Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

download Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

of 28

 • date post

  03-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  542
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  1/28

  1

  1.0 PENGENALAN

  1.1 Konsep SHAPE BOOK

  Shape Book ataupun maksud dalam Bahasa Melayu ialah buku yang berbentuk atau

  mempunyai bentuk merupakan salah satu hasilan seni yang mempunyai unsur

  kerativitinya yang tersendiri. Kepelbagaian bentuk yang dihasilkan menjadi daya

  penarik untuk individu memlikinya.

  Di pasaran dewasa kini, terdapat pelbagai bentuk-bentuk buku yang begitu menarik dan

  mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Sasaran utama buku-buku berbentuk ini

  biasanya di kalangan kanak-kanak dan juga pelajar. Namun begitu terdapat juga buku-

  buku berbentuk yang diterbitkan untuk golongan remaja dan dewasa. Secara

  umumnya, buku-buku berbentuk ini mempunyai sasarannya yang terdiri daripada

  pelbagai lapisan umur pembaca.

  Pemilihan bentuk bagi buku-buku ini biasanya mempunyai kaitan dengan isi kandungan

  buku tersebut. Sebagai contoh terdapat buku berbentuk kek harijadi yang isi

  kandungannya merupakan panduan mengadakan sambutan hari jadi.

  Rajah 1 : Contoh buku berbentuk kek harijadi.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  2/28

  2

  1.2 Contoh-contoh SHAPE BOOK

  Berikut adalah gambar-gambar contoh beberapa buah buku berbentuk yang terdapat di

  pasaran.

  Rajah 2 : Beberapa contoh Shape Book

  .

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  3/28

  3

  1.3 Penghasilan Shape Book

  Untuk menghasilkan Shape Book, saya telah melalui beberapa langkah penyediaan

  bermula daripada peringkat awal hinggalah Shape Book dapat disiapkan. Langkah-

  langkah penghasilan Shape Book ialah:-

  i) Memilih bentuk yang sesuai

  Pemilihan bentuk haruslah menepati kriteria yang dikehendaki. Bagi

  tugasan ini saya memerlukan Shape Book yang mempunyai ruangan

  yang agak besar untuk saya masukkan info-info berkaitan tajuk yang

  dikehendaki. Jadi saya telah memilih bentuk seperti di bawah.

  ii) Melakar dan menggunting bentuk Shape Book pada kertas kad bersaiz A4

  untuk dijadikan sebagai master template

  iii) Melakar dan menggunting helaian-helaian Shape Book

  iv) Menulis info dan maklumat dalam Shape BookTajuk : Bidang 3 : Membentuk

  dan Membuat Binaan

  v) Menghias muka depan Shape Book dan menulis maklumat yang berkaitan

  vi) Menebuk dua lubang di tepi sebelah kiri buku dengan menggunkan penebuk

  lubang

  vii) Menyusun dan menjilid buku.

  viii) Membuat penyemakan dan kemasan terakhir sekiranya ada pada Shape Book

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  4/28

  4

  2.0 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN.

  2.1 Pengenalan

  Membentuk dan Membuat Binaan adalah satu bidang yang terdapat dalam

  Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Bidang ini merupakan satu proses

  penghasilan objek tiga dimensi bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai pandangan sisi,

  kiri, kanan, atas dan bawah. Objek ini berupa objek semula jadi, objek buatan manusia

  atau bentuk ilusi. Kegiatan membentuk boleh dilakukan sama ada daripada bentuk dua

  dimensi (2D) atau bentuk tiga dimensi (3D).

  Bidang Membentuk dan Membuat Binaan memberi perhatian kepada

  perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur,

  imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid-murid dapat memahami

  dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Bidang

  kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid-murid dengan

  penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada

  murid-murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan

  proses penghasilan seni.

  Dalam bidang ini dapat memberi peluang kepada murid-murid membuat rujukan

  kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan

  kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai

  satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti

  pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

  Aktiviti membentuk peringkat sekolah rendah memainkan peranan penting dalam

  perkembangan kanak-kanak. Antara aktiviti membentuk, murid dapat mengubah bentuk

  bahan seperti plastersin tanah liat, tepung dan paper mache. Anda juga dapat memilih

  alat dan bahan yang sesuai mengikut aktiviti yang dipilih. Daripada aktiviti membentuk

  dan membuat binaan ini anda dapat menghasilkan pelbagai jenis kraf.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  5/28

