Teknik menjawab spm baru

Click here to load reader

download Teknik menjawab spm baru

of 59

 • date post

  21-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.897
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Teknik menjawab spm baru

 • 1. TEKNIKMENJAWAB PENDIDIKAN ISLAM SPM OLEH : USTAZAH MAZNAH BT HJ MUSTAJAB GURU CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM SMK TTDI JAYA, SHAH ALAM

2. TIPS PELAJAR CEMERLANG 1. Kuasai semua tajuk dalam sukatan pelajaran. 2. Bertanya guru dan berbincang dengan rakan. 3. Buat jadual belajar sendiri dan patuhinya. 4. Banyakkan latih tubi. 5. Jaga kesihatan, makan minum, riadah, rehat dan cukup tidur. 3. 6. Solat lima waktu. Tambahkan solat dan puasa sunat. Banyakkan zikir, wirid dan doa. 7. Jangan lakukan maksiat. 8. Berkawan dengan orang yang rajin belajar. 9. Tahu teknik dan strategi menjawab soalan. 10. Minta keredhaan ibubapa & guru. TIPS PELAJAR CEMERLANG 4. TEKNIK MENJAWAB PENDIDIKAN ISLAM SPM FORMAT PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 1223 PERKARA KERTAS 1 KERTAS 2 Jenis Instrumen Objektif dan Subjektif Subjektif Bahagian A 5 soalan (Jawab semua) * objektif (aneka pilihan & isi tempat kosong) * 40 soalan (Jawab semua) Bahagian B * subjektif * 4 soalan (pilih 3) soalan 1 & 2 - wajib jawab soalan 3 & 4 - pilih satu Jumlah Markah 100 markah 100 markah Masa 2 jam 1 jam 40 minit Bahagian Akidah, Ibadat, Sirah & Adab Ayat , Hadis, Hafazan, Tajwid & Jawi 5. PEMBAHAGIAN MARKAH KERTAS 1 BIDANG AGIHAN SOALAN MARKAH BAHAGIAN A Semua Bahagian 40 markah BAHAGIAN B AKIDAH Ting 4 (10 markah) 20 markah Ting 5 (10 markah) IBADAT Ting 4 (10 markah) 20 markah Ting 5 (10 markah) SIRAH PILIH Khulafa' ar Rasyidin / Bani Umaiyah(6m) Tokoh (6m) ATAU 12 markah Bani Abbasiyah (6m) Tokoh (6m) ADAB PILIH Adab Ting 4 (8m) ATAU 8 markah Adab Ting 5 (8m) JUMLAH MARKAH 100 MARKAH 6. KERTAS 2 BIDANG JUMLAH TAJUK JUMLAH SOALAN AGIHAN MARKAH JUMLAH MARKAH AYAT KEFAHAMAN 13 5 10+6+8+10+10 44 HADIS 4 3 6+10+8 24 TAJWID 18 2 4+6 10 HAFAZAN 6 3 4+4+4 12 JAWI 2 6+4 10 JUMLAH 100 MARKAH 7. TEKNIK MENJAWAB SOALAN 1. MEMBACA BISMILLAH & DOA 2. PILIH VERSI RUMI @ JAWI 3. PENUHKAN MAKLUMAT DI KERTAS JAWAPAN 4. BACA & FAHAMI ARAHAN SOALAN 5. TIDAK MENULIS DI RUANGAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA 6. BACA SOALAN, GARIS KATA KUNCI & TULIS JAWAPAN SECARA RINGKAS DI KERTAS SOALAN 8. 7. TULIS NOMBOR SOALAN BERDASARKAN KERTAS SOALAN & JANGAN UBAH 8. TULIS PENDAHULUAN JAWAPAN/INTRO MENGIKUT URUTAN SOALAN * SPM 2006 : 3 (a) (ii)SPM 2006 : 3 (a) (ii) TerangkanTerangkan dua kebaikan menjaga kehormatan diri.dua kebaikan menjaga kehormatan diri. Dua kebaikan menjaga kehormatan diri ialah :Dua kebaikan menjaga kehormatan diri ialah : a.a. b.b. c.c. dd.. 9. 9. BERI JAWAPAN LEBIH DARIPADA YG DIMINTA 10. JAWAPAN : ISI/FAKTA & SEDIKIT HURAIAN. * Sekurang-kurangnya 5 atau 6 patah perkataan* Sekurang-kurangnya 5 atau 6 patah perkataan (supaya pemeriksa tidak membuat andaian terhadap(supaya pemeriksa tidak membuat andaian terhadap jawapan anda).jawapan anda). * Tepat dan jelas, BUKAN esei* Tepat dan jelas, BUKAN esei * Jangan menjawab 1 @ 2 perkataan sahaja atau* Jangan menjawab 1 @ 2 perkataan sahaja atau terlalu umum (tergantung).terlalu umum (tergantung). 11. PASTIKAN JAWAPAN TIDAK BERULANG. Contoh: Kesan syirik terhadap umat Islam (SPM 08)Contoh: Kesan syirik terhadap umat Islam (SPM 08) 1. iman menjadi lemah1. iman menjadi lemah 2. akidah terbatal2. akidah terbatal 12. SELANG BEBERAPA BARIS UNTUK MENJAWAB SOALAN BARU 10. 