Penjelasan pelanggaran terma kontrak perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan (kbk)

download Penjelasan pelanggaran terma kontrak perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan (kbk)

of 30

Embed Size (px)

description

Penjelasan Pelanggaran Kontrak dan terma Perkhidmatan Kebersihan bangunan dan kawasan

Transcript of Penjelasan pelanggaran terma kontrak perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan (kbk)

  • 1. PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN(KBK) PEMATUHAN KONTRAK DAN PEMAKAIAN SKOP PERKHIDMATAN PENJELASAN MENGENAITERMA DAN PELANGGARAN SYARAT KONTRAK UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON

2. LATAR BELAKANG & PENDAHULUAN Pihak KPM telah menswastakan perkhidmatan KBK dengan hasrat untuk memastikan kualiti perkhidmatan yang baik diberikan di semua Institusi-institusi Pendidikan/ Sekolah di bawah KPM. Oleh yang demikian, diharap penjelasan ini dapat meningkatkan kefahaman kepada Jabatan Pengguna dari segi penguatkuasaan kontrak bagi mengelak timbulnya isu kekeliruan dan ketidakfahaman berkaitan dokumen kontrak. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 3. LATAR BELAKANG & PENDAHULUAN Diharap Jabatan Pengguna berupaya memastikan perkhidmatan yang diberikan dapat memberi nilai faedah yang baik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan (value for money) kepada pihak kerajaan. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 4. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 1. Pihak Kontraktor diberi amaran sebelum dikenakan tindakan pemotongan bayaran Tiada surat amaran akan dikeluarkan sebelum tindakan pemotongan bayaran dikenakan. Surat amaran akan dikeluarkan selepas pemotongan dikenakan supaya kesalahan yang sama tidak berulang 2. Pihak Kontraktor dimaklumkan terlebih dahulu bagi persediaan sebelum diaudit Tiada sebarang pemakluman dimaklumkan sebelum melaksanakan pemantauan kerana pihak kontraktor perlu sentiasa melaksanakan perkhidmatan dengan cemerlang A. PENGURUSAN PEKERJA UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 5. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 3. Tindakan denda secara backdated Tindakan pemotongan bayaran secara backdated boleh dikenakan sekiranya terdapat bukti pelanggaran terma-terma kontrak oleh pihak kontraktor 4. Pekerja yang berumur melebihi 58 tahun Bagi pekerja yang melebihi Tempoh had umur 58 tahun boleh dipertimbangkan dengan syarat dipersetujui oleh pihak kerajaan serta mempunyai rekod kesihatan yang baik dan disahkan oleh Hospital/ Klinik Kerajaan Sahaja. Klausa 7.1 (d) UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 6. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 5. Jawatan Penyelia, pemandu lori dan kelindan lori dimasukkan ke dalam jumlah pekerja bagi setiap zon sekolah Pihak Kerajaan tiada halangan jika kos yang melibatkan keperluan pekerja tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor 6. Memotong jaminan bon pihak kontraktor yang telah tamat tempoh kontrak Kerajaan berhak memotong apa- apa wang yang kena dibayar kepada kontraktor oleh kerajaan, sama ada sebagai denda atau pampasan daripada mana-mana perjanjian yang ditandatangani dengan kerajaan. Pemotongan jaminan bon adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat bon pelaksanaan. Klausa 12.3 UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 7. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 1. Ketidakhadiran pekerja tanpa menjejaskan mutu perkhidmatan Pihak syarikat dikenakan tindakan pemotongan bayaran seperti berikut : Pemotongan = (GPS/30.5)*BH*BP GPS : Gaji Pokok Sebulan BH : Bilangan hari tidak bertugas BP : Bilangan pekerja tidak bertugas Klausa 12.2 2. Ketidakhadiran pekerja yang menjejaskan kualiti perkhidmatan Pihak syarikat dikenakan tindakan denda sebanyak 20% daripada nilai kontrak bulanan bagi premis yang terlibat. Klausa 12.1 (d) B. KUALITI DAN PERKHIDMATAN UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 8. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 3. Ketidakcukupan pekerja (sepanjang bulan tanpa pengganti Pihak syarikat dikenakan tindakan denda sebanyak 20% daripada nilai kontrak bulanan bagi premis yang terlibat. Klausa 12.1 (d) 4. Pekerja hadir tapi tidak melaksanakan tugas Pihak syarikat dikenakan tindakan denda sebanyak 20% daripada nilai kontrak bulanan bagi premis yang terlibat. Klausa 12.1 (d) 5. Khidmat pasukan pemotong rumput bergerak Boleh menubuhkan pasukan memotong rumput bergerak tanpa menjejaskan bilangan pekerja di sekolah dan kos ditanggung oleh pihak kontraktor UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 9. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 6. Hari sabtu dimasukkan sebagai hari cuti Pihak kontraktor perlu melaksanakan perkhidmatan pada setiap hari (mengikut negeri- negeri) seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.Tempoh hari bekerja dan cuti adalah seperti yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Klausa 2 (d) 7. Masa bertugas bagi pekerja di sekolah dua sesi juga dibahagikan kepada dua sesi bekerja Pihak kerajaan tiada halangan dengan perkara ini.Walau bagaimanapun pembahagian sesi bekerja ini harus mengikut kesesuaian dan mendapat persetujuan dari pihak kerajaan Lampiran B (Skop Perkhidmatan) Klausa (f) UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 10. