Carta Perakaunan Akruan 1GFMAS (Slide)

download Carta Perakaunan Akruan 1GFMAS (Slide)

of 33

 • date post

  01-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Carta Perakaunan Akruan 1GFMAS (Slide)

 • CARTA AKAUN AKRUAN 1GFMAS

 • ASAS CADANGAN

  MPSAS 1 Persembahan

  Penyata Kewangan

  Carta Perakaunan

  (COA) berasaskan

  tunai ubah suai

  Pekeliling Perbendaharaan

  5/2004 Kod Penjenisan Hasil

  dan Belanja

  Bajet Berdasarkan

  Objek Am

 • CARTA AKAUN SEDIA ADA

  PP 5/2004

  BELANJA

  10000 - Emolumen

  20000 - Bekalan &

  Perkhidmatan

  30000 - Aset

  40000 Pemberian &

  Kenaan Bayaran

  Tetap

  50000 Perbelanjaan

  Lain PP 5/2004

  HASIL

  60000 - Hasil Cukai

  70000 - Hasil Bukan

  Cukai

  80000 - Pelbagai Terimaan

  90000 - Hasil

  Wilayah Persekutuan

 • PROFIL CARTA AKAUN SEDIA ADA

  Objek Am

  10000

  Objek Sebagai

  11000

  Objek Kumpulan

  Lanjut

  11100

  Objek Lanjut

  11101

 • PROFIL CARTA AKAUN AKRUAN

  Jenis Akaun

  1 aksara

  (huruf)

  Kelas Akaun

  2 aksara

  (nombor)

  Sub Kelas

  1 aksara

  (nombor)

  Siri

  1 aksara

  (nombor)

  Sub Siri

  3 aksara

  (nombor)

  Mengekalkan Kod Sedia ada Perbelanjaan dan Hasil PP 5/2004 dengan tambahan kod-

  kod yang melibatkan perakaunan akruan

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN

  3 aksara (nombor)

  merujuk kepada senarai

  terperinci

  Sub Siri

  (999)

  1 aksara (nombor)

  merujuk kepada jenis

  akaun

  Siri

  (9)

  1 aksara (nombor)

  merujuk kepada

  klasfikasi dan kategori akaun

  seperti di dalam nota

  kepada penyata

  kewangan

  Sub Kelas Akaun

  (9)

  2 aksara (nombor)

  merujuk pengkelasan akaun dalam

  penyata kewangan

  Kelas Akaun

  (99)

  1 aksara (alpha)

  merujuk kepada jenis

  akaun utama yang terdapat

  di dalam Penyata

  Kewangan

  Jenis Akaun

  (A)

  Mengekalkan Kod Sedia ada Perbelanjaan dan Hasil PP 5/2004 dengan tambahan kod-

  kod yang melibatkan perakaunan akruan

 • JENIS AKAUN

  Jen

  is A

  kau

  n

  B - Belanja

  H - Hasil

  A - Aset

  L - Liabiliti

  E - Ekuiti

 • PERBELANJAAN

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN PERBELANJAAN

  JENIS AKAUN

  B

  1 aksara (alpha) B merujuk kepada jenis akaun utama perbelanjaan yang terdapat di dalam Penyata Kewangan

  KELAS AKAUN

  99

  2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan akaun perbelanjaan dalam Penyata Kewangan

  SUB KELAS AKAUN

  9

  1 aksara (nombor) merujuk kepada klasfikasi dan kategori perbelanjaan seperti di dalam nota kepada Penyata Kewangan

  SIRI

  9

  1 aksara

  (nombor) merujuk kepada jenis akaun perbelanjaan

  SUB SIRI

  999

  3 aksara (nombor) merujuk kepada senarai perbelanjaan terperinci

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN

  PERBELANJAAN JENIS

  AKAUN

  B

  KELAS AKAUN

  99

  2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan akaun dalam penyata kewangan

