Nota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTV

of 32 /32
Perkembangan profesional Penambahbaikan kualiti pengajaran PTV Peranan dan tanggung jawab panitia Perancangan pembelajaran Strategi dan teknik pengurusan Kepimpinan dalam PTV

Embed Size (px)

Transcript of Nota Tajuk 8 Kepimpinan dalam PTV

 • Perkembangan profesional Penambahbaikan kualiti pengajaran PTV Peranan dan tanggung jawab panitia Perancangan pembelajaran Strategi dan teknik pengurusan

  Kepimpinan dalam PTV

  *

 • Kepimpinan Dalam PTV Definasi : Kepimpinan - Sebagai kemahiran untuk mempengaruhi

  kakitangan menyelesaikan tugas masing-masing dengan penuh minat dan berkeyakinan (Koontz And ODonnei - 1972) Proses mempengaruhi orang lain Memimpin - bermaksud membimbing daya tenaga kakitangan

  kearah penyempurnaan matlamat organisasi Pimpinan - orang yang bertanggungjawab untuk memberitahu

  kakitangan tentang rancangan yang akan dilaksanakan dan strategi untuk mencapainya.

  *

 • Kepimpinan membantu pekerja melalui beberapa peranan

  seperti: 1. Kepuasan kerja 2. Menyelesaikan masalah 3. Memuji dan mengkritik 4. Memberi bimbingan dan tunjukajar 5. Menentukan kriteria dan piawai prestasi 6. Memberi sokongan moral 7. Mendorong kearah pencapaian matlamat Hodgets (1975) - kepimpinan sebagai satu proses untuk

  mengarah daya usaha kekitangan supaya dapat mencapai matlamat organisasi

  *

 • CIRI-CIRI PEMIMPINCIRI-CIRI KEJAYAAN PEMIMPINKecerdasanMatangBermotivasiSikap Motivasi dalaman dan dorongan pencapaian

  Sikap dan hubungan yang baik

  Matang sosial

  *

 • 2 fungsi

  1. Penyelesaian masalah 2. Pengekalan kumpulan untuk beroperasi dengan baik

  Perkara yang diambil kira:

  1. Pekerja digalakkan menyertai perbincangan 2. Pengayaan kerja 3. Komunikasi dua hala 4. Kebajikan dan hal ehwal pekerja Pendekatan Tingkahlaku dan Kepertingannya

  *

 • JENIS KEPIMPINANJENIS KEPIMPINANLAIISSEZ FAIRE banyak Autonomi Keputusan sendiri Tidak ada penyeliaan

  AUTOKRATIK Membuat

  semua keputusanDEMOKRATIK Secara perbincangan Keputusan secara bersama

  *

 • DEMOKRAT

  1. Mengambil kira pandangan kumpulan 2. Pelaksanaan perancangan selaras dengan polisi yang ditentukan secara perbincangan 3. Mempertingkatkan daya kreatif, daya pengeluaran dan kepuasan 4. Menghormati individu & Kumpulan pengikut 5. Menunjukan minat untuk diterima ahli 6. Komunikasi terbuka JENIS-JENIS TINGKAHLAKU PENGETUA

  *

 • BIROKRAT

  1. Mengambil keputusan secara sendirian / berpusat sebagai ketua 2. Perlaksanaan perancangan tidak selaras dengan polisi yang ditetapkan atau diperbincangkan 3. Bertindak tanpa mengambil kira individu 4. Objektif dicapai secara paksaan 5. Tidak mahu mencampuri atau melibatkan diri 6. Tidak menggalakkan komunikasi secara terbuka JENIS-JENIS TINGKAHLAKU PENGETUA

  *

 • PENAMBAHBAIK KUALITI PENGAJARAN PTVKurikulum

  - Perubahan dari silibus - Silibus berkaitan dengan industri dan kehendak semasaInfrastruktur

  - Bangunan - Peralatan dan kemudahanLatihan Perguruan

  - Berasaskan kopentensi - Kurikulum yang releven - Pendedahan kepada kemahiran ICT

  *

 • PENAMBAHBAIK KUALITI PENGAJARAN PTVKaedah Pengajaran

  - kaedah secara konteksual, kolabrotif - penggunaan ICT - SimulasiPerkembangan Staf bagi pengajar