13. MULAKAN JAWAPAN DI HELAIAN BARU UNTUK SOALAN YANG BARU 14. TULISAN:: * guna pen hitam atau biru * cantik, kemas (boleh dibaca) * tidak menggunakan huruf ringkas * jangan guna liquid paper 15. BAHASA * mudah difahami * bukan loghat daerah 16. SEMAK , PASTIKAN SEMUA SOALAN DIJAWAB & IKAT KERTAS DENGAN BETUL 11. KERTAS 1 Bahagian A (40M) 1.Objektif : 20 soalan 2.Isi tempat kosong 20 soalan Bahagian B (60M) 1.Soalan 1 dan 2 wajib 2.Soalan 3 dan 4 pilihan MASA : 2 JAM KANDUNGAN : AKIDAH, IBADAT, ADAB & SIRAH 12. CONTOH ISI TEMPAT KOSONG KERTAS 1 SPM 2007 Soalan 35 dan Soalan 36 berdasarkan jadual dibawah. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Sumber Kewangan Kerajaan Abbasiyah Jizyah Fai Usyur 35 _________________ 36 _________________ 13. SOALAN 1 DAN 2 : WAJIB JAWABSOALAN 1 DAN 2 : WAJIB JAWAB (AQIDAH DAN IBADAT)(AQIDAH DAN IBADAT) SOALAN 3 DAN 4 : PILIH 1 SAHAJASOALAN 3 DAN 4 : PILIH 1 SAHAJA (ADAB DAN SIRAH)(ADAB DAN SIRAH) BENTUK SUBJEKTIF KERTAS 1 14. Soalan PengertianSoalan Pengertian * MESTI TEPAT, PADAT, JELAS * BIASANYA MAKSUD DARI SEGI ISTILAH KELEMAHAN CALON -Jawab konsep -Tidak faham istilah tersebut -Tidak hafal isi jawapan Contoh : 2 (c) Jelaskan maksud qazaf (SPM 2004) Qazaf ialah menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil 15. SOALAN PERBEZAANSOALAN PERBEZAAN TUNJUKKAN PERBEZAAN YANG JELASTUNJUKKAN PERBEZAAN YANG JELAS BUAT JADUALBUAT JADUAL PERBEZAAN MESTI ASPEK YANG SAMAPERBEZAAN MESTI ASPEK YANG SAMA DALAM SATU BARIS.DALAM SATU BARIS. Contoh : SPM 2005Contoh : SPM 2005 2(a)(ii) Huraikan dua perbezaan di antara ibadat2(a)(ii) Huraikan dua perbezaan di antara ibadat korban dengan akikah.korban dengan akikah. PerkaraPerkara KorbanKorban AkikahAkikah MasaMasa Masa tertentu Masa tertentu Hari tasyrikHari tasyrik Sebelum anak balighSebelum anak baligh AgihanAgihan dagingdaging Disedekah mentahDisedekah mentah Dimasak manisDimasak manis 16. CARA MENGATASI SESUATUCARA MENGATASI SESUATU PERKATAAN/PERBUATANPERKATAAN/PERBUATAN LIHAT DAHULU KEPADA SIAPALIHAT DAHULU KEPADA SIAPA SOALAN TERSEBUT DITUJUKAN.SOALAN TERSEBUT DITUJUKAN. ADAKAHADAKAH ANDA/PIHAKANDA/PIHAK BERKUASA/UMUMBERKUASA/UMUM.. JIKA DITUJUKAN KEPADA ANDAJIKA DITUJUKAN KEPADA ANDA,, JANGAN JAWAB :JANGAN JAWAB : 1.1. Mengenakan tindakanMengenakan tindakan tegas/menguatkuasakan undang-undang.tegas/menguatkuasakan undang-undang. 2.2. Membasmi (membunuh/merampas dll)Membasmi (membunuh/merampas dll) 17. JAWAPAN SEPATUTNYAJAWAPAN SEPATUTNYA DITULISDITULIS :: MENASIHATI MENASIHATI MELAPORKAN MELAPORKAN MENGAJAK ..MENGAJAK .. MEMBERITAHU PERBUATANMEMBERITAHU PERBUATAN TERSEBUTTERSEBUT .. 18. SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN ALASANALASAN 1.1. BOLEH JAWAB DALAM BENTUK JADUAL.BOLEH JAWAB DALAM BENTUK JADUAL. 2.2. JAWAPANJAWAPAN SAH / TIDAK SAHSAH / TIDAK SAH SAHAJA,SAHAJA, JANGAN JAWABJANGAN JAWAB BOLEH / TIDAKBOLEH / TIDAK BOLEH / BATAL / TIDAK BATAL.BOLEH / BATAL / TIDAK BATAL. 