  01 Gaji, Upahan & Manfaat Pekerja

  02 Perkhidmatan & Bekalan

  SUB KELAS AKAUN

  9

  SIRI

  9

  SUB SIRI

  999

  03 - Aset Tidak Dipermodalkan

  04 Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap

  05 Perbelanjaan Perbelanjaan Lain

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN PERBELANJAAN

  JENIS AKAUN

  B

  1 aksara (alpha) B merujuk kepada jenis akaun utama iaitu Belanja

  KELAS AKAUN

  01

  2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan akaun bagi Belanja

  Gaji, Upahan & Manfaat Pekerja

  SUB KELAS AKAUN

  1

  1 aksara (nombor) merujuk kepada klasfikasi dan kategori akaun

  Emolumen

  SIRI

  1

  1 aksara (nombor) merujuk kepada jenis akaun

  Gaji & Upahan

  SUB SIRI

  101

  3 aksara (nombor) merujuk kepada senarai terperinci

  Gaji Kakitangan Awam

  Kekalkan kod seperti PP 5/2004

 • PERIHAL KOD PENJENISAN SEDIA ADA 5/2004

  KOD CARTA AKAUN AKRUAN

  EMOLUMEN 10000 B0110000

  GAJI DAN UPAHAN 11000 B0111000

  GAJI KAKITANGAN AWAM

  11100 B0111100

  GAJI BIASA KAKITANGAN AWAM

  11101 B0111101

  PERBANDINGAN KOD SEDIA ADA DAN KOD CARTA AKAUN AKRUAN - PERBELANJAAN

 • PERIHAL KOD CARTA AKAUN AKRUAN

  SUSUT NILAI HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN B3100000

  HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN B3130000

  BANGUNAN DAN PEMBAIKAN BANGUNAN B3132000

  BANGUNAN KEDIAMAN B3132101

  CONTOH KOD BARU DIWUJUDKAN - PERBELANJAAN

 • HASIL

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN HASIL

  JENIS AKAUN

  H

  KELAS AKAUN

  99

  2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan akaun dalam penyata kewangan

  01 Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran

  02 Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran

  SUB KELAS AKAUN

  9

  SIRI

  9

  SUB SIRI

  999

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN HASIL

  JENIS AKAUN

  H

  aksara (alpha) H merujuk kepada jenis akaun utama iaitu Hasil

  KELAS AKAUN

  01

  2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan akaun bagi Hasil

  Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran

  SUB KELAS AKAUN

  6

  1 aksara (nombor) merujuk kepada klasfikasi dan kategori akaun

  Cukai

  SIRI

  1

  1 aksara (nombor) merujuk kepada jenis akaun

  Cukai Langsung

  SUB SIRI

  101

  3 aksara (nombor) merujuk kepada senarai terperinci

  Cukai Pendapatan Individu

  Mengekalkan Kod Sedia ada Perbelanjaan dan Hasil PP 5/2004

 • PERIHAL KOD PENJENISAN SEDIA ADA 5/2004

  KOD CARTA AKAUN AKRUAN

  HASIL CUKAI 60000 H0160000

  CUKAI LANGSUNG 61000 H0161000

  CUKAI PENDAPATAN 61100 H0161100

  CUKAI PENDAPATAN PETROLEUM

  61103 H0161103

  PERBANDINGAN KOD SEDIA ADA DAN KOD CARTA AKAUN AKRUAN - HASIL

  * URUSNIAGA BUKAN PERTUKARAN

 • PERIHAL KOD PENJENISAN SEDIA ADA 5/2004

  KOD CARTA AKAUN AKRUAN

  HASIL BUKAN CUKAI 70000 H0270000

  PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PERKHIDMATAN

  72000 H0272000

  BAYARAN IKTISAS 72100 H0272100

  BAYARAN MAHKAMAH 72101 H0272101

  PERBANDINGAN KOD SEDIA ADA DAN KOD CARTA AKAUN AKRUAN - HASIL

  * URUSNIAGA DENGAN PERTUKARAN

 • PERIHAL KOD CARTA AKAUN AKRUAN

  PELBAGAI TERIMAAN H0280000

  KEUNTUNGAN ATAS PELUPUSAN ASET H0284000

  TANAH H0284100

  TANAH KEDIAMAN H0284101

  CONTOH KOD BARU DIWUJUDKAN - HASIL

 • ASET

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN ASET

  JENIS AKAUN

  A

  KELAS AKAUN

  99

  2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan akaun dalam penyata kewangan