  - peningkatan kemahiran kepada guru (Kursus peningkatan diluar negara dan dalam)Penilaian

  - secara formatif dan summatif - berasaskan ketrampilan

  *

 • PENAMBAHBAIK KUALITI PENGAJARAN PTVLain-LainPenstrukturan MLVK ke JPKPengwujudan Tabung Kemahiran (MPSM)AKTA Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652)Penawarkan kursus Diploma PTV di Institut Latihan AWAM (IKBN, IKM, ILP)Penglibatan secara langsung Swasta dalam pembangunan PTV

  *

 • PENGURUSAN PERSONEL

  Pengurusan personel adalah satu bidang yang amat penting

  dalam organisasi kepimpinan atau pentadbiran terutama melibatkan organisasi bengkel. Pengurusan personel yang baik dan berkesan akan

  meningkatkan produktiviti pelajar dan memberi kepuasan kerja tenaga pengajar. Carta organisasi digunakan sebagai rujukan hieraki dan

  kedudukan peringkat pengurusan. Setiap peringkat diberi tangungjawab untuk melaksanakan visi,

  misi dan objektif organisasi. Di sekolah pengurusan personel terdiri dari Pengetua/Guru

  Besar, Pen. Kanan 1, Pen. Kanan HEM, Pen. Kanan Ko-ku, Ketua Bidang /Guru Kanan MP, Ketua Panitia dan Guru.

  *

 • PENGURUSAN PERSONEL

  Objektif Pengurusan Personel:

  *

 • PENGURUSAN PERSONEL

  Empat Objektif Pengurusan Personel:1. Objektif Pelajar - Bertanggungjawab terhadap permasalahan pembelajaran pelajar - Kehadiran pelajar - membentuk sikap dan tabiat pelajar - Guru bengkel bertanggungjawab memastikan bengkel selamat untuk digunakan - Organisasi bengkel perlu menyediakan Pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan memberangsangkan supaya P&P dapat dilaksanakan dengan sempurna.

  *

 • PENGURUSAN PERSONEL

  2. Objektif Organisasi - Bertanggungjawab terhadap keberkesanan perjalanan bengkel - Melaksanakan aktiviti penyemakan stok dan inventori - memastikan kerja-kerja amali yang akan dilaksanakan mencapai matlamat dengan mempunyai peralatan yang cukup - mematuhi keperluan Perkeliling Perbendaharaan Kerajaan Malaysia berkaitan dengan arahan alat dan bahan yang diguna pakai

  Objektif Fungsian

  - Untuk mencapai matlamat pengajaran & pembelajaran - Objektif Fungsian hendaklah selaras dengan pengurusan personel dengan memastikan semua rancangan panitia yang dilaksanakan memenuhi keperluan sukatan pelajaran dan keperluan peperiksaan

  *

 • PENGURUSAN PERSONEL

  4. Objektif Peribadi - Dalam proses P&P bengkel guru akan menerima maklum balas teknik pengajaran daripada pelajar. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan ini boleh mencapai objektif pelajaran yang dingini oleh pelajar. - Memain peranan dalam memberi maklumat tentang peluang kerjaya yang dingini oleh pelajar. - Membantu pelajar merancang kerjaya yang mereka ingini.

  *

 • PENGURUSAN PERSONEL DAN HIERAKI

  Struktur organisasi dalam pengurusan personel mempunyai hieraki Susunan secara tegak adalah berkaitan dengan tahap pengurusan Susunan secara ufuk ialah bidang tanggungjawab

  1. Pengetua / Guru Besar2. Pen. Kanan3 . Ketua bidang4. Panitia5. Guru-guru6. Kakitangan lainUfuk: A- Akademik, B- HEP C - Ko - Kurikulum D - Pentadbiran E - Penilaian F - SPBT

  *

 • CARTA ORGANISASI SEKOLAH

  *

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PANITIADefinasi Panitia: Struktur dan Organisasi Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang

  dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. (Sekolah kecil boleh digabungkan panitia mata pelajaran.) Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang

  guru kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah Semua ketua panitia mata pelajaran adalah secara otomatis

  menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-masing di dalam jawatankuasa tersebut dan menjadi penghubung di antara ahli panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah.,

  *

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PANITIA Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di

  dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada Guru Besar atau Pengetua atau Penolong Kanannya, sama ada untuk untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum

  Sekolah belum ditubuhkan, ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar atau Pengetua bagi membentangkan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran.