3.3. HUKUM SALAH, ALASAN BETUL (0 M)HUKUM SALAH, ALASAN BETUL (0 M) 4.4. HUKUM BETUL, ALASAN SALAH - DAPATHUKUM BETUL, ALASAN SALAH - DAPAT MARKAH HUKUM SAHAJA (1M )MARKAH HUKUM SAHAJA (1M ) 19. SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN ALASANALASAN CONTOH : SPM 2005CONTOH : SPM 2005 2 (c) (i) En. Zaini menyewakan rumahnya dengan bayaran sewa yang ditetapkan oleh penyewa. [2 markah] (ii) Puan Fatimah berkahwin dengan lelaki pilihannya selepas dua minggu diceraikan oleh suaminya tanpa disetubuhi. [2 markah] (iii) Puan Aisyah telah menuntut fasakh di Mahkamah Syariah Selangor kerana suaminya tidak berlaku adil mengikut syarak dalam melayani isteri-isterinya. [2 markah] 20. CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN 2(c)2(c) NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN (i)(i) SahSah Ketentuan sewa tidak disyaratkanKetentuan sewa tidak disyaratkan kepada pemberi sewa sahajakepada pemberi sewa sahaja (ii)(ii) SahSah Perempuan yang diceraikan tanpaPerempuan yang diceraikan tanpa disetubuhi tiada edahdisetubuhi tiada edah (iii)(iii) SahSah Harus fasakh apabila suami tidakHarus fasakh apabila suami tidak berlaku adil dalam poligamiberlaku adil dalam poligami 21. SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN ALASANALASAN CONTOH : SPM 2006CONTOH : SPM 20062 (c) (i) En. Rosli telah mengupah seseorang yang pernah menunaikan haji untuk mengerjakan haji bagi pihaknya kerana beliau lumpuh. [2 markah] (ii) Ishak menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak satu. Dua bulan kemudian beliau mewakilkan kawannya merujuk isterinya. [2 markah] 22. CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN 2(c)2(c) NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN (i)(i) Sah upahSah upah hajihaji En. Rosli termasuk dlm golonganEn. Rosli termasuk dlm golongan yang diharuskan upah hajiyang diharuskan upah haji (ii)(ii) Sah rujukSah rujuk Masih dalam tempoh edah danMasih dalam tempoh edah dan boleh diwakilkan atas persetujuanboleh diwakilkan atas persetujuan suami.suami. 23. SOALAN HUKUM DANSOALAN HUKUM DAN ALASANALASAN CONTOH : SPM 2007CONTOH : SPM 20072 (c) (i) Seorang isteri menuntut fasakh di mahkamah kerana sering dipukul oleh suaminya.[2 markah] (ii) En. Ahmad melakukan akikah untuk anaknya yang berumur tiga tahun. [2 markah] 24. CONTOH JAWAPANCONTOH JAWAPAN 2(c)2(c) NONO HUKUMHUKUM ALASANALASAN (i)(i) SahSah fasakhfasakh Dipukul suami termasuk di dalamDipukul suami termasuk di dalam sebab-sebab diharuskan fasakhsebab-sebab diharuskan fasakh (ii)(ii) SahSah akikahakikah Masa untuk melakukan akikahMasa untuk melakukan akikah adalah mulai anak lahir hinggaadalah mulai anak lahir hingga balighbaligh 25. SOALAN BERKEHENDAKKANSOALAN BERKEHENDAKKAN RUKUN / SYARATRUKUN / SYARAT JAWAPAN:JAWAPAN: 1.1. TIDAK PERLU KEPADA HURAIAN.TIDAK PERLU KEPADA HURAIAN. 2.2. BERI ISI SAHAJA TANPA HURAIAN.BERI ISI SAHAJA TANPA HURAIAN. 3.3. FAKTA YANG TEPAT.FAKTA YANG TEPAT. 26. CONTOH :CONTOH : SENARAIKAN TIGA RUKUNSENARAIKAN TIGA RUKUN SEMBELIHAN.SEMBELIHAN. TIGA RUKUN SEMBELIHAN IALAH :TIGA RUKUN SEMBELIHAN IALAH : 1.1. PENYEMBELIHPENYEMBELIH 2.2. BINATANG YANG HENDAKBINATANG YANG HENDAK DISEMBELIHDISEMBELIH 3.3. ALAT PENYEMBELIHANALAT PENYEMBELIHAN 27. SOALAN BIODATA TOKOHSOALAN BIODATA TOKOH Jawapan yang sesuai diberi:Jawapan yang sesuai diberi: 1.1. Nama sebenar.Nama sebenar. 2.2. Tarikh lahir dan tempat lahir.Tarikh lahir dan tempat lahir. 3.3. Gelaran sekiranya ada.Gelaran sekiranya ada. 4.4. Tarikh wafat dan umur.Tarikh wafat dan umur. 28. KERTAS 2 5 SOALAN WAJIB JAWAB SEMUA AYAT HAFAZAN HUKUM TAJWID KEMAHIRAN JAWI KEFAHAMAN HADIS KEFAHAMAN AYAT AL-QURAN MASA : 1 JAM 40 MINIT 29. ISI TEMPAT KOSONG SUSUN AYAT AYAT HAFAZAN 4 MARKAH 4 MARKAH KERTAS 2 BARIS AYAT 30. KELEMAHAN - TIDAK HAFAZ - TERTING