Standard Guru Vokasional Malaysia

of 37 /37
STANDARD GURU VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 9 Ogos 2016 Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional ( Technical and Vocational Education and Training @ TVET )

Embed Size (px)

Transcript of Standard Guru Vokasional Malaysia

PowerPoint Presentation

STANDARD GURU VOKASIONAL MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

9 Ogos 2016

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional

( Technical and Vocational Education and Training @ TVET )

Kandungan

Transformasi Pendidikan Vokasional

1

Kurikulum Standard Kolej Vokasional

2

Standard Guru Vokasional Malaysia

3

2

Rancangan Malaysia Ke-11

6 Teras Strategik

2016

Negara industri yang maju, makmur dan bersatu padu

DASAR KERAJAAN

60% daripada 1.5 juta pekerjaan dicipta memerlukan kemahiran TVET

200 juta penduduk dunia tiada pekerjaan dan 75 juta daripadanya berusia 15- 24 tahun

DAPATAN KAJIAN

80% pekerja adalah lepasan sijil (PMR,SPM, STPM dll)

- Berpendapatan rendah

Krisis Pekerjaan

5

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

PERKEMBANGAN TVET DI MALAYSIA

7

Kementerian mentadbir institusi awam TVET

Anjakan terbesar dalam sistem penyampaian TVET adalah menaiktaraf Kolej Vokasional dibawah KPM untuk pelajar peringkat menengah atas (seawal usia 16 tahun) dan graduan dengan diploma.

Insert a map of your country.

8

Malaysia will remain committed to provide access to early childhood education and the strengthening of Technical and Vocational Education and Training TVET programmes, despite the challenging education sector in this 21st century.

2nd STRATEGIC DIALOGUE FOR EDUCATION MINISTERS

27-28 April 2016, Bandung, Indonesia

Transformasi ke arah

mencapai status negara

maju

11

HALA TUJU PENDIDIKAN VOKASIONAL

11

KPM MENERAJUI PERUBAHAN

Pelajar Sepanjang Hayat

TRANSFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL

Sistem Konvensional

Belajar

Bekerja

Masuk U

Belajar

Masuk U

Bekerja

20% MURID KOHORT UMUR 16 TAHUN (LEPASAN MENENGAH RENDAH) MEMASUKI SISTEM PENDIDIKAN VOKASIONAL PADA TAHUN 2020

PT3

PERINGKAT ANTARA BANGSA

ASIAN YOUNG INVENTORS EXHIBITION 2016 (AYIE)

24 26 Ogos 2016

KEJAYAAN

Kandungan

Transformasi Pendidikan Vokasional

1

Kurikulum Standard Kolej Vokasional

2

Standard Guru Vokasional Malaysia

3

16

KOLEJ VOKASIONAL

PROGRAM SEPENUH MASA

( 4 TAHUN )

DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA (DVM)

Kolej Vokasional KPM

Institut

Latihan Kemahiran Awam (Kolaboratif)

Institut

Latihan

Kemahiran

Swasta

(Buying Places)

APPRENTICESHIP

( FLEKSIBEL

~ 2 TAHUN )

MOD SLDN

( SKM 2-3 )

JENIS PROGRAM

INDUSTRI

( 70 % )

ON-THE-JOB TRAINING

( 6 BULAN )

DI KV 4 TAHUN

DI KV 30%

Latar Belakang

SVM

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

telah mengambil maklum melalui ruj. surat JPA.BPO(S)324/1/1-1 Jld.11(7)

Penyetaraan Bahasa Melayu SVM Kod 1104 adalah diiktiraf setara dengan

Bahasa Melayu SPM Kod 1103

Memenuhi syarat lantikan skim perkhidmatan yang bersesuaian bagi tujuan lantikan ke perkhidmatan awam.

PENGIKTIRAFAN SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

Dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan, KPM

PROGRAM PERINGKAT SIJIL KOLEJ VOKASIONAL

Sijil Vokasional Malaysia

DKM

DVM + DKM

PROGRAM DIPLOMA

KOLEJ VOKASIONAL

LULUS

YA

TIDAK

PROGRAM KEMAHIRAN KOLEJ VOKASIONAL

VC

PROGRAMMES

CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY

Construction Technology

Timber Processing and Finishing Technology

MECHANICAL ENGINEERING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY

Industrial Machining Technology

Welding Technology

Automotive Technology

Air Conditioning and Refrigeration Technology

ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY

Electrical Technology

Electronic Technology

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Computer System and Networking

Creative Multimedia Animation

Industry Graphic Design (Print Media)

Database Management System and Web Application

HOSPITALITY AND TOURISM

Tourism

Culinary Arts

Bakery and Pastry

AGRICULTURE

BUSINESS

Plants Agro-industry

Ruminant Agro-industry

Poultry Agro-industry

Agro Mechanisation

Aquaculture

Ornamental Horticulture

Landscape

Biotechnology

Accountancy

Business Management

Banking

Insurance

Administrative Secretary

Marketing

Retailing Management

COMMUNITY CARE AND SERVICES

Fashion and Dressmaking

Early Childhood Education

Cosmetology

SIJIL AKREDITASI SEMENTARA (MQA01)

Kandungan

Transformasi Pendidikan Vokasional

1

Kurikulum Standard Kolej Vokasional

2

Standard Guru Vokasional Malaysia

3

27

STANDARD GURU VOKASIONAL

Beriltizam mencapai hasrat Transformasi Pendidikan Vokasional

Menguasai komponen kebolehkerjaan pelajar

Ijazah mengikut bidang

Minima SKM tahap 3

Melaksanakan pembelajaran Abad Ke 21

Inovatif, Kreatif dan Berdaya Saing

Memiliki kemahiran tambahan seperti Sijil Profesional, Sijil Industri atau Sijil Kemahiran bertaraf antarabangsa

FUNGSI PEMBANGUNAN KEJURULATIHAN PTV , BPTV

DATA STATUS KEMAHIRAN GURU KV

TAHUNBIL GURUTIADA SKMSKM 1SKM 2SKM 3SKM 4SKM52016416012691052521973289272

TAHUNBIL GURUVTOVTEVTMINDUKSI PP-PPD-PPBINDUKSI PP-PPTINDUKSI SLDNINDUKSI PPL/PPN2016416023313951753694768529849

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

INISIATIF PENGHARMONIAN DAN PENGANTARABANGSAAN TVET

1

2

3

4

DEKLARASI KUALA LUMPUR

Mempertingkatkan kualiti TVET serta kesesuaian kepada perubahan keperluan dunia pekerjaan

Menggunakan potensi ICT sepenuhnya untuk TVET

Memastikan TVET yang inklusif dan sama rata

Memperkembangkan peluang pendidikan sepanjang hayat melalui TVET

DEKLARASI KUALA LUMPUR

5

6

7

8

Mengintegrasi kemahiran hijau (greening skills) untuk kelestarian dalam TVET

Memperkukuhkan pentadbiran dan meningkatkan pelaburan dalam TVET

Meningkatkan integrasi serantau dan mobiliti tenaga kerja

Mengadaptasi sistem kelayakan untuk memudah cara pembelajaran dan laluan kerjaya

RUMUSAN

36

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Latihan vokasional dapat didefinisikan sebagai kaedah pembelajaran berasaskan

Pekerjaan yang dapat meningkatkan kemahiran dan produktiviti seseorang melalui pusat latihan, institusi dan persekitaran tempat kerja (Tsang, 1999)