Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

of 17 /17
Faktor2 yang Mempengaruhi Pengangguran

Embed Size (px)

description

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

Transcript of Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran

  • 1. Faktor2 yang Mempengaruhi Pengangguran

2. Sebab2 Berlaku Pengangguran 1. Kitaran Perniagaan 2. Permintaan agregat yang rendah 3. Kejatuhan dalam penawaran agregat 4. Sebab lain 3. Kitaran Perniagaan Kegiatan ekonomi yg mengalami turun naik / keadaan ekonomi yg tidak menentu Bila ekonomi stabil- permintaan agregat tinggi dan kadar pengangguran rendah Bila eko. tidak stabil- tingkat keluaran negara merosot, bekalan wang berkurangan, permintaan agregat rendah, dan pengangguran meningkat 4. Permintaan agregat yang rendah Kalau permintaan agregat rendah, berlaku lebihan penawaran agregat Memaksa pengeluar mengurangkan keluarannya Banyak pekerja diberhentikan- menganggur Bocoran melebihi suntikan 5. Kejatuhan dalam penawaran agregat Kerajaan bagi cukai mahal kepada pengeluar, pengeluar terbeban Bagi kurangkan beban, ramai pekerja diberhentikan kerja- menganggur Kenaikan kos boleh berlaku jika kesatuan sekerja minta upah ditingkatkan Ramai tenaga kerja diberhentikan + dikurangkan 6. Sebab lain Pertumbuhan penduduk secara relatifnya lebih tinggi Perkembangan dalam tingkat teknologi Perubahan musim Kekurangan mobiliti buruh Kekurangan maklumat buruh Ketidaksesuaian kemahiran buruh Sikap buruh yg memilih pekerjaan Ketidakpuasan dalam pekerjaan Dasar upah minimum Ketidakstabilan politik 7. Kesan Pengangguran Terhadap Sosioekonomi 1. Pembaziran sumber 2. Pertumbuhan ekonomi terjejas 3. Pendapatan per kapita berkurangan 4. Taraf hidup merosot 5. Kemahiran buruh akan hilang 6. Kadar kemiskinan meningkat 7. Masalah sosial 8. Ketidakstabilan politik 8. Cara Mengurangkan Pengangguran dan Meningkatkan Peluang Pekerjaan 1. Dasar fiskal mengembang 2. Dasar kewangan mengembang 3. Menambahkan peluang pekerjaan 4. Perancangan pembangunan sumber tenaga menusia 5. Kemahiran dan latihan buruh 6. Penyebaran maklumat yg lengkap 7. Reformasi tanah 8. Perancangan keluarga 9. Dasar fiskal mengembang Masalah pengangguran yg berlaku menunjukkan perbelanjaan agregat kurang daripada penawaran agregat Cara tingkatkan perbelanjaan- melalui dasar belanjawan kurangan Mengurangkan cukai dan tambah perbelanjaan kerajaan Bila perbelanjaan meningkat ekonomi bertambah baik, banyak firma ditubuhkan dan tenaga buruh bertambah-pengangguran akan berkurangan 10. Dasar Kewangan Mengembang Digunakan dengan menambahkan bekalan wang di pasaran-kadar bunga turun-kurangkan kos meminjam-pelaburan meningkat- perbelanjaan agregat meningkat-ekonomi berkembang-permintaan buruh bertambah- pengangguran akan berkurangan 11. Menambahkan peluang pekerjaan Dapat diwujudkan dengan mewujudkan peluang2 pekerjaan baharu/mengembangkan sektor2 ekonomi yg berpotensi Membuka tanah baharu-pertanian, perternakan-masalah pengangguran bermusim dan pengangguran x ketara dapat dikurangkan Menyediakan tapak2 perindustrian dan menyediakan intensif2 tertentu 12. Perancangan Pembangunan Sumber Tenaga Manusia Bagi mengatasi masalah pengangguran struktur-apabila berlaku kekurangan kemahiran buruh Perlunya perancangan yg sistematik dalam pembangunan sumber tenaga manusia Pembentukan modal insan di institusi pengajian tinggi/institusi kemahiran 13. Kemahiran dan Latihan buruh Latihan kemahiran buruh dalam bidang teknik dan vokasional Pihak berkuasa perlu menambahkan institusi teknik dan vokasional-politeknik Mobiliti buruh akan bertambah-bantu mereka dapatkan pekerjaan 14. Penyebaran maklumat yang lengkap Pengangguran geseran berlaku disebabkan kekurangan maklumat tentang pekerjaan Pihak berkuasa perlu memastikan majikan menyediakan dan menyebarkan maklumat yg secukupnya tentang hal2 pekerjaan (jenis,tempat,gaji, dll) Maklumat boleh disebarkan melalui media cetak, media elektronik dll 15. Reformasi Tanah Sektor pertanian-sektor yg amat penting Pihak berkuasa perlu menambahkan lagi pembukaan tanah2 baharu FELDA, FELCRA. KEJORA, KETENGAH dan KESEDAR 16. Perancangan Keluarga Dilaksanakan di negara2 yg mengalami kadar pertumbuhan penduduk yg tinggi sedangkan peluang pekerjaan terhad Mengurangkan pertambahan bilangan penduduk dan mengurangkan penawaran tenaga buruh Kaedah yg mengambil masa yg panjang untuk melihat kesannya 17. Terima Kasih