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 8. Memohon bayaran tambahan sekiranya diarah bertugas pada hari ahad Tiada bayaran tambahan untuk tugas pada hari ahad kerana berada di luar skop kontrak 9. Tempoh penggantian pekerja dalam masa 2 jam perlu diubah Perkara tersebut tidak dapat dipertimbangkan buat masa ini. Klausa 8.4 10. Menjalankan kerja yang tiada dalam skop perkhidmatan Kerja-kerja yang dijalankan adalah di luar skop perkhidmatan. Pihak kerajaan tidak boleh membayar atas perkhidmatan yang tidak dibekalkan atau diberikan oleh kontraktor kerana ia melibatkan penambahan kos perkhidmatan Lampiran B (Skop Perkhidmatan) UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 11. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 11. Pemotongan rumput luar pagar (2 kaki) Pemotongan rumput 2 kaki dari pagar sekolah perlu dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun jika kawasan tersebut berada dalam premis persendirian, pemotongan rumput tidak perlu dilaksanakan. 12. Punca kuasa bagi menjalankan pemantauan dan pemotongan Mana-mana Ketua Jabatan, pegawai atau kakitangan KPM, JPN, PPD, IPG, Pusat Koko, Pusat Matrikulasi, agensi atau sekolah (Pengetua/ GB) yang berkenaan dalam perjanjian kontrak telah diberi kuasa sepenuhnya oleh KSU dalam memastikan pelaksanaan kerja dijalankan dengan sempurna oleh pihak kontraktor yang berkaitan. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 12. PEKELILING PEROLEHAN BIL. 1 TAHUN 2011 BIL. ISU TINDAKAN RUJUKAN 1. Pemilihan jenama peralatan/ barangan yang bebas selagi mematuhi piawaian yang ditetapkan Pihak kontraktor perlu melaksanakan perkhidmatan dengan menggunakan bahan, kenderaan, mesin, peralatan atau kelengkapan yang digunakan seperti yang dinyatakan dalam dokumen kontrak. Klausa 2(b) 2. Peralatan yang perlu berada dalam zon sekolah/ kontrak Peralatan yang diperlukan berada dalam zon sekolah/ kontrak perlu ada sewaktu pelaksanaan pemantauan dijalankan C. PEMBEKALAN PERALATAN/ BAHAN UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 13. SKOP PERKHIDMATAN a) melaksanakan Perkhidmatan mengikut Skop Perkhidmatan seperti di lampiran B (m/s: 33); b) Melaksanakan perkhidmatan menggunakan bahan dan peralatan seperti di lampiran C dan lampiran D; c) Mempunyai Polisi Insurans Perlindungan yang meliputi perlindungan untuk Kerajaan, harta benda yang dikawal dan pekerja. d) Melaksanakan perkhidmatan dengan menggaji pekerja mengikut skim perkhidmatan pekerja seperti Lampiran G. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 14. LAMPIRAN B 1. Membuang semua sampah sarap dan bahan- bahan buangan di tapak pelupusan sampah yang dibenarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan; 2. menanggung kos / saman/ denda yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan berkenaan di atas kesalahan berhubung pembuangan sampah sarap yang dikendalikan oleh Kontraktor; UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 15. LAMPIRAN B 3. membekal baja bagi pokok-pokok bunga dan pokok besar berdasarkan senarai yang ditetapkan dalam tender; 4. apabila diperlukan, Kontraktor hendaklah membekalkan seorang atau lebih pekerja untuk menjalankan kerja-kerja yang ditentukan; 5. Masa bertugas bagi pekerja adalah dari 7.00 pagi hingga 4.00 petang bagi sekolah satu sesi dan 7.00 pagi hingga 6.00 petang bagi sekolah dua sesi; UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 16. LAMPIRAN B 6. Kontraktor hendaklah memastikan rekod kedatangan pekerja dan jadual bertugas dikemas kini pada setiap hari; 7. Kontraktor hendaklah membayar gaji pekerja pada minggu pertama pada bulan berikutnya; 8. Kontraktor hendaklah meletakkan tanda AMARAN ketika kerja-kerja pembersihan sedang dilakukan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan kepada pelajar-pelajar dan juga kakitangan sekolah/ Institusi Pelajaran berkenaan; UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 17. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 18. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 19. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 20. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 21. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 22. KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMASTIKAN Pemakaian seragam atau uniform kontraktor dan tanda nama semasa melaksanakan tugas; Melaksanakan perkhidmatan mengikut arahan Kerajaan pada setiap masa; Melaksanakan perkhidmatan dengan profesional, berdisplin, sopan dan berbudi bahasa. UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 23. TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR Membaiki kerosakan milik Kerajaan berpunca dari kecuaian pekerja; Apa-apa berkenaan dengan kebajikan pekerja; Perlindungan insurans pekerja; Perbelanjaan pengangkutan pekerja dari dan ke premis; Penginapan dan tempat tinggal pekerja Perbelanjaan makanan dan minuman pekerja UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET PPD PORT DICKSON 24. TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR Caruman KWSP dan PERKESO; Perbelanjaan perubatan dan rawatan pekerja; Penyimpanan dan tempat penyimpanan peralatan