  5

  2.2 Tujuan Dan Kepentingan Kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan

  Kegiatan membentuk dan membuat binaan mempunyai banyak kepentingan dan

  tujuan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

  2.2.1 Tujuan

  Dua tujuan penting kegiatan membentuk dan membuat binaan ini ialah:

  a) Meningkatkan kreativiti

  Menurut June King Mc Fee, kreativiti itu adalah keupayaan mencipta

  perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan

  yang sedia ada. Kreativiti merupakan kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu

  yang baharu. Ia merupakan satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung,

  mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Kreativiti adalah sesuatu yang asli di

  mana ia merupakan satu proses separa sedar dan sesiapa sahaja boleh menjadi kreatif

  tetapi tidak semua orang kreatif. Menurut Herberd Read (1958), beliau mengatakan

  Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan

  apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda,

  anda adalah seorang yang kreatif.

  Kreativiti bukan hanya bergantung kepada keupayaan, tetapi juga sikap

  seseorang dalam menghadapi kehidupan. Kreativiti paling jelas dapat dilihat pada

  kanak-kanak kerana bagi mereka segalanya adalah baru dan otak mereka yang kecil

  sentiasa cuba menggabungkan fikiran dan idea-idea, sambil meneroka dunia di

  sekeliling mereka. Carl Rogers pula menyatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui

  tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang, bahan dan alat yang

  digunakan, kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  6/28

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  7/28

  7

  Pemerhatian, penerokaan dan eksperimen terhadap bahan-bahan ini akan

  berlaku apabila murid diberi tugasan menggunakan bahan-bahan seperti ini untuk

  menghasilkan suatu karya seni. Kaedah cuba jaya dan eksperimen akan digunakan

  oleh murid untuk memastikan bahan yang sesuai untuk digunakan. Kemampuan

  kognitif murid dapat diuji semasa aktiviti sebegini di mana murid secara tidak langsung

  membuat penyelesaian masalah dalam pemilihan bahan selepas memerhati, meneroka

  dan dan membuat eksperimen ke atas bahan yang dipilih telah dijalankan.

  Semasa murid membuat penerokaan dan eksperimen bahan, murid akan melalui

  beberapa peringkat aktiviti sebelum memilih dan menggunakan bahan yang sesuai

  dengan aktiviti yang dijalankan. Murid akan memerhati, mengenali dan memahami

  bentuk dan ruang objek untuk memastikan kesesuaian pengunaan bahan tersebut.

  Murid juga akan membuat diskriminasi bahan di samping menyatakan perbezaan dan

  persamaan sifat bahan yang digunakan.

  2.2.2 Kepentingan

  Antara kepentingan dan aspek yang penting untu diambil kira semasa kegiatan

  membentuk dan membuat binaan ini antaranya ialah:

  a. Mengembangkan persepsi pelajar tentangsSeni Tiga Dimensi bahan binaan

  sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan.

  b. Jika arca yang dihasilkan, pastikan ia kuat, kukuh dan selamat.

  c. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik,

  membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik.

  d. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen.

  e. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna,

  imbangan dan kesatuan yang menarik.

  f. Untuk arca yang menggunakan tapak, pastikan ia kuat, selamat dan kukuh.

  g. Asli, unik dan berketerampilan dari segi dapatan.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  8/28

  8

  2.3 Aktiviti-Aktiviti Dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan

  Dalam kegiatan membentuk dan membuat binaan, biasanya lebih dikaitkan dengan

  penghasilan arca. Arca yang dihasilkan boleh di bahagikan kepada beberapa jenis arca

  dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Penghasilan arca memerlukan

  ketelitian dan kreativiti yang tinggi.

  Untuk setiap aktiviti, guru perlu menggunakan tema yang sesuai dengan peringkat

  perkembangan murid. Sekiranya dirancang dengan rapi, murid dapat melibatkan

  kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam proses penghasilan.

  Selain daripada menggalakkan minat, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak, guru perlu

  memikirkan bagaimana tema tersebut dapat dikaitkan dengan peringkat perkembangan

  kanak-kanak.

  2.3.1 Pengenalan Arca

  a) Sejarah

  Arca ialah sesuatu seni yang dihasilkan untuk mewujudkan nilai estetika dan juga

  menyampaikan sesuatu mesej. Sesetengah arca juga digunakan untuk menjadi

  lambang sesuatu tempat serta menjadi perantaraan dalam upacara keagamaan

  dan pemujaan. Pengetahuan berkaitan arca telah bermula sejak 4500 tahuan yang

  lalu. Pengetahuan tentang arca ini pada mulanya adalah berkait rapat dengan ritual