  01 Tunai dan Kesetaraan Tunai

  02 Cukai dan Pindahan Boleh Diperoleh

  03 Akaun Belum Terima

  04 Akaun Belum Terima (Amanah Kerajaan)

  05 Perbelanjaan Terdahulu

  06 Inventori Untuk Digunakan

  07 Inventori Untuk Dijual

  08 Inventori Untuk Digunakan (Sistem Luar)

  09 Inventori Untuk Dijual (Sistem Luar)

  10 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal

  11 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal

  SUB KELAS AKAUN

  9

  SIRI

  9

  SUB SIRI

  999

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN ASET KOD TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI

  A -

  Ase

  t

  01

  Tun

  ai &

  Ke

  seta

  raan

  Tu

  nai

  1 - Wang Tunai di Bank

  1 Bank Pusat

  2 - Bank Bayaran

  3 - Bank Terimaan

  4 - Bank EFT

  5 - Bank Agen 1

  6 - Bank Agen 2

  7 Panjar

  8 Bank Amanah 2 - Wang Tunai di

  Tangan 1 - Panjar Wang

  Runcit

  2 Wang Tunai Belum Dibankkan

  4 Deposit Jangka Pendek 3 bulan ke bawah

  1 - Wang Amanah

  2 - Am

  JENIS AKAUN

  KELAS AKAUN

  SUB KELAS AKAUN SIRI SUB SIRI

  A 01 9 9 999

  100 Ibu Pejabat

 • PERIHAL KOD PENJENISAN SEDIA ADA 5/2004

  KOD CARTA AKAUN AKRUAN

  ASET 30000

  HARTANAH, LOJI & PERALATAN

  A1430000

  TANAH & PEMBAIKAN TANAH

  31000 A1431000

  TANAH 31100 A1431100

  TANAH KEDIAMAN 31101 A1431101

  PERBANDINGAN KOD SEDIA ADA DAN KOD CARTA AKAUN AKRUAN - ASET

 • PERIHAL KOD CARTA AKAUN AKRUAN

  CUKAI DAN PINDAHAN BOLEH DIPEROLEH A0200000

  HASIL CUKAI A0260000

  CUKAI LANGSUNG A0261000

  CUKAI PENDAPATAN A0261100

  CONTOH KOD BARU DIWUJUDKAN ASET

 • LIABILITI

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN LIABILITI

  JENIS AKAUN

  L

  KELAS AKAUN

  99

  2 aksara (nombor) merujuk pengkelasan akaun dalam penyata kewangan

  01 Akaun Belum Bayar

  02 Cukai Dan Pindahan Terdahulu

  03 Pendapatan Terdahulu

  04 Peruntukan

  05 Pelan Persaraan Dan Gratuiti

  06 Pinjaman

  07 - Liabiliti Pajakan Kewangan Dalam Negeri

  08 Liabiliti Pajakan Kewangan Luar Negeri

  09 Liabiliti Perjanjian Konsesi Dalam Negeri

  SUB KELAS AKAUN

  9

  SIRI

  9

  SUB SIRI

  999

 • PROFAIL CARTA AKAUN AKRUAN KOD LIABILITI ABB DI BAWAH URUSNIAGA PERTUKARAN

  L - L

  IAB

  ILIT

  I

  01

  Aka

  un

  Be

  lum

  Bay

  ar 1 - Emolumen

  1 Gaji & Upahan

  2 Elaun & Imbuhan Tetap

  3 Sumbangan Berkanun

  2 Bekalan & Perkhidmatan

  1 Perjalanan & Sara Hidup