  *

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PANITIAPeranan Panitia Berikut adalah di antara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia, sejajar dengan peranannya sebagaisebuah badan ikhtisas. Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli panitia; Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun persekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/ darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan;

  *

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PANITIAPeranan Panitia Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka. Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah;Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah ) yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika perlu, menubuhkan bank soalan;

  *

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PANATIAMengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan sekolah (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran;Mengadakan mesyauarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan secara 'ad-hoc' bila dan jika perlu Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara froamal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung denga kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah atau isu tersebut;

  *

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PANITIABertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain;Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalin hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran;Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan

  *

 • PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PANITIABekerjsama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu; Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia; Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, suratmenyurat dan rekod-rekod yang berkenaan.

  Sumber : SPI Bil: 4/1986

  *

 • TANGGUNGJAWAB GURU BENGKELPerlaksanaan Objektif Keselamatan

  - menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri, orang lain dan harta bendaMerancang Pengajaran Keselamatan

  - Memahami isi kandungan keselamatan dan menyebarkan kepada pelajar. - Mengedarkan risalah atau nota keselamatan kepada pelajarPenyediaan Arahan Keselamatan

  - Menyediakan arahan keselamatanPerlaksanaan Peraturan Bengkel

  - Guru perlu melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuatPenilaian Pengajaran Bengkel

  - Dilaksanakan secara bertulis dan juga praktis,meliputi keselamatan umum dan khusus.

  *

 • STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN BENGKEL MELIBATKAN PELAJARPengurusan personel melibatkan pelajar perlu diwujudkan supaya suasana saling bertanggungjawab terhadap kesempurnaan bengkel dapat diwujudkanTanggungjawab guru selain mengajar kemahiran mereka juga perlu menyampaikan pengetahuan pekerjaan dan pengurusan kepada pelajar.Latihan ini akan memberi keyakinan diri pelajarTugas rutin seperti menentukan kebersihan bengkel, penyusunan alatan, perlaksanaan peraturan bengkel dan langkah keselamatan dan tugas-tugas lain hendaklah di agihkan dikalangan pelajar.

  *

 • ORGANISASI BENGKEL UNTUK PELAJAR

  PEN. FORMENMemeriksa AlatMenyusun AlatMenyapu LantaiMenutup / Membuka Pintu TingkapFORMEN

  *

 • PERANCANGAN PEMBELAJARANPembelajaran berasaskan ketrampilan (CBL) Competency Base learning)

  - Reaksi pelajar terhadap aktiviti yan diikuti seperti kesesuaian, mudah, sukar dll - Guru harus melihat perubahan kasar (kognitif) yang diberikan kepada pelajar diikuti atau tidak Contoh: a. Sikap atau attitude (effektif) - perlu ada perubahan ke arah positif b. skill (kemahiran yang diperolehi) d. wawasan - pelajar - Amalan a. Perubahan amalan yang positif adalah digalakkan b. Mengenali sikap - Penilaian

  *

 • STRATEGIK DAN TEKNIK PENGURUSAN1. Pengurus membuat keputusan dan mengumumkannya 2. Pengurus menjual keputusannya 3. Pengurus menyampaikan masalah dan menggalakkan komen- komen 4. Pengurus membiarkan kumpulan membuat keputusan sendiri 5. Pengurus meletakkan had-had dan meminta pekerja membuat keputusan

  *

 • STRATEGIK DAN TEKNIK PENGURUSANPengurus selaku pemimpin, boleh memberi kebebasan dan penglibatan yang lebih kepada staf di bawah arahannya apabila terdapat para pekerja tersebut mempanyai sifat berikut:(a) Mahukan tanggungjawab membuat keputusan; (b) Inginkan kebebasan bertindak dan berdikari; (c) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi untuk mengendalikan dan menyelesaikan masalah dengan cekap; (d) Menanamkan komitmen dan menghayati matlamat organisasi.

  *

 • ISLSenaraikan tugas:Guru bengkelFormen

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *