Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pembelajaran Bahasa

of 15/15
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi SPB Pensyarah : Prof. Dr Mohamed Amin Embi Nama : Nurul Aisyah Binti Kamrozzaman No Matrik : P 73678
 • date post

  10-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  199
 • download

  12

Embed Size (px)

Transcript of Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pembelajaran Bahasa

 1. 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi SPB Pensyarah : Prof. Dr Mohamed Amin Embi Nama : Nurul Aisyah Binti Kamrozzaman No Matrik : P 73678
 2. 2. Motivasi Jantina Etnik Dan Budaya Tempoh Pembelajaran Sosio- Ekonomi
 3. 3. 1. Motivasi Ellis (1994a) usaha yang dilakukan oleh pelajar dalam pembelajaran bahasa kedua hasil daripada keperluan dan keinginan untuk mempelajarinya. Menurut Ehrman (1990), Macaro (2001), Oxford & Nyikos (1989) pelajar yang bermotivasi tinggi secara sedar dan terkawal akan berusaha dan menghabiskan masa mempraktikkan SPB dengan konsisten.
 4. 4. Gardner (1985) menyatakan bahawa tahap seseorang itu bekerja dan berusaha untuk mempelajari bahasa kerana keinginannya untk melakukan demikian dan pengalaman merasakan kepuasan ketika menjalakan aktiviti tersebut. Gardner dan Lambert (1972) : a) Motivasi integratif b) Motivasi instrumental
 5. 5. 2. Jantina Maccoby dan Jaklin (1974) Apitud lisan perempuan berbeza dengan lelaki dan kemahiran lisan perempuan bermula daripada kanak-kanak dan matang dengan cepat berbanding dengan lelaki. Ehrman & Oxford 1989: Green & Oxford 1995: Politzer Pelajar perempuan lebih kerap menggunakan SPB berbanding lelaki. Green & Oxford 1995 Pelajar perempuan menggunakan strategi memori, metakognitif, afektif dan sosial lebih kerap daripada lelaki.
 6. 6. Zamri (2004) Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan kemahiran mendengar dan menulis manakala perempuan banyak SPB membaca. Cross (1983) Jantina guru memainkan peranan dalam SPB belajar sebagai role model.
 7. 7. 3. Etnik Dan Budaya Pennycook 1997 & Pierson 1996 : Perbezaan budaya dan sistem pendidikan menghasilkan kekuatan dan kelemahan dalam diri pelajar. Surtridge 1997 : Sesetengah pelajar gemar bercakap kerana dibesarkan dalam masyarakat yang bebas dan terbuka. Liu & Littlewood 1997 : kelompok yang sama mempunyai corak belajar yang hampir sama dan berbeza dengan kelompok lain.
 8. 8. Omalle & Chamot 1990 : Negara asal atau etnik memberi kesan ke atas mudah atau sukarnya melaksanakan SPB baru. Lin & Yi 1997 : Masyarakat Asia lebih senyap dan kurang bercakap berbanding budaya Amerika yang suka bersaing. Oxford 1994 : Orang Asia lebih suka mengunakan strategi mengingat dan menghafal berbanding (Oxford & Burry-Stock 1995) orang latin yang kerap membina gaya pembelajaran global berdasarkan interaksi sosial.
 9. 9. 4. Tempoh Pembelajaran Kajian Ehrman (1990) : Pelajar yang sudah lama belajar cenderung menggunakan lebih banyak SPB Politzer ( 1983 ) : Pelajar yang berada di tahap tinggi lebih banyak mengunakan strategi positif Sanders (2004) : Pelajar yang mempunyai pengalaman menggunakan banyak SPB berbanding kurang empat tahun
 10. 10. Ramirez (1986) : Sesetengah SPB hanya kerap di gunakan di tahap tertentu. Cth : Tahap pertengahana kerap mengunakan metakognitif berbanding tahap permulaan (omalley dan rakan-rakan 1985a) Prokop (1989) : Pelajar yang mempelajari bahasa 3-4 tahun kerap menggunakan pedekatan global dalam tugasan bahasa.
 11. 11. 5. Sosio - Ekonomi Ballantine (1993), Musgrave (1974), Trusty (1998) : Ibu bapa merupakan pengaruh besar dalam percapaian anak-anak. The National Child Development Study (1972) : Golongan status tinggi mempunyai kecerdasan kognisi lebih tinggi berbanding status rendah. Hess dan Shipman (1970) : Ibu yang berstatus pertengahan mampu menggunakan bahasa yang mudah difahami, arahan yang jelas dan menarik perhatian berbanding ibu yang berstatus rendah.
 12. 12. Dua Elemen Utama Dalam Sosio-ekonomi Latar Belakang Akademik Ibu Bapa Pendapatan Keluarga
 13. 13. A) Latar belakang Akademik Ibu Bapa. Slavin (1997) Ibu bapa yang kurang pendidikan akan membesarkan anak-anak tanpa persediaan dan rujukan intelektual yang mencukupi dan beranggapan pembelajaran berlaku secara semula jadi. Kajian Faizahani (2002) ibu bapa yang mempunyai pendidikan baik sentiasa mengambil berat tentang penmbelajaran anak mereka.
 14. 14. b) Pendapatan keluarga Mohd Nazali dan rakan-rakan (1999) : Pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi lebih banyak menggunakan strategi berbanding pelajar daripada keluarga berpendapatan sederhana atau rendah.
 15. 15. Sekian Terima Kasih