)Pengolahan / Penyampaian / Pemerenggana