Faktor faktor yang mempengaruhi sikap wanita

of 14 /14

Embed Size (px)

Transcript of Faktor faktor yang mempengaruhi sikap wanita

 • Berkenaan dengan tahap literasi komputer yang rendah di golongan wanita Taiwan terutama antara lingkungan 55 -74 tahun. Seramai 204 wanita dalam lingkungan umur antara 39 -59. 204 wanita ini dipilih untuk menyertai satu kelas kemahiran komputer selama 8 minggu. 24 orang pelajar Kolej diambil sebagai fasilitator untuk kelas komputer tersebut. Pemerhatian, temuduga bersemuka dan melalui telefon digunakan untuk menilai sikap peserta sebelum dan selapas menhadiri kelas komputer tersebut. SPSS19.0 digunakan untuk menanalisis data kuantitatif yang didapati. Faktor-faktor seperti cara keyin, batasan fizikal, perbezaan buday, kecapaian komputer dan peluang pembelajaran yang mempengaruhi sikap positif terhadap pengaplikasian komputer.

 • Literasi KomputerIlmu dan kemahiran yang patut dikuasai oleh seseorang untuk membantu pembelajaran. (Smaldino et al., 2012)

  Pengetahuan dan kebolehan untuk menggunakan komputer dan teknologi yang berkaitan dengan berkesan.(Wikipedia, 2011)

 • Video Literasi Komputer 1

 • Video Literasi Komputer 2

 • LATAR BELAKANG

  Kajian ini di buat di ChiaYi, Taiwan dengan subjek seramai 204 orang wanita dalam lingkungan umur antara 35 59 tahun. Subjek yang dipilih mempunyai latar belakang berbeza yang merangkumi tahap pendidikan, berpekerjaan, umur, pemilikan komputer, dan pemilikan komputer. Kebanyakan peserta kelas komputer tersebut mempunyai kemahiran yang minimum tentang komputer.

 • Isi Kandungan Kelas Komputer yang ditawarkan

 • 21745426

  Chart1

  2159

  Bilangan (orang)

  Column1

  Column2

  Sheet1

  umurBilangan (orang)Column1Column2

  594.5

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • Chart1

  2.743.2

  3.463.59

  4.134.01

  3.353.52

  Before Class

  After Class

  Sheet1

  Before ClassAfter Class

  Anxiety2.743.2

  Liking3.463.59

  Usefulness4.134.01

  Overall3.353.52

  To resize chart data range, drag lower right corner of range.

 • KeputusanSelepas kelas komputer selama 8 minggu, Sikap dan minat terhadap komputer menunjukkan peningkatan.Tahap kerungsingan menurun. Peserta juga berperspesi komputer berguna dan membantu untuk mereka.Peserta yang mempunyai komputer tidak menunjukkan perbezaan ketara sebelum dan selepas kelas komputer.

 • Rumusan UlasanPengkaji mencadangkan perhatian patut diberikan kepada cara key-in data kerana cara kemasukan data untuk BC agak kompleks.Masalah penglihatan disebabkan oleh umur juga patut diambil perhatian.Batasan budaya kepada penduduk tetap dari luar negara perlu diambilkira dari segi bahasa dan budaya.Pencapaian dan pemilikan komputer juga faktor tolakan.Kelas dan nota kursus yang memudahkan golongan wanita perlu dipertimbangkan.

 • Perhatian dan peluang yang sama perlu diberikan kepada semua golongan terutama pengguna wanita dalam kemahiran literasi komputer.

 • http://www.slideshare.net/missng000/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-sikap-wanita-terhadap-computer-dalamWordpress: http://wp.me/41HP2T4 : http://www.slideshare.net/missng000/a4-28524440

  ********