Cara cara menangani isu remaja lari dari rumah

Click here to load reader

download Cara cara menangani isu remaja lari dari rumah

of 9

 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Career

 • view

  730
 • download

  0

Embed Size (px)

description

cara

Transcript of Cara cara menangani isu remaja lari dari rumah

 • 1. CARA-CARA MENANGANIISU REMAJA LARI DARIRUMAH

2. PENDAHULUAN Pelajar atau remaja merupakan pelapisyang bakal memimpin negara ini. Merekamerupakan tunggak serta harapan negaradalam mencorakkan dan mewarnakanhala tuju negara demi merealisasikan visidan misi Wawasan 2020. Namundemikian,semakin maju negara,semakinbanyak masalah-masalah gejala sosialyang melanda. Terutama remaja yangmudah terpengaruh dalam gejala negatif.Langkah awal perlu diambil agar masalah-masalahini dapat ditangani lebih awal. 3. ISI 1W- Antara langkah mengatasi masalah sosial ini.I- Kesedaran dalaman perlu ada dalam diriibubapa untuk mengatasi masalah sosial.H1- Ibubapa perlu memainkan peranan yang aktif untukmemastikan anak-anak mereka mendapat didikanagama yang sempurnaH2- Terdapat segelintir ibubapa yang beranggapan bahawabidang kerohanian tidak penting.C- Ibubapa perlu menerapkan ajaran-ajaran agama sejakkecil lagi seperti mengajar ngaji, solat dan menerapkansifat peribadi yang mulia.K- Oleh itu, agama yang sempurna perlu diberikankepada anak-anak mereka agar dapat melahirkanremaja yang bermodal insaniah.K- Sebagai ibubapa, haruslah mempunyai peganganagama yang kukuh untuk dijadikan contoh kepadaanak-anak. 4. ISI 2W- Seterusnya,I- Ibubapa disaran supaya memantau setiap masapengerakan anak- anak mereka.H1- Langkah ini sangat penting agar remaja tidakterpengaruh dengan rakan sebaya.H2- Pastikan mempunyai batasan waktu untuk merekakeluar bersama rakan mereka. Agar mereka tidakmelencong ke tempat yang lebih jauh.C- Perlu menyediakan garis panduan seperti jadualkehidupan yang sistematik yang serasi dengan anak-anak-namun jangan sampai mengongkong ataumenyekat kebebasan.K- Cara ini dapat mengeratkan anak-anak daripadamembuang masa, melepak dan bergaul dengan rakan-rakanyang rosak akhlaknya. Bak kata pepatahMelayu, sediakan payung sebelum hujan.K- Perlu pandai memilih rakan kerana kawan adalahsahabat dan kawan juga adalah musuh. 5. ISI 3W- Dari perspektif yang lain,I- Kerajaan juga memainkan peranan penting untukmenangani masalah gejala sosial ini.H1- Mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan parabelia. Aktiviti yang dianjurkan perlu menarikminat mereka.H2- Kempen-kempen kesedaran dan programmeremajakan akhlak dan sahsiah remaja.C- Contoh Program Rakan Muda, Pembimbing RakanSebaya dan sebagainya.K- Akhirnya penghasilan yang dpat dilihat ialahmasyarakat remja yang dapat dilihat ialahmasyarakat remaja yang bermodal insan cemerlang.K- Sebagai belia, perlu mempunyai semangatkesetiaan dalam negara dan perlu aktif dalam aktiviti-aktivitikemanusiaan. 6. ISI 4W- Langkah seterusnya dalam menangani masalahsosial.I- Pihak media massa perlu turut sama memikultanggungjawab sosial dalam usaha membanteras gajalasosial.H1- Pihak media massa banyak membantu dalam memberipengaruh kepada remaja.H2- Remaja lebih tertarik kepada media massa daripadamenghadiri kelas-kelas atau persatuan untuk mendapatkansesuatu info.C- Sepatutnya media massa perlu mengakses danmenapis segala rancangan yang hendak disiarkan-contohnyaadegan-adegan ganas dan berunsur lucah yangmempengaruhi minda remaja perlu dielakkan samasekaliK- Oleh itu, pengaruh-pengaruh negatif dapat dihindari olehpara remaja daripada terpengaruh dan merosakkanminda.K- Para remaja perlu diterapkan nilai-nilai murni kerohanianbaik agar tidak mudah terpesong ke jalan negatif. 7. ISI 5W- Sebaik-baiknya,I- Pihak ibubapa dan sekolah perlu sederap mengorak langkahdan berganding bahu untuk membawa remaja ke arah halatuju yang betul.H1- Untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, pihakibubapa dan sekoalh perlu memberi motivasi danpenghargaan kepada remaja yang memberikan sumbangan.H2- Pihak sekolah perlu meneruskan agenda yang murniseperti menghulurkan bantuan melalui UBK ( UnitBimbingan & Kaunseling ) untuk memulihkan remajatersebut.C- Pihak ibubapa dan guru perlu memahami dan berbincang darihati ke hati tentang kehendak dan masalah yang mereka hadapi,Janganlah sampai sudah terhantuk baru terngadah.K- Akan terpilih satu ikatan yang erat antara ibubapa,anak danguru. Oleh itu, kedua-dua belah pihak akan salingmemahami dan seperti saling bertoleransi.K- Antara pihak sekolah, ibubapa dan pelajar perlu mempunyaisikap toleransi dan memahami, dengan itu segala masalahakan dapat ditangani bersama. 8. PENUTUP Konklusinya, pelajar atau remajamerupakan aset penting yang sangatberharga kepada pembangunannegara. Oleh itu, golongan belia iniperlu dilindungi dan dipelihara darisegi minda dan akhlak mereka. Agardapat menghasilkan belia yangcemerlang,gemilang dan terbilang.Kita haruslah berdiri sama tinggi,duduk sama rendah dalammenentukan cerah atau